RENEX 2009 Istanbul - obnovitelné zdroje energie, úpravy a čištění vod, environmentální technologie

5.11.2009 - 8.11.2009

 

 

Zahraniční zastoupení CzechTrade Istanbul připravuje prezentaci českých společností z oborů zaměřených na obnovitelné zdroje energie, energetickou efektivnost, úpravy vody ačistění odpadních vod, environmentální a fluidní technologie za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.

Místo konání:   CNR výstavní centrum, Yesilkoy,  Istanbul, Turecko

Web:                 http://www.hmsf.com/renex/eng/index.asp

 

    Proč jsme vybrali tento veletrh?

-        Veletrh RENEX představuje nejprestižnější akci v sektoru obnovitelných zdrojů energie a environmentálních technologií a úprav a čistění vody pro rok 2009 na území Turecka, která je připravována ve spolupráci s prestižním organizátorem veletrhů Hannover Messe. Jedná s o první ročník tohoto veletrhu, kdy se očekává, že díky tomu, že v Turecku se nekoná další veletrh podobného zaměření, se tato akce setká s velkou pozorností a to jak na straně vystavovatelů, tak i z pohledu zájmu o návštěvu veletrhu.       

-        Otázka výroby energie z obnovitelných zdrojů se dostala v poslední době do popředí pozornosti tureckých státních orgánů a to i díky skutečnosti, že tato země je ze 70 % závislá na dovozu energetických surovin, kdy na druhé straně má tato země velké rezervy vodní a solární energie, a dále vhodných klimatických podmínek pro stavby větrných elektráren. Velmi bohaté je také Turecko v oblasti termálních zdrojů, o jejichž využití se začalo velmi intenzívně zajímat a vytvářet podmínky pro jejich využití a to například formou pronájmu termálních pramenů soukromým subjektům.

-        Celková spotřeba elektrické energie měla v Turecku před vypuknutím krize stabilní rostoucí tendence a vykazovala roční růst o 8%. Očekává se, že po odeznění krize se opět země vrátí k tomuto trendu. Turečtí národohospodáři spočítali, že aby Turecko drželo krok s rostoucí vnitřní poptávkou po elektrické energii, potřebuje každý rok investovat do tohoto sektoru přibližně 3 miliardy USD. Tato země se také může pochlubit tím, že dnes představuje sedmý největší energetický trh v Evropě.

-        Rovněž tak, Turecko, jako země, která usiluje o vstup do EU se cítí vázáno i závazkem evropských zemí vyrábět do roku 2020 20% energie z obnovitelných zdrojů, úkol který není pro tuto zemi díky jeho bohatým přírodním zdrojům nesplnitelný.   

-        Důležitý je také fakt, že Turecko v nedávné době přistoupilo ke Kyotskému protokolu, který má za cíl omezit znečistění ovzduší k potlačování skleníkového efektu, kde právě obnovitelné zdroje hrají významný prostředek ke splnění tohoto závazku. Jako pomoc na cestě ke realizaci těchto záměrů získalo Turecko příslib od Světové banky na poskytnutí půjčky ve výši 600 milionů USD na podporu využití právě obnovitelných zdrojů energie.

-        Související problematikou je také čistění odpadních vod, kde Turecko taktéž za poslední období učinilo výrazný pokrok ve směru dosažení čistšího prostředí. Přísné evropské limity znečistění, kterým se musí Turecko postupně přizpůsobovat, vytvořilo velkou poptávku po technologicky sofistikovaných zařízeních na čistění odpadních vod. V zemi je možno se v současné době se setkat s řadou ať již státních a nebo municipalitních projektů na instalaci nových čisticích stanic odpadních vod, které otevírají možnosti pro české výrobce z této branže.

-        Mnohaleté zkušenosti českých firem a stále zdokonalované technologie výroby k přírodě šetrných technologií a čistění odpadních vod dávají českým společnostem šanci pro uplatnění svého zařízení na místním trhu. Výhodou je i rozvinuté know how českých podniků v těchto branžích, kde je možno monitorovat stále určitý náskok našich společnosti proti místní konkurenci.

-         Úspěšnost českého vývozu do Turecka je možno doložit tím, že tato země zaujímá 19. příčku na světě ve vývozu naší republiky, kdy celkový objem exportu činil za rok 2008 hodnotu 802 milionů USD. Tato hodnota např. přesahuje i vývoz českých firem do zemí jako je Čína.  

-        Významným aspektem pro zvažování případné účasti na tomto veletrhu je i fakt tradičně velmi úzkých vztahů, které mají turečtí podnikatelé zejména v Iráku, Iránu, Balkánu a dále pak v zemích Střední Asie a arabského světa a tato skutečnost rozšiřuje vývozní příležitosti pro české exportéry i do těchto částí světa.

 

   Zaměření veletrhu

-        solární technologie

-        větrné energetické systémy 

-        geotermální energetické systémy a bioenergie

-        tepelná čerpadla

-        zařízení pro čistění a úpravy vody

-        energetická hospodárnost a obnovy energií

 

   Cíl prezentace

–     Představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností

–     Vstup českých firem na nový trh nebo rozšíření dosavadních kontaktů a aktivit

–     Představení nabídky českých firem na této akci - příležitost k osobnímu jednání s návštěvníky veletrhu i pozvanými partnery nebo prezentace formou distribuce propagačních materiálů

 

Další informace včetně přihlášky na akci naleznete v příloze.

 

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/8230e992-b724-4824-90ce-985d42c4fd3b.

  • Datum konání: 5.11.2009 - 8.11.2009
  • Druh akce: Ostatní

Kontaktní informace

QRCode