Healthcare Brokerage Event MEDICA 2018

12.11.2018 - 14.11.2018

Ve dnech od 12. do 14. listopadu 2018 je možnost zúčastnit se předem připravených schůzek a navštívit mezinárodní veletrh MEDICA 2018 v Düsseldorfu v Německu, který pokrývá širokou škálu výrobků v oblasti zdravotnictví.

MEDICA je největším světovým veletrhem ve svém oboru a patří mezi deset největších světových veletrhů vůbec. Cílovou skupinou veletrhu je především odborná veřejnost – lékaři a lékařský personál, management nemocnic, pečovatelských zařízení a laboratoří, obchodníci se zdravotní technikou, zástupci zdravotnického průmyslu a zdravotních pojišťoven.

Při příležitosti tohoto veletrhu organizuje společnost ZENIT GmbH společně s partnery Enterprise Europe Network včetně RHK Brno v hale 6 třídenní mezinárodní kooperační burzu, která je otevřena i pro české zájemce. Cílem této B2B akce je pomoci firmám, vysokým školám a výzkumným institucím nalézt partnery v Evropě i mimo ni za účelem rozvoje produktů, výrobních a licenčních dohod, distribučních partnerství, společných podniků a dalších typů partnerství.

V loňském roce se do této akce zapojilo 350 účastníků ze 40 zemí a proběhlo 1150 jednání.

Proč se zúčastnit:

 • využijte tuto událost k iniciování nových obchodů
 • seznamte se s poskytovateli inovativních technologií z celého světa
 • vstupte do kontaktu s potenciálními partnery pro budoucí spolupráci
 • navažte přeshraniční kontakty pro dlouhodobé obchodní vztahy
 • najděte nové partnery pro výzkumné projekty

Cílové skupiny:

 • obchodní společnosti
 • vysoké školy
 • ústavy a další organizace
 • ze sektoru zdravotnictví hledající obchodní, technologické nebo výzkumné partnery z Evropy i mimo ni.

Účastnický poplatek:

 • 200 Euro – obchodní společnosti, sdružení, výzkumné instituce atd.
 • 100 Euro – start-upy (založené 1. 1. 2016 nebo později)

Další informace včetně možnosti přihlášení naleznete na webových stránkách akce.

Kontaktní informace

QRCode