Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2014

19.6.2014

Dne 19. června 2014 se v Praze uskuteční debata, jejímž cílem je diskutovat o doporučeních Evropské komise pro ČR v rámci evropského semestru, jejich opodstatněnosti a proveditelnosti ze strany ČR a o jejich potenciálu přispět k posílení hospodářského růstu české ekonomiky.

V reakci na krizi se členské státy zavázaly k prohloubení koordinace svých hospodářských a fiskálních politik. V této souvislosti, Rada EU – na základě návrhu doporučení Evropské komise a potvrzení od Evropské rady – každoročně schvaluje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky pro každý členský stát EU. Doporučení pro letošní rok byla schválena Evropskou komisí 2. června 2014. Komise doporučuje ČR mimo jiné:

 • udržet schodek veřejných financí pod úrovní 3 % HDP
 • zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém
 • zlepšit správu a financování ve zdravotnictví
 • v oblasti daní Komise doporučuje zjednodušit daňový systém, sjednotit základy daně z příjmu fyzických osob a snížit vysoké daňové zatížení práce, a to především u osob s nízkými příjmy
 • Česká republika by měla zvýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních předškolních zařízení
 • zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti
 • zlepšit kvalitu vzdělávacího systému a zaměřit se na jeho větší orientaci na trh práce
 • urychlit reformu regulovaných povolání
 • zvýšit energetickou účinnost ekonomiky
 • přijmout služební zákon

Otázky k debatě:

 • Mají tyto návrhy potenciál výrazně přispět k posílení hospodářského růstu české ekonomiky?
 • Existují opatření, která v doporučeních chybí či jsou naopak neopodstatněná?
 • Je Česká republika schopna za současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle – do doby příštího hodnocení v květnu 2015 – splnit?

Návrh doporučení Evropské komise bude prezentovat Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, své komentáře dále přednesou:

 • Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky
 • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelna

Akce se koná od 9:30 do 11:30 hodin. Moderuje Michala Hergetová, moderátorka zpravodajských pořadů, Redakce zpravodajství ČT. Na debatě vystoupí zástupci institucí EU, státní správy i soukromého sektoru.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 18. června 2014 prostřednictvím on-line formuláře nebo na uvedeném e-mailu.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode
 • Pořadatel: CEBRE – Czech Business Representation to the EU
 • Místo: Evropský dům, Praha 1, Jungmannova 24
 • E-mail: prague@cebre.cz