Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Podpora podnikání,, Podkategorie: Instituce,

 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

  http://www.czechinvest.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Server Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jejímž úkolem je poskytovat podporu podnikatelům v ČR (vznikla sloučením původního CzechInvestu, ARP a CzechIndustry). Implementační agentura rozvojových programů. Podpora MSP (státní podpora; Phare 2000, 2002 a 2003; Strukturální fondy - OPPP, SOP; CERN). Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí. Informace o činnosti CzechInvestu. Praktické informace pro investory (databáze českých subdodavatelů, databáze průmyslových nemovitostí, investiční pobídky). Program podpory průmyslových zón (mapa, programy, statistické přehledy výsledků).

  Zařazeno: Investování , Instituce

 • Agrární komora ČR

  http://www.agrocr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Agrární komory ČR (AGROCR). Sdružení podnikatelů z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Základní informace o AGROCR, seznam svazů a společenstev, seznam územních komor, kontakty. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Odkaz na Agrární poradenské a informační centrum APIC. Česky.

  Zařazeno: Zemědělství , Asociace , Instituce

 • CEITEC Cluster- bioinformatics

  http://www.ceitec-cluster.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky zájmového sdružení právnických osob z akademického a komerčního prostředí se zaměřením na biotechnologické firmy a vědecko-výzkumné instituce zabývající se bioinformatikou anebo jí příbuznými obory. Účelem sdružení je posílení spolupráce vědecké a firemní sféry a posílení konkurenceschopnosti firem. Web obsahuje základní informace o účelu, z.s.p.o., náplni a o projektech.

  Zařazeno: Instituce , Podpora výzkumu a inovací

 • Centrum pro elektronický obchod

  http://www.centrumeo.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Centra pro elektronický obchod (CEO). CEO je odbornou sekcí České společnosti pro systémovou integraci. Sdružuje organizace a jednotlivce s profesním zájmem o elektronický obchod, Internet a širší aspekty rozvoje informační společnosti. CEO mj. monitoruje možnosti zapojení do 6. rámcového programu EU. Základní informace (Rada CEO, mise, podmínky členství, kontakt). Seznam členů (kolektivní, individuální). Akce. Dokumenty k tématu. CEO sděluje. Odkazy z oblasti. Diskuze. Česky.

  Zařazeno: Instituce , Informatika

 • Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

  http://www.crr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  CRR slouží jako podpůrná implementační agentura, kontrolní a zprostředkující subjekt pro státní právu. Zajišťuje aktivity zaměřené na dotační programy Evropské unie (EU). Záladní informace o CRR, výběrová řízení, přehled programů EU (včetně předvstupních programů), regionální informace (informační servisy, mapový server CRR, regionální rozvojové agentury, rozvojový fond, program OBEC 2), odkazy na související informace.

  Zařazeno: Euroregiony , Instituce , Státní úřady, agentury

 • Centrum pro transfer technologií (CeTT) JPD3 Praha

  http://www.cett.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Cílem projektu je vytvoření systému vzdělávání vedoucích pracovníků firem, studentů, doktorandů a mladých vědců v oblasti přenosu výsledků vědy a výzkumu do průmyslu a podpora zavádění nových technologií. Úkolem projektu je dále vytvořit zprostředkující článek mezi výzkumnými organizacemi, výzkumně-vývojovými centry firem a aplikační sférou vedoucí k širšímu využití poznatků z výzkumných pracovišť v průmyslu. Základní informace, aktuality, aktivity centra, transfer technologií, přehled publikací, kalendář akcí, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Instituce , Podpora výzkumu a inovací

 • CzechTourism

  http://www.czechtourism.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky České centrály cestovního ruchu - CzechTourism (ČCCR), agentury zřízené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR). Agentura koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro marketing produktů cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu. Web obsahuje základní informaci o ČCCR, probíhající nebo realizované projekty, veletrhy a další související informace. Kalendář akcí, informace o regionech, tiskové zprávy, iNFO-bulletin, statistiky, nabídky spolupráce, odkazy na související internetové stránky. Česky.

  Zařazeno: Organizace, sdružení , Instituce

 • Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

  http://www.czechtrade.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka vládní agentury na podporu exportu CzechTrade (CT). Export, poradenství, konzultace, informační služby, obchodní příležitosti, poptávky, nabídky, databáze, exportní manuály, statistiky, publikace. Informace o zahraničních trzích / teritoriální informace, služby zahraničních kanceláří CT pro exportéry/, propagace firmy na webu CT, informační servis související se zajištěním logistiky, služby v oblasti elektronických trhů, možnosti propagace českých firem v zahraničí, informace spojené se získáním veřejných zakázek na zahraničních trzích, možnosti zahraniční kooperace). Aktuální informace (stručné zprávy ze zahraničních trhů, obchodní příležitosti na zahraničních trzích, nabídka projektů a tendrů, specializované vzdělávací kurzy a semináře s problematikou zahraničního obchodu, přehled zpráv o CT). Česky, anglicky.

  Zařazeno: Podpora exportu , Instituce

 • Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE)

  http://www.cebre.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE). CEBRE obhajuje české podnikatelské zájmy v Evropské unii - byla vytvořena HK ČR, SP ČR a KZPS ČR za podpory MPO a CzechTrade. CEBRE poskytuje služby pro podnikatele přímo z Bruselu. Katalog a ceník služeb (aktuality z EU; monitoring; stáže; inzerce; poradenství; zakázkové služby). Archiv zpráv (legislativa; podpůrné fondy a programy; statistiky; zajímavosti a postřehy). Články a prezentace. Čtvrtletník Czech Business Today (on-line). Česky, anglicky (základní info).

  Zařazeno: Poradenství , Infoportály o EU , Instituce

 • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)

  http://www.cmzrb.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Služby banky s většinovým podílem státu jsou určeny k financování a podpoře vzniku a rozvoje malých a středních podniků v České republice, k podpoře rozvoje bydlení, regionů, měst a obcí. Web obsahuje základní informace o bankovním domě; činnost v oblasti strukturálních fondů; přehled celkových služeb a podpor; monitoring; ceník služeb; aktuality; FAQ. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Instituce , Banky