INOVACE 2017 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

5.12.2017 - 8.12.2017

Ve dnech od 5. do 8. prosince 2017 se uskuteční akce Týden Inovací, která bude mít tři části: mezinárodní sympozium, mezinárodní veletrh invencí a inovací a 22. ročník Ceny Inovace roku 2017. Jedná se o nejvýznamnější mezinárodní akci v oblasti inovačního podnikání v ČR.

Mezinárodní sympozium

 • První den – úvodní plenární sekce Inovační potenciál ČR (od 10 do 12 hodin, Jednací sál Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci, Praha 1) s těmito hlavními tématy: Systém inovačního podnikání v ČR, Projekty LE 15028 (OKO AIP ČR), LE 15014 (OKO SVTP ČR),  SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking), Inovační potenciál ČR, Podpora aplikovaného výzkumu v ČR, Inovační region Praha – střední Čechy, Právo v podnikání v digitálním věku.
  Prezentace a předání ocenění za úspěšné inovační produkty přihlášené do soutěže o Cenu Inovace roku 2017 (od 12.30 do 15 hodin, Jednací sál Senátu Parlamentu).
  Jednání orgánů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (od 15 – 16 hodin, Frýdlantský salonek).
 • Druhý den sympozia bude věnován Právu v podnikání v digitálním věku. Uskuteční se v Technologickém centru AV ČR.
 • Třetí den sympozia bude věnován Mezinárodní spolupráci ve VaVaI (projekt LE15028, součinnost s mezinárodními organizacemi VaVaI - ICSTI, TII, ICC) a prezentaci zahraničních účastníků.
 • Budou vyhlášeny výsledky 7. ročníku Vizionáři 2017.

Mezinárodní veletrh invencí a inovací

V rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací (5. – 8. 12. 2017) budou prezentovány tuzemské a zahraniční výsledky VaVaI  v souladu se zaměřením výstavních sekcí. Budou zde rovněž prezentovány inovační produkty, přihlášené v rámci 22. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2017.

Ve dnech 6. 12. od 14 do 16 hodin a 8. 12. od 10 do 12 hodin se uskuteční organizované prohlídky výstavní části Asociací inovačního podnikání ČR, z.s., za účasti Svatopluka Halady, tuzemských a zahraničních vystavovatelů s jejich roll-upy a power-pointové prezentace s výkladem; prezentace budou umístěny na webu. 

Ve středu 6. 12. se uskuteční od 14 hodin jednání projektového týmu Technologický profil ČR.

Místa konání

 • Valdštejnský palác, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnská 4, Praha 1
 • Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1
 • Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

Další informace včetně možností účasti naleznete na webových stránkách organizátora.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode