Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Evropská unie,, Podkategorie: Legislativa,

 • Celní sazebník EU - TARIC - vyhledávání

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce "Daňová a Celní unie" portálu Evropské unie. Stránka TARIC Consultation umožňuje vyhledávat dle kódů TARICu, dle země původu nebo určení a data. Intuitivní ovládání. Celní sazby; Zákazy, popis. Portál je pravidelně aktualizován, přičemž během této aktualizace bývá dočasně nedostupný (většinou v časných ranních hodinách). Česky, anglicky, německy a další jazycích EU.

  Zařazeno: Daně, cla , Clo a celní překážky , Legislativa , Instituce EU

 • Cla a daně v EU

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en Nahlásit nefunkční odkaz

  Taxation and Customs Union. Sekce stránek Evropské komise informující o daních a clech v Evropské unii. Informace o daních z příjmů fyzických a právnických osob, DPH a spotřebních daních a v rámci EU a v jednotlivých členských zemích. Problematika cel EU a celních nástrojů, databází, kontakty na daňové a celní úřady členských zemí. Stránky členěny pro uživatele z řad fyzických osob a pro podnikatele. Přístup do unijních databází. Anglicky, německy a francouzsky.

  Zařazeno: Daně, cla , Clo a celní překážky , Legislativa

 • Databáze smluv a dohod EU s ...

  http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Online databáze dohod a konvencí mezi EU a ostatními státy. Možnost vyhledávání podle vícero kritérií (názvu smlouvy a data podpisu, nebo dle smluvních stran apod.).

  Zařazeno: Legislativa

 • e-Justice

  https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=cs&sufix=2 Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál Evropské unie s informacemi zaměřenými na nejrůznější právní otázky. Pro občany například informace o právních záležitostech souvisejících například s vedením sporů, s rozvody nebo dědictvím. Pro podnikatele jsou k dispozici obchodní rejstříky, insolvenční rejstříky, katastry nemovitostí a další zdroje informací. Pro právníky, notáře a soudce je k dispozici přístup k právním databázím a pro podnikatele zase přístup k rejstříkům nemovitostí ze všech členských států. Samostatnou složkou je Justice, která je věnována soudnictví. Popisuje soudní mechanismy, obsahuje Evropský soudní atlas atd.

  Zařazeno: Legislativa , Instituce EU , Zákony

 • EUR-Lex

  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs Nahlásit nefunkční odkaz

  Online bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání. Smlouvy, mezinárodní smlouvy, platné právní předpisy, návrhy, judikatura, parlamentní interpelace. Odkazy na rozpočet EU a rejstříky institucí. Informace o právu EU (aktéři, legislativní technika apod.), texty Úředního věstníku, LexAlert, aktuality, FAQ. Česky a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Legislativa , Zákony

 • Euroleg

  http://www.euroleg.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Přehled předpisů vydávaných v úředním věstníku právních předpisů EU "Official Journal" (řada "L" - do 1.5.2004) s orientačním překladem názvů. Aktuální i archivované dokumenty k legislativě v EU; základní informace o právu EU; základní informace o úředním věstníku EU "Official Journal" a o jeho řadách L, C, S, A. Česky.

  Zařazeno: Legislativa , Zákony

 • Evropský parlament

  http://www.europarl.europa.eu/portal/cs Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Evropského parlamentu (The European Parliament; EP) - demokratického vyjádření politické vůle občanů Evropské unie. Parlament je volen přímo a představuje největší mnohonárodní parlament na světě. Reprezentuje 370 milionů občanů Unie. Jeho hlavní cíle jsou stejné jako u kteréhokoli jiného parlamentu - přijímat dobré zákony a kontrolovat výkonnou moc. Nejvýznamnější pravomoci Evropského parlamentu lze shrnout do tří bodů: 1) Legislativní pravomoc; 2) Rozpočtová pravomoc; 3) Kontrola výkonné moci. Web obsahuje: základní informace o EP; aktuality; publikace EP; dokumenty a zprávy o činnosti; klíčová témata; řídící orgány parlamentu, výbory, delegace; schůze a programy jednání; odkazy na příbuzné weby. Česky, anglicky a v ostatních jazycích Evrospké unie.

  Zařazeno: Legislativa , Instituce EU

 • Evropský soudní dvůr

  http://curia.eu.int/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Evropského soudního dvora a soudu 1. stupně (Court of Justice and Court of First Instance). Prezentace instituce, publikace, soudní statistiky, tiskové zprávy a informace, výroční zprávy, právní dokumenty). Knihovna (všeobecné informace, katalog, aktuální bibliografie). Anglicky, česky a v dalších oficiálních jazycích Evropské unie.

  Zařazeno: Legislativa , Instituce EU

 • Informační kancelář Evropského parlamentu v Praze

  http://www.evropsky-parlament.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Kancelář Evropského parlamentu (EP) v Praze poskytuje informuje o politice Evropské unie (EU), zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích EP, který tato rozhodnutí přijímá ve spolupráci s jinými institucemi EU. Na druhé straně také informuje vedení EP a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v České republice. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky Evropského parlamentu a zajišťuje návštěvy představitelů EP v ČR. Udržuje kontakty s novináři a zástupci politického a společenského života včetně pozorovatelů a poslanců ČR v EP, stejně jako s vládními institucemi a státní správou. Zprostředkovává odpovědi na dotazy na EP, nebo na tyto dotazy odpovídá sama v rámci svých personálních a technických možností. Vydává informační materiály určené široké veřejnosti. Web obsahuje: Základní informace o EP, novinky z činnosti EP a z EU, aktuality k volbám 2004, oborové dokumenty, prognózy k rozšířené a obecné budoucnosti EU, odkazy na příbuzné webové stránky, jednoduché i rozšířené vyhledávání, FAQ. Česky.

  Zařazeno: Legislativa , Infoportály o EU

 • Informační servis o právu a politikách EU (SCADPlus)

  http://europa.eu/legislation_summaries/index.htm Nahlásit nefunkční odkaz

  Přehled hlavních legislativních opatření a procedur pro každou z aktivit Evropské unie (EU), tj.: audiovizuální průmysl, bezpečnostní politika, cla, daně, doprava, ekonomické a monetární záležitosti, informační společnost, justice, podnikání, regionální politika, zahraniční vztahy, vnitřní trh, vzdělávání, zaměstnanost, zemědělství, rybolov, životní prostředí aj. Dále jsou k dispozici aktuální zprávy z EU; přehled hlavních aktivit EU; přehled a stručný profil jednotlivých institucí EU a odkazy na jejich stránky. Oficiální dokumenty EU. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Politiky a programy EU , Legislativa