Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Lidské zdroje, vzdělávání,, Podkategorie: Pracovní právo,

 • EirOnline

  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky European Industrial Relations Observatory; Informační online servis pro oblast pracovních vztahů. Web obsahuje: zprávy, komparativní studie, články a další dokumenty vztahující se k oblasti pracovních vztahů zemí EU na národní, evropské a nadnárodní úrovni. Soubor článků, diskusních příspěvků, dohod a zpráv s tématikou související se zdokonalováním životních a pracovních podmínek (sociální dialog v různých oborech, penze, mobilita pracovních sil, pracovní podmínky, náklady, doba atd.). Vyhledávání zpráv a studií podle zemí, sektorů a časového určení. Katalog relevantních internetových odkazů. Anglicky.

  Zařazeno: Pracovní právo , Evropa , Politiky a programy EU

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

  http://www.mpsv.cz/cs/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stánky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Kontaktní informace. Informace ministerstva - organizační struktura, koncepce ministerstva. Bezpečnost práce, Evropská Unie a mezinárodní vztahy, pojištění, práce a platy, příjmy a životní úroveň (demografická situace ČR, životní minimum), rovnost mužů a žen, sociální problematika, služby zaměstnanosti (Správa služeb zaměstnanosti, volná místa úřadů práce ČR, hledání volného místa podle okresů a dosaženého vzdělání, podle profese), územně identifikační registr.

  Zařazeno: Pracovní právo , Ministerstva

 • Soutěž Manažer roku

  http://www.manazerroku.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky každoroční soutěže manažerských osobností. Organizátorem soutěže je Česká manažerská asociace. Cílem soutěže je vyhledávat významné osobnosti managementu v ČR a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a celé ekonomiky ČR. Na webu lze dohledat nositele titulu Manažer roku, nominované, metodiku hodnocení, porotce a další informace.

  Zařazeno: Pracovní právo , Podnikatelské soutěže

 • Soutěž Úřad roku Půl na půl

  http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace soutěže Ministerstva vnitra a Gender Studies na stránkách ministerstva. Cílem soutěže Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem je sledovat aktuální situaci v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice. Monitoruje se rovněž zvýšení citlivosti úřadů k této problematice, podpora zavedení principů gender mainstreamingu a opatření zaměřených na vyrovnání šancí žen a mužů do práce a praxe úřadů. Soutěž probíhá od roku 2007.

  Zařazeno: Pracovní právo , Podnikatelské soutěže

 • Státní úřad inspekce práce (SÚIP)

  http://www.suip.cz/default/drvisapi.dll Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky státního úřadu inspekce práce. Základní informace o SÚIP, informace o pobočkách v jednotlivých krajích, struktura úřadu, programy činnosti, poradenství, poskytování informací, aktuality, výroční zprávy, elektronická podatelna. Česky.

  Zařazeno: Pracovní právo , BOZP

 • Vaše Evropa / Your Europe

  http://europa.eu/youreurope/index.htm Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál Evropské komise nazvaný "Vaše Evropa - EU a národní veřejné služby online" má firmám a občanům ze zemí Evropské unie usnadnit přechod do jiného členského státu. Portál nabízí pomoc na celou dobu životního cyklu podniku. Poskytuje informace o pravidlech všech členských států (při zvláštní registraci). Informuje o podmínkách převzetí podniku, přenosu podnikání, registraci firmy, ucházení se o veřejné zakázky a poskytuje informace sociální a personální povahy, například o zaměstnaneckých zákonech, sociálním pojištění, o pracovním trhu a pracovní síle z jiných zemí. Dále též pomoc při hledání práce v jiných členských zemích EU. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Pracovní právo , Infoportály o EU , Legislativa