Vybrané oblasti účtování a jejich vliv na základ daně z příjmů

25.5.2012 - 26.5.2012

Seminář na téma Vybrané oblasti účtování a jejich vliv na základ daně z příjmů se uskuteční dne 25. května 2012 od 09:00 do 15:00 v Praze.

 

Určení:

Seminář je určen pro finanční ředitele, vedoucí finančních účtáren, vnitřní metodiky účetnictví, samostatné účetní

 

Cíl semináře:

Seminář si klade za cíl provést posluchače novelou účetních předpisů v roce 2012, interpretacemi Národní účetní rady, judikaturou k účetním předpisům. Přednášející Vám vyloží problematiku i pomocí praktických příkladů včetně řešení.

Na účetnictví je kladeno mnoho nároků od různých uživatelů, kteří přímo nebo nepřímo spolupracují nebo komunikují s účetní jednotkou.


Vybrali jsme pro Vás účetní témata, která jsou pro daňové účely argumentována pomocí účetních předpisů. Seznámíme Vás s judikaturou, kdy nesrovnalosti v daních mají příčinu v nesprávném zaúčtování.

 

Obsah:

 • Výsledek hospodaření je výchozí bod pro výpočet daně z příjmů
 • Transakce s cizí měnou, dohoda o změně měny, odpis cizoměnových pohledávek, pořizovací cena cizoměnových pohledávek, opravné položky k cizoměnovým pohledávkám, postoupení cizoměnových pohledávek, zálohy přijaté, zaplacené v cizí měně a jejich zúčtování, dohadné položky v cizí měně
 • Časové rozlišení, pobídky
 • Dohadné položky aktivní, pasivní, kvalifikovaný odhad, důsledky změny odhadu
 • Vliv zvolené účetní politiky na daňovou uznatelnost odpisů
 • Opravy minulých období, účtování, vykazování
 • Možnosti využití hospodářského roku
 • Judikáty k účetním předpisům
 • Rizika z nesprávného postupu (vyměření daně podle pomůcek, daňová neuznatelnost nákladů, atd.)

 

Přednášející:

 • Ing. Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních (auditorka, daňová poradkyně), zástupkyně Svazu účetních v Národní účetní radě
 • Mgr. Edita Ševcovicová, členka Prezidia Komory daňových poradců ČR (daňová poradkyně), zástupkyně KDP ČR v Národní účetní radě

 

Informace:

Cena: 1 900 Kč+ 20 % DPH

 • Země určení: Česká republika
 • Průmyslové obory:

Kontaktní informace

QRCode
 • Pořadatel: Fučík & partneři, s. r. o.
 • Místo: Hotel 1.Republic, Praha
 • E-mail: business.academy@fucik.cz
 • Telefon: +420 606 722 782