Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Podpora podnikání,, Podkategorie: Dotace,

 • CEDR III- INTERnet (Centrální registr dotací)

  http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační systém CEDR (IS CEDR) - Centrální evidence dotací z rozpočtu - slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Jeden z IS provozovaných v rámci státní správy. IS CEDR III je jednou z jeho modulárních částí. Vyhledávání příjemců dotací; dotovaných míst a projektů; vyhledávání v sestavách s pomocí technologie OLAP. Systém obsahuje údaje za rozpočtové roky 1999 až 2002 , které byly Ministerstvu financí předány k 12.6.2003. Česky.

  Zařazeno: Dotace

 • CEDR III-INTRAnet (Centrální registr dotací)

  http://cedr.mfcr.cz/cedr3intranetv412/default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační systém CEDR (IS CEDR) - Centrální evidence dotací z rozpočtu -, slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Jeden z IS provozovaných v rámci státní správy. IS CEDR III je jednou z jeho modulárních částí. Vyhledávání příjemců dotací; dotovaných míst a projektů; vyhledávání v sestavách s pomocí technologie OLAP. Systém obsahuje údaje za rozpočtové roky 1998 až 2003 , které byly Ministerstvu financí předány k 12.6.2003. Česky.

  Zařazeno: Dotace

 • eDotace.cz

  http://www.edotace.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační portál věnovaný dotacím, spojený s databází obsahující více než 300 jednotlivých možností, jak získat finanční podporu. Kromě toho, že je možné podle zadaných parametrů hledat přímo v databázi, je rovněž možné samostatně procházet jednotlivé složky: Novinky; Aktuální výzvy; Archivní tituly; Tvorba projektů; Analýzy a komentáře; Statistiky; Školení a semináře; Zpravodajství; Regiony soudržnosti. K nahlédnutí je rovněž slovník, online poradna, FAQ a související odkazy. Všechny funkce portálu jsou bezplatné, včetně registrace. Česky.

  Zařazeno: Strukturální fondy , Dotace

 • EFEKT.cz - energie efektivně, úspory a obnovitelné zdroje

  http://www.mpo-efekt.cz/cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu o podpoře energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Aktuality, programy podpory (program EFEKT a dotační poradenství), energetické poradenství EKIS (Energetické konzultační a informační středisko), oborové e-publikace, legislativa, energetické expertízy (energetický audit; průkaz energetické náročnosti budov; kontrola účinnosti kotle a klimatizačního systému; seznam energetických expertů; oprávnění k činnostem v oblasti energetické účinnosti), odkazy na související internetové stránky. Česky.

  Zařazeno: Energetika , Dotace

 • Ekoporadny

  http://www.ekoporadny.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Ekoporadenský portál Ministerstva životního prostředí, který prezentuje síť environmentálních informačních a poradenských center v České republice. Ekoporadny poskytují odborné rady se zaměřením na životního prostředí, dotační program Zelená úsporám, ochranu přírody, úspory energie, pasivní domy apod. Přehled jednotlivých poraden na území České republiky s jejich zaměřením (odpady, krajina, voda, biopotraviny apod.).

  Zařazeno: Zemědělství , Životní prostředí , Dotace

 • Evropské fondy 2007-2013

  http://www.jestejesance.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Aktualizované informace o stavu čerpání z jednotlivých operačních programů (OP) dostupných v Moravskoslezském regionu (i s přehledem vyhlášených výzev). Správu obsahu zajišťuje Agentura pro regionální rozvoj. Účelem webu je propagovat možnosti čerpání z operačních programů Evropské unie mezi organizacemi, které do roku 2013 mohou tyto prostředky využít. Aktuální vývoj, informace o přípravě projektu, realizace, kontroly, publicita, výdaje a související informace.

  Zařazeno: Strukturální fondy , Dotace

 • Informační systém ISPROFIN - EDS SMVS

  http://www.edssmvs.cz/Default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační Systém PROgramového FINancování (ISPROFIN) je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Nově - Evidenční dotační systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS). Správcem ISPROFIN je Ministerstvo financí. Metodika. Instalace systému. Česky.

  Zařazeno: Strukturální fondy , Dotace

 • INTERREG IIIA

  http://www.interreg3a.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Iniciativy Společenství INTERREG. Iniciativa je zaměřena na přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci a část meziregionální spolupráci. Základním cílem Iniciativy je pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími regiony. Základní informace o činnosti, aktuality, informace pro žadatele, FAQ, fotogalerie, projekty, knihovna (příručka pro žadatele ve formátu DOC a další dokumenty). Informace k tématům: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013; Fond mikroprojektů. Česky, polsky.

  Zařazeno: Dotace

 • IS CEDR III-NNO intranet (Centrální registr dotací)

  http://cedr.mfcr.cz/cedr3intranetv412/default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Prezentace informací o nestátních neziskových organizacích (NNO) a jejich prováděných projektech, které jsou evidovány v Centrálním registru dotací (IS CEDR III). Data jsou pořízena poskytovateli dotací (resorty, agentury) a předána Ministerstvu financí ČR. Část zde prezentovaných údajů je převzata z databáze ICN o.p.s. V IS NNO pak dochází k jejich sloučení a zpracování. Data jsou využívána pro kontrolní a informační potřeby. Česky.

  Zařazeno: Dotace

 • Operační program Doprava

  http://www.opd.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace programu pro období 2007-2013, spuštěná Ministerstvem dopravy ČR spolu s vyhlášením výzev operačního programu. Základní informace o programu, aktuality, dokumenty, informace pro žadatele/příjemce, odkazy, slovníček základních pojmů. Informace o fondech Evropské unie: Fondu soudržnosti 2004-2006 a Operačního programu Infrastruktura 2004-2006, z nichž je poskytována podpora pro sektor dopravy. Možnost odběru novinek. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Doprava , Dotace