Služby pro inovační podnikání

11.1.2012

Seminář na téma Služby pro inovační podnikání proběhne dne 11. ledna 2012 v Praze.

Cíl:

Cílem tohoto setkání je nalézt nejvhodnější formy spolupráce Úřadu průmyslového vlastnictví, CzechInvestu, Technologické agentury ČR, CzechTrade, podnikatelských inkubátorů, inovačních center, center transferu technologií, vědeckotechnických parků a dalších subjektů v kontextu se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky 2012 – 2020.

Program:

  • 10:00 – 10:30 Zahájení – Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Úřad průmyslového vlastnictví
  • 10:30 – 10:45 Činnost Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • 10:45 – 11:00 Činnost Úřadu průmyslového vlastnictví
  • 11:00 – 11:15 Prezentace úspěšného vynálezu
  • 11:15 – 11:45 Přestávka
  • 11:45 – 12:00 Zvyšování povědomí o možnostech a přínosech ochrany nehmotného vlastnictví
  • 12:00 – 12:15 Databáze užitečné pro podnikatele
  • 12:15 – 13:00 Náměty k integraci služeb pro podnikatele a optimalizaci spolupráce
  • 13:00 Pracovní oběd

Informace:

Potvrzení účasti: e-mail: zhanzalova@upv.cz nebo tel.: 220 383 110 paní Žanetě Hanzalové.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode