Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Podpora podnikání,

 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

  http://www.czechinvest.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Server Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jejímž úkolem je poskytovat podporu podnikatelům v ČR (vznikla sloučením původního CzechInvestu, ARP a CzechIndustry). Implementační agentura rozvojových programů. Podpora MSP (státní podpora; Phare 2000, 2002 a 2003; Strukturální fondy - OPPP, SOP; CERN). Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí. Informace o činnosti CzechInvestu. Praktické informace pro investory (databáze českých subdodavatelů, databáze průmyslových nemovitostí, investiční pobídky). Program podpory průmyslových zón (mapa, programy, statistické přehledy výsledků).

  Zařazeno: Investování , Instituce

 • Agentura pro Regionální Rozvoj (ARR) - Moravskoslezský kraj

  http://www.arr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky ostravské Agentury pro regionální rozvoj, a.s., která se podílí na koordinaci projektů ekonomické a sociální transformace a rozvoji regionu. Mimo jiné funguje jako certifikované Regionální informační centrum, Euro Info Centrum a Regionální informační místo agentury CzechInvest. Základní informace o společnosti; informace o regionu; projekty a programy; strategické dokumenty; investiční příležitosti; poradenství; Kalendář seminářů; odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Poradenství

 • Agrární komora ČR

  http://www.agrocr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Agrární komory ČR (AGROCR). Sdružení podnikatelů z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Základní informace o AGROCR, seznam svazů a společenstev, seznam územních komor, kontakty. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Odkaz na Agrární poradenské a informační centrum APIC. Česky.

  Zařazeno: Zemědělství , Instituce , Asociace

 • Business Angels Czech Republic (BACZ)

  http://www.bacz.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Business Angels Czech Republic (BACZ), sdružení investorů typu "Business Angel" v ČR. Investoři se rekrutují z řad bývalých aktivních podnikatelů, top managerů převážně ze zahraničí. Mají dostatek kapitálu, který jsou ochotni investovat do rozvoje podnikání, především MSP. Investují do perspektivních projektů firem, ve kterých se pak podílejí na strategickém řízení. Typická výše investice se pohybuje do půl milionu dolarů. Pro MSP představují alternativu k bankovním úvěrům, které z důvodu rizikovosti nebo malého objemu nemohou získat. Web obsahuje základní informace, reference a kontakty. Anglicky, česky.

  Zařazeno: Investování , Poradenství

 • Business Innovation Centre (BIC)

  http://www.bicprague.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Business Innovation Centre (BIC) Praha je projektem Technologického centra AV ČR zaměřeným na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních podniků. Podpora je poskytována zejména firmám, které jsou zaměřeny na pokročilé výrobky, technologie a služby s perspektivou dalšího inovačního vývoje. Podnikům je poskytována řada služeb a výhod, které jim pomáhají překonat počáteční obtíže a vytvářejí podmínky pro jejich další úspěšný rozvoj. Web obsahuje základní informace o BIC, novinky, aktuality, probíhající projekty, dotazník pro zájemce o spolupráci. Česky.

  Zařazeno: Poradenství , Podpora výzkumu a inovací

 • Business.center.cz

  http://business.center.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační server pro obchodníky, podnikatele a finanční transakce. Novinky a aktuality; texty oborových zákonů a nařízení; šablony dokumentů, rady a diskuse v rubrikách finance, právo, úřady. Podrubrika Ochrana spotřebitele. Odkazy na weby státní správy a oborové portály. Možnost registrace k odběru novinek e-mailem. Česky.

  Zařazeno: Zákony , Poradenství

 • CEDR III- INTERnet (Centrální registr dotací)

  http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační systém CEDR (IS CEDR) - Centrální evidence dotací z rozpočtu - slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Jeden z IS provozovaných v rámci státní správy. IS CEDR III je jednou z jeho modulárních částí. Vyhledávání příjemců dotací; dotovaných míst a projektů; vyhledávání v sestavách s pomocí technologie OLAP. Systém obsahuje údaje za rozpočtové roky 1999 až 2002 , které byly Ministerstvu financí předány k 12.6.2003. Česky.

  Zařazeno: Dotace

 • CEDR III-INTRAnet (Centrální registr dotací)

  http://cedr.mfcr.cz/cedr3intranetv412/default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační systém CEDR (IS CEDR) - Centrální evidence dotací z rozpočtu -, slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Jeden z IS provozovaných v rámci státní správy. IS CEDR III je jednou z jeho modulárních částí. Vyhledávání příjemců dotací; dotovaných míst a projektů; vyhledávání v sestavách s pomocí technologie OLAP. Systém obsahuje údaje za rozpočtové roky 1998 až 2003 , které byly Ministerstvu financí předány k 12.6.2003. Česky.

  Zařazeno: Dotace

 • CEITEC Cluster- bioinformatics

  http://www.ceitec-cluster.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky zájmového sdružení právnických osob z akademického a komerčního prostředí se zaměřením na biotechnologické firmy a vědecko-výzkumné instituce zabývající se bioinformatikou anebo jí příbuznými obory. Účelem sdružení je posílení spolupráce vědecké a firemní sféry a posílení konkurenceschopnosti firem. Web obsahuje základní informace o účelu, z.s.p.o., náplni a o projektech.

  Zařazeno: Instituce , Podpora výzkumu a inovací

 • Centrum pro elektronický obchod

  http://www.centrumeo.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Centra pro elektronický obchod (CEO). CEO je odbornou sekcí České společnosti pro systémovou integraci. Sdružuje organizace a jednotlivce s profesním zájmem o elektronický obchod, Internet a širší aspekty rozvoje informační společnosti. CEO mj. monitoruje možnosti zapojení do 6. rámcového programu EU. Základní informace (Rada CEO, mise, podmínky členství, kontakt). Seznam členů (kolektivní, individuální). Akce. Dokumenty k tématu. CEO sděluje. Odkazy z oblasti. Diskuze. Česky.

  Zařazeno: Informatika , Instituce