Podpora vývozu českých potravinářských výrobků na Island

25.9.2019 - 28.9.2019

Podpora vývozu českých potravinářských výrobků na Island - IS - Island, Reykjavík (24.9.2019)

V květnu 2018 vstoupily v platnost tři dohody sjednané mezi Islandem a EU rozšiřující bezcelní přístup na islandský trh pro více než 95% zemědělských a potravinářských výrobků původem ze zemí EU. V této souvislosti došlo rovněž k významnému navýšení bezcelních dovozních kvót pro vybrané typy masa, sýrů a upravených masných produktů. Cílem navrhovaného projektu je vyžít příležitosti aktuálního otevírání islandského trhu novým produktům ze zemí EU a islandským odběratelům představit vybrané české výrobky spadající do liberalizovaných kategorií a dostatečně konkurenceschopné dle mapy oborových příležitostí (čokoláda, české cukrovinky, sýry, masné produkty, pivo, víno a bio-potraviny). Byť je Island z hlediska počtu obyvatel relativně malým trhem, movitá klientela a velká poptávka po evropském zboží z něj činí pro ČR a ostatní země EU obchodně zajímavou oblast.

Z hlediska projektové typologie by se mělo jednat o prezentaci 5-7 českých potravinářských firem v kombinaci s matchmakingovým seminářem se zástupci islandských odběratelů v pronajatých konferenčních prostorách v Reyjkjavíku. Akce bude určena pro zhruba 20 osob, vč. zástupců participující instituce (MZe) a ZÚ Oslo. Identifikaci vhodných partnerů na islandské straně a jejich účast na akci zajistí ZÚ Oslo ve spolupráci s HK ČR v Reykjavíku. Mělo by se jednat primárně o zástupce místních prodejen s potravinami, větších hotelů a restaurací.

S ohledem na nepřímé letecké spojení mezi Islandem a ČR bude projekt realizován jako třídenní v termínu od středy 25. 9. do soboty 28. 9. 2019. V případě zájmu českých firem bude možné v návaznosti proběhlou prezentaci zorganizovat rovněž samostatné setkání se zástupci Obchodní komory Islandu.  

Více informací o akci

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/c94f56f9-d00b-427f-aa10-aba426034b6a.