Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR

27.2.2019

problematikou zaměstnávání cizinců z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Akce se koná od 10:00 do 16:00.

Krátce budou zmíněny také povinnosti dané zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti. Pro lepší pochopení bude problematika vysvětlena na praktických příkladech.

Seminář je určen zejména pro pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní a agentury práce.

Témata:

  • Jaké má český zaměstnavatel povinnosti při zaměstnání zahraničního zaměstnance v ČR a/nebo v zahraničí?
  • Kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky) a jaká je situace rodinných příslušníků?
  • Jak určit daňové rezidentství u zahraničního zaměstnance pracujícího v ČR?
  • Jaké příjmy cizinců jsou zdanitelné v ČR a jak zamezit dvojímu zdanění v ČR?
  • Jaká jsou specifika u zahraničních jednatelů a členů statutárních orgánů z pohledu zdanění a pojistného?
  • Jak nejlépe nastavit společný management v české a zahraniční společnosti?
  • Jaké informace jsou automaticky vyměňovány se zahraničím?

Přednášející:

  • Šárka Veselá, daňová poradkyně
  • Ivan Fučík, daňový poradce, auditor; partner, jednatel společnosti

Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode