Schválením žádosti projekt nekončí

27.9.2012

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR si Vás dovolují pozvat na informační seminář zaměřený na administraci schválených projektů v rámci dotací z OPŽP pro prioritní osu 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny.

Určení:

Seminář je určen všem úspěšným žadatelům v prioritní ose 6.

Program:

  • 10:15 – 10:45 popis hlavních bloků administrace projektu
  • 10:45 – 11:15 podklady pro vydání RoPD a uzavření smlouvy
  • 11:15 – 11:45 monitorování, ZVA
  • 12:15 – 12:30 přestávka, občerstvení
  • 12:30 – 13:15 veřejné zakázky a nejčastější pochybení
  • 13:15 – 14:00 financování, předkládání žádostí o platbu

Přednášející:

Na semináři budou přednášet odborníci Státního fondu životního prostředí ČR, kteří Vás provedou administrací, financováním a právní stránkou projektu.

Informace:

  • Seminář technicky zajišťuje Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín.
  • Účast na semináři je zdarma. Kapacita semináře je omezena.

Kontaktní informace

QRCode