Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU

4.8.2014

Dne 4. srpna 2014 se v Praze uskuteční seminář zaměřený na možnosti prevence korupce při čerpání dotací z evropských fondů. Akce se koná od 9:00 do 16:15. Vzdělávací akci budou lektorovat odborníci ze společnosti Transparency International.

Témata:

  • Úvod do problematiky korupce, korupce v České republice – Mediální prezentace korupce a skutečnost
  • Evropské fondy jako cíl pokusu o zneužívání – Shrnutí některých kauz a závěry z projektu podporovaného OLAF (prezentovaného v Bruselu 3. 12. 2013) 
  • Trestně-právní aspekty korupce 
  • Whistleblowing, ochrana a podpora whistleblowerů – Základní orchrana oznamovatelů korupce, jak je podporovat, co dělat, když jsem sám v takové situaci
  • Střety zájmů a jejich předcházení – Identifikace a oznamování střetů zájmů, reakce na prokázaný střet zájmů
  • Transparentnost procesů a další nástroje prevence korupce a zneužívání činnosti v ŘO – Co, kdy a kde zveřejňovat, využití výsledků kontrol, protikorupční školení, práce s etickým kodexem
  • Korupční rizika u veřejných zakázek – Korupční příležitosti v jednotlivých fázích zadávacího procesu, indikátory možného pokusu o podvod či korupci
  • Závěr, shrnutí hlavních bodů – diskuze o praktické aplikovatelnosti některých opatření

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách a přihlášení je možné prostřednictvím koordinátorů vzdělávání daného OP.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode