Podpora podnikání ze Strukturálních fondů EU - zlomový rok 2014

23.4.2014

O tom, co podnikatele čeká v letech 2014 a 2020, bude agentura CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu informovat na konferenci Podpora podnikání ze Strukturálních fondů EU – zlomový rok 2014.

Na konferenci vedle informací o podpoře podnikání ze Strukturálních fondů EU v nadcházejícím programovém období 2014 až 2020 zazní také informace o podpoře pro začínající podniky, programu CzechAccelerator 2011-2014, který vysílá české start-upy za zkušenostmi do zahraničních podnikatelských inkubátorů, nebo CzechEkoSystem, který podporuje začínající podnikatele formou specializovaného poradenství.

Moderuje: Monika Brindzáková

Program:

 • 10.30-11.05 Registrace a zahájení konference
 • 10.30-11.00 Registrace
 • 11.00-11.05 Zahájení konference
  • Ing. Patrik Reichl, MBA, ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj, CzechInvest
 • 11.05-12.00 Blok I
 • 11.05-11.20 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013
  • Ing. Zuzana Matějíčková, ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO
 • 11.20-11.35 Case study
  • Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje, Jihomoravský kraj
 • 11.35-11.50 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020
  • Ing. Pavel Rosol, vedoucí oddělení OP, veřejné podpory a evaluace, MPO
 • 11.50-12.00 Diskuse
 • 12.00-12.30 Občerstvení
 • 12.30-13.40 Blok II
 • 12.30-12.45 Podpora konkurenceschopnosti regionů z OPPI
  • Ing. Šárka Špoutilová, ředitelka odboru regionálních kanceláří, CzechInvest
 • 12.45-13.00 CzechAccelaretor 2011-2014
  • Mgr. Luboš Matějka, pověřen řízením odboru podpory investičních projektů, CzechInvest
 • 13.00-13.15 CzechEkoSystem
  • Ing. Marek Vlach, ředitel odboru projektového řízení, CzechInvest
 • 13.15-13.30 Diskuse
 • 13.30-14.30 Networking
 • 14.30 Závěr konference

Informace:

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode