Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Evropská unie,, Podkategorie: Strukturální fondy,

 • Centrum pro zahraniční pomoc při MF

  http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/sekce-07-mezinarodni-vztahy/odbor-58-mezinarodni-vztahy Nahlásit nefunkční odkaz

  Centrum pro zahraniční pomoc (CZP) při Ministerstvu financí. Kromě informací CZP samém poskytuje průvodce programy zahraniční pomoci České republice. Web obsahuje: informace o zahraniční pomoci pro ČR, podrobnosti o centru pomoci a činnosti jednotlivých sektorů, novinky, výběrová řízení, dokumenty, seznam zkratek užívaných v souvislosti s činností EU, odkazy na příbuzné weby.

  Zařazeno: Strukturální fondy , Státní úřady, agentury

 • eDotace.cz

  http://www.edotace.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační portál věnovaný dotacím, spojený s databází obsahující více než 300 jednotlivých možností, jak získat finanční podporu. Kromě toho, že je možné podle zadaných parametrů hledat přímo v databázi, je rovněž možné samostatně procházet jednotlivé složky: Novinky; Aktuální výzvy; Archivní tituly; Tvorba projektů; Analýzy a komentáře; Statistiky; Školení a semináře; Zpravodajství; Regiony soudržnosti. K nahlédnutí je rovněž slovník, online poradna, FAQ a související odkazy. Všechny funkce portálu jsou bezplatné, včetně registrace. Česky.

  Zařazeno: Dotace , Strukturální fondy

 • Evropské fondy 2007-2013

  http://www.jestejesance.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Aktualizované informace o stavu čerpání z jednotlivých operačních programů (OP) dostupných v Moravskoslezském regionu (i s přehledem vyhlášených výzev). Správu obsahu zajišťuje Agentura pro regionální rozvoj. Účelem webu je propagovat možnosti čerpání z operačních programů Evropské unie mezi organizacemi, které do roku 2013 mohou tyto prostředky využít. Aktuální vývoj, informace o přípravě projektu, realizace, kontroly, publicita, výdaje a související informace.

  Zařazeno: Dotace , Strukturální fondy

 • Evropský sociální fond v ČR

  http://www.esfcr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální webové stránky Evropského sociálního fondu v České republice (ESF). ESF je finanční nástroj s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích: Zaměstnatelnost, podpora podnikání, adaptabilita, rovné příležitosti. Na Evropskou strategii zaměstnanosti úzce navazuje Národní plán zaměstnanosti a Národní akční plán zaměstnanosti ČR. Web obsahuje: základní informace o ESF, aktuality, operační a programové dokumenty, odkazy na příbuzné webové stránky, download účelových publikací, kalendář seminářů, informace o vizuální identitě ESF v ČR, archiv dokumentů EU. Česky.

  Zařazeno: Strukturální fondy

 • Glosář pojmů fondů EU

  http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar Nahlásit nefunkční odkaz

  Výkladový slovník zpracovaný pro účely portálu Fondy Evropské unie. Hlavním účelem glosáře je poskytovat přehled nejčastěji používaných pojmů, které se vyskytují v rámci široké problematiky fondů EU. Znalost těchto výrazů uživatelům internetu může výrazně usnadnit orientaci v problematice vztahující se k evropským fondům i problematice EU. Základní glosář, abecední seznam pojmů, výklad zkratek, pojmy podle období (2004-2006, 2007-2013). Přes menu je možné vstoupit do portálu Fondy evropské unie, jehož je glosář součástí. Česky.

  Zařazeno: Strukturální fondy , Infoportály o EU

 • Informační systém ISPROFIN - EDS SMVS

  http://www.edssmvs.cz/Default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační Systém PROgramového FINancování (ISPROFIN) je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Nově - Evidenční dotační systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS). Správcem ISPROFIN je Ministerstvo financí. Metodika. Instalace systému. Česky.

  Zařazeno: Dotace , Strukturální fondy

 • NUTS II Jihovýchod

  http://www.jihovychod.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace regionálního operačního programu (ROP) pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Prezentace Regionální rady regionu soudržnosti (RR). Úřad Regionální rady, Výbor Regionální rady, FAQ, tiskové zprávy, prováděcí dokumenty, legislativa, aktuality, publicita projektu, zadávací řízení, volná místa a související informace. Územní jednotka NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues) je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Česky.

  Zařazeno: Strukturální fondy

 • NUTS II Jihozápad

  http://www.rr-jihozapad.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace regionálního operačního programu (ROP) pro Jihočeský a Plzeňský kraj. Prezentace Regionální rady regionu soudržnosti (RR). Úřad Regionální rady, Výbor Regionální rady, FAQ, tiskové zprávy, prováděcí dokumenty, legislativa, aktuality, publicita projektu, zadávací řízení, volná místa a související informace. Územní jednotka NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues) je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Česky.

  Zařazeno: Strukturální fondy

 • NUTS II Moravskoslezsko

  http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace regionálního operačního programu (ROP) pro MOravskoslezský kraj. Prezentace Regionální rady regionu soudržnosti (RR). Úřad Regionální rady, Výbor Regionální rady, FAQ, tiskové zprávy, prováděcí dokumenty, legislativa, aktuality, publicita projektu, zadávací řízení, volná místa a související informace. Územní jednotka NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues) je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Česky.

  Zařazeno: Strukturální fondy

 • NUTS II Severovýchod

  http://www.rada-severovychod.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace regionálního operačního programu (ROP) pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj. Prezentace Regionální rady regionu soudržnosti (RR). Úřad Regionální rady, Výbor Regionální rady, FAQ, tiskové zprávy, prováděcí dokumenty, legislativa, aktuality, publicita projektu, zadávací řízení, volná místa a související informace. Územní jednotka NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues) je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Česky.

  Zařazeno: Strukturální fondy