Soutěžní právo - spolupráce mezi konkurenty a pravidla pro distribuci zboží

5.6.2012

Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s. r. o. si Vás dovolují pozvat na seminář Soutěžní právo - spolupráce mezi konkurenty a pravidla pro distribuci zboží, který proběhne dne 5. června 2012 od 09:00 do 12:00 v Brně.

Na semináři Vám bude přiblížena problematika zakázaných vertikálních a horizontálních dohod omezujících hospodářskou soutěž.

Dozvíte se:

 • proč a za jakých podmínek jsou dohody mezi konkurenty považovány za zakázané (např. dohody o cenách, dohody o výměně informací, bid rigging dohody)
 • jaká pravidla musí být respektována při uzavírání distribučních smluv/vertikálních dohod
 • jaké existují výjimky ze zákazu vertikálních dohod/distribučních smluv a mnoho praktických rad

Program:

 • Úvod do českého soutěžního práva – přehled hmotně právní úpravy soutěžního práva.
 • Dohody narušující soutěž a jejich zákaz obecně
 • Zakázané dohody mezi konkurenty (dohody o výměně informací, bid rigging dohody)
 • Soutěžně právní úprava distribučních smluv/vertikálních dohod a možnosti vynětí těchto dohod ze zákazu.

Přednášející:

 • Robert Neruda, partner
 • Lenka Gachová, specialista na soutěžní právo

Informace:

Cena:
 • pro členy RHK Brno: 450 Kč (vč. DPH)
 • pro nečleny: 650 Kč (vč. DPH)
 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode
 • Pořadatel: Regionální hospodářská komora Brno
 • Místo: Pavilon Regionální hospodářské komory Brno, Brno, Výstaviště 1
 • E-mail: skoleni@rhkbrno.cz
 • Telefon: +420 532 194 928