Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Věda, výzkum, inovace,

 • Akademie věd České republiky

  http://www.cas.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Akademie věd České republiky (AVČR). Základní informace (historie, poslání, zákon o AVČR, stanovy, zprávy o činnosti, koncepce, přehled usnesení akademického sněmu, archiv aj.), aktuality, struktura AVČR, abecední seznam pracovišť, oblasti výzkumu a vývoje, významné projekty, mezinárodní spolupráce, ocenění, vzdělávání, odkazy na další stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Výzkumné organizace

 • Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP ČR)

  http://www.aipcr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky AIP ČR, nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání. Inovace představují sérii vědeckých, technických, organizačních, finančních a obchodních činností, jejichž cílem je vznik nového nebo podstatně zdokonaleného produktu (výrobku, technologie nebo služby) efektivně umístěného na trh. Na stránkách AIP ČR naleznete informace o nových projektech a programech z oblasti inovací, důležité kontakty a odkazy. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Podpora výzkumu a inovací , Asociace

 • Asociace výzkumných organizací (AVO)

  http://www.avo.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky asociace organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a vývoj. Aktuální informace (vývoj v oboru, projekty, výsledky), vzdělávací a prezentační činnost (konference, semináře, diskusní setkání); zprostředkování kontaktů; expertní a poradenská činnost; přehledy o členské základně a činnosti asociace (grafy, tabulky). Vyhledavač v databázi členů. Česky.

  Zařazeno: Služby , Podpora výzkumu a inovací , Asociace

 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav

  http://www.hbu.cas.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ústavu, jehož hlavním posláním je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Základní informace o ústavu, aktuality, přehled seminářů, realizované projekty, bibliografický přehled publikační činnosti, roční zprávy, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Výzkumné organizace , Zemědělství

 • Business Innovation Centre (BIC)

  http://www.bicprague.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Business Innovation Centre (BIC) Praha je projektem Technologického centra AV ČR zaměřeným na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních podniků. Podpora je poskytována zejména firmám, které jsou zaměřeny na pokročilé výrobky, technologie a služby s perspektivou dalšího inovačního vývoje. Podnikům je poskytována řada služeb a výhod, které jim pomáhají překonat počáteční obtíže a vytvářejí podmínky pro jejich další úspěšný rozvoj. Web obsahuje základní informace o BIC, novinky, aktuality, probíhající projekty, dotazník pro zájemce o spolupráci. Česky.

  Zařazeno: Podpora výzkumu a inovací , Poradenství

 • CEITEC Cluster- bioinformatics

  http://www.ceitec-cluster.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky zájmového sdružení právnických osob z akademického a komerčního prostředí se zaměřením na biotechnologické firmy a vědecko-výzkumné instituce zabývající se bioinformatikou anebo jí příbuznými obory. Účelem sdružení je posílení spolupráce vědecké a firemní sféry a posílení konkurenceschopnosti firem. Web obsahuje základní informace o účelu, z.s.p.o., náplni a o projektech.

  Zařazeno: Instituce , Podpora výzkumu a inovací

 • Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE

  http://ciks.vse.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické (CIKS VŠE). Informační podpora vědy a výzkumu, rozsáhlý komplex studoven, knihoven a různě specializovaných knihovních fondů; vlastní publikační činnost; elektronické databáze; rešeršní služby; odkaz na knihovny a informační zdroje v ČR a v zahraničí. Česky. Anglicky.

  Zařazeno: Podpora výzkumu a inovací

 • Centrum pro transfer technologií (CeTT) JPD3 Praha

  http://www.cett.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Cílem projektu je vytvoření systému vzdělávání vedoucích pracovníků firem, studentů, doktorandů a mladých vědců v oblasti přenosu výsledků vědy a výzkumu do průmyslu a podpora zavádění nových technologií. Úkolem projektu je dále vytvořit zprostředkující článek mezi výzkumnými organizacemi, výzkumně-vývojovými centry firem a aplikační sférou vedoucí k širšímu využití poznatků z výzkumných pracovišť v průmyslu. Základní informace, aktuality, aktivity centra, transfer technologií, přehled publikací, kalendář akcí, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Instituce , Podpora výzkumu a inovací

 • Centrum výzkumných kontraktů (CVK)

  http://www.cvk.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Centra, které podporuje technické a technologické inovace v komerčním sektoru prostřednictvím spolupráce podniků s výzkumnou sférou. CVK je podporováno prostřednictvím programu JPD 2 Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), Ministerstvem pro místní rozvoj a hlavním městem Prahou. Centrum nabízí komplexní poradenský servis při realizaci výzkumného kontraktu. Služby centra jsou poskytovány zdarma. Základní informace o CVK, přehled služeb a partnerů. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Podpora výzkumu a inovací

 • CORDIS

  http://cordis.europa.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Community Research and Development Information Service (CORDIS) je informační server poskytující velmi široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU. Web obsahuje: úplné informace o 4.-6. rámcovém programu, aktuální přehled odkazů na nejdůležitější dokumenty a informační zdroje, bohaté databázové systémy, novinky, informace o řešených projektech, výsledky dosažené v ukončených projektech, nabídku publikací, dokumenty EU související s výzkumem a vývojem, informace o inovacích tj. o zavádění nových technologií, transfer technologií, související financování, informace o problematice duševního vlastnictví, důležité dokumenty o inovační politice v EU, informace o regionálních inovačních politikách, o Evropské chartě o trendech v inovacích, vysvětlivky zkratek, odkazy na příbuzné weby. CORDIS zpřístupňuje databázi ERGO, která nyní obsahuje cca 100 000 odkazů na výzkum v EU. Interaktivními službami lze vyhledávat partnery pro spolupráci, nabízet své výsledky, přihlásit se jako posuzovatel projektů atd. Anglicky, německy, španělsky, francousky, italsky.

  Zařazeno: Podpora výzkumu a inovací , Instituce EU