Hodnocení výzkumu, k čemu slouží a jak se provádí

9.11.2015

Dne 9. listopadu 2015 se v Praze koná seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s nástroji a trendy v oblasti hodnocení výzkumu, a to především z pohledu dopadů samotných výsledků. Účastníci se naučí s vybranými metodami pracovat a osvojí si teoretické a praktické dovednosti v probírané oblasti.

Seminář probíhá od 9:00 hod. Po celou dobu realizace semináře bude zajištěno občerstvení včetně oběda. Lektorem bude Miroslav Janeček, TAČR.

Akce se koná v rámci výstupů projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Cílem jednotlivých seminářů je zvýšení povědomí zaměstnanců organizací veřejné správy o problematice výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) a lepší orientace v této oblasti. Semináře připravovali a budou lektorovat odborníci, kteří mají v oblasti VaVaI dlouholeté zkušenosti.

Vzdělávací seminář je bezplatný a je vytvořen specificky pro zaměstnance organizací veřejné správy. Jedná se o seminář s plánovanou časovou dotací 8 výukových hodin, kdy obsah i konečný rozsah vzdělávání bude upřesňován na základě dohody mezi lektorem a účastníky. Všichni účastníci získají po absolvování vzdělávacích seminářů certifikát.

Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím on-line formuláře.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode