Veletrh odborného vzdělávání

10.9.2012 - 14.9.2012

Dlouhodobým a prioritním záměrem Jihomoravského kraje je aktivní podpora tradičních podnikatelských oborů jako je strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a další technická odvětví.

Ta se mohou dále rozvíjet především za předpokladu, že bude k dispozici dostatek odborně kvalifikovaných lidí. Proto Jihomoravský kraj již pátým rokem organizuje prezentaci středních odborných škol na Veletrhu odborného vzdělávání.

Prezentace se uskuteční v rámci 54. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech od 10. do 14. září 2012 v pavilonu A1. Společné expozice Jihomoravského kraje se letos zúčastní 18 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Jedná se o školy, které mají ve studijním programu obory zaměřené především na strojírenství, elektrotechniku a informační technologie.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou této aktivity jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol, kteří budou osloveni prostřednictvím ředitelství svých škol.

Na konci srpna 2012 se k účasti na veletrhu přihlásilo 27 základních škol, což představuje přibližně tisíc žáků.

Cíl:

  • Smyslem této snahy je rozšířit povědomí žáků základních škol o uvedených oborech a umožnit jim seznámení přímo se vzdělávací nabídkou vystavujících škol.
  • Nedílnou součástí je poznání moderních trendů ve zpracovatelském průmyslu a dalších technických odvětvích prostřednictvím expozic firem vystavujících v rámci veletrhu.
  • Žáci se budou moci seznámit s vystavovanými exponáty – a to včetně odpovědného vysvětlení významu vystavovaných výrobků a kontextu jejich využití v praxi.
  • Cílem prezentace je především zvýšení zájmu žáků 8. a 9. tříd základních škol o technické obory, prohloubení spolupráce technických firem se středními školami zřizovaných krajem a spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru.

Garantem celé aktivity je Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje.

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje
  • Místo: Výstaviště, pavilon A, Brno