Úhrady akutní lůžkové péče – jak dál

20.2.2017

Dne 20. února 2017 se v Praze uskuteční kulatý stůl sekce HK ČR pro oblast zdravotnictví, který se týká úhrady lůžkové péče. Cílem akce je, aby experti politických stran při přípravě svých volebních programů i při běžné každodenní politické práci přihlíželi k pohledům z praxe.

Akce se zabývá diametrálními rozdíly mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními v České republice, které lze jednoduše vyjádřit v rozdílných individuálních hodnotách bodu, nebo rozdílných individuálních základních sazbách. Nerovnosti jsou nejen mezi nemocnicemi, ale i uvnitř jednoho zdravotnického zařízení při úhradách stejné péče od různých zdravotních pojišťoven. Řešení těchto dlouhodobých a často nelogických disproporcí v rámci úhradového systému je důležité pro nastolení spravedlivého prostředí mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče.

Pro více informací kontaktujte tajemnici sekce Ing. Kláru Šimotovou na emailové adrese: simotova@komora.cz či telefonním čísle 266 721 406.

Kontaktní informace

QRCode