Seminář pro žadatele ve výzvě č. 94 OP LZZ

8.8.2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF a Externí administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 OP LZZ si vás dovolují pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 94 OP LZZ v oblasti podpory 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Určení:

Seminář je určen pouze žadatelům v rámci výzvy č. 94

Obsah:

Mezi probíranými tématy bude např.:

  • představení a specifika výzvy č. 94
  • vypracování žádosti v Benefitu
  • financování a monitoring
  • nejčastější chyby apod.

Dostatečný prostor bude věnován také dotazům žadatelů.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode