Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Věda, výzkum, inovace,, Podkategorie: Výzkumné organizace,

 • Akademie věd České republiky

  http://www.cas.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Akademie věd České republiky (AVČR). Základní informace (historie, poslání, zákon o AVČR, stanovy, zprávy o činnosti, koncepce, přehled usnesení akademického sněmu, archiv aj.), aktuality, struktura AVČR, abecední seznam pracovišť, oblasti výzkumu a vývoje, významné projekty, mezinárodní spolupráce, ocenění, vzdělávání, odkazy na další stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Výzkumné organizace

 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav

  http://www.hbu.cas.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ústavu, jehož hlavním posláním je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Základní informace o ústavu, aktuality, přehled seminářů, realizované projekty, bibliografický přehled publikační činnosti, roční zprávy, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Výzkumné organizace , Zemědělství

 • Česká akademie zemědělských věd

  http://www.cazv.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Prezentace České akademie zemědělských věd (ČAZV) - příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zemědělství. ČAZV soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, zasloužilé vědecky a osvětově o rozvoj zemědělství. Organizační struktura, odbory, komise, historie, současnost. Terminologický slovník. Činnost ČAZV, zprávy, publikace, pozvánky. Možnost registrace k odběru novinek e-mailem, odkazy na partnerské organizace. Česky.

  Zařazeno: Výzkumné organizace , Zemědělství

 • Česká geologická služba

  http://www.geology.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Česká geologická služba je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí. Základní informace o organizaci (seznam pracovišť, hlavní současné projekty, mezinárodní činnost, organizace, kontakty na zaměstnance). Knihovna (on-line katalog). Produkty a ceníky. Oborové informace (geologie, geologické organizace, adresář českých geologů, mapy, výzkumy).

  Zařazeno: Výzkumné organizace , Těžba surovin

 • Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost (ČVTVHS)

  http://www.cvtvhs.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky společnosti, která si klade za cíl vytvářet podmínky pro vědeckotechnický rozvoj ve vodním hospodářství a v souvisejících oborech, provozovat odbornou činnost, přispívat ke vzdělávání vodohospodářů a umožňovat jejich seberealizaci, rozvoj osobní odborné iniciativy a talentu. Základní informace o činnosti, přehled odborných akcí, přehled publikací (s možností jejich nákupu), odkazy na související internetové stránky. Problematika přehrad a jezů - Český přehradní výbor (vykonává funkci Českého národního výboru Mezinárodní přehradní komise), základní informace o organizaci. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí , Výzkumné organizace

 • Česko je nano

  http://www.ceskojenano.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační web zaměřený na popularizaci nanotechnologií. ČR je jedním ze světových inkubátorů nanotechnologie a českým firmám patří řada patentů z tohoto oboru. Nanotechnologie zahrnují např. filtry a membrány, funkční nátěry, oblečení s hydrofóbním povrchem, čističky vody, nanovlákenné struktury pro regenerativní medicínu a další. Seznam českých nanotechnologických firem.

  Zařazeno: Výzkumné organizace

 • Český hydrometeorologický ústav

  http://www.chmi.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Základní informace o ústavu (struktura organizace, kontakty). Přehled výzkumů a projektů. Odkazy na základní úseky úřadu (hydrologie, meteorologie a klimatologie, ochrana čistoty ovzduší). Oborové informace ( předpověď a stav počasí, čistota ovzduší, stav vody, informace z družice a radaru). Přehled speciálních služeb (zprávy o počasí, zpravodaje). Odkazy na národní a mezinárodní oborové organizace. Plán Národního klimatického programu ČR.

  Zařazeno: Výzkumné organizace , Zemědělství

 • Econlib - Virtuální ekonomická knihovna

  http://www.econlib.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové služby zajišťované Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze (CIKS) a knihovnou CERGE-EI Library. Zpřístupňování dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů. Web obsahuje informace o projektu, přehled služeb, aktuality, FAQ. Možnost získávání odborných textů nebo rešerší. Konzultační a poradenská služba poskytuje informace o obsahu a struktuře klasických i elektronických informačních zdrojů, o odborných službách knihoven, referenční informace a individuální pomoc při řešení konkrétních požadavků uživatele. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Vzdělávání, rekvalifikace , Výzkumné organizace

 • EUROPEUM

  http://www.europeum.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránka Institutu pro evropskou politiku (Europeum). Institut se zabývá veřejnou politikou (think-tank), zaměřuje se na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace. Analýzy, výzkumné programy (evropské politiky; ekonomicko-sociální; právní). Komentáře. Projekty, konference, semináře, publikace. Portál Integrace a portál Okno do světa strukturálních fondů. Přidružené členství. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Výzkumné organizace , Infoportály o EU

 • Národní ústav odborného vzdělávání

  http://www.nuov.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze. Expertní, výzkumná, pedagogicko - poradenská, koordinační instituce. Řešení otázek odborného vzdělávání. Kontaktní informace. Střední odborné vzdělávání - obory. Projektové a oborové skupiny. Možnosti spolupráce.

  Zařazeno: Vzdělávání, rekvalifikace , Výzkumné organizace