Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Ochrana spotřebitele,, Podkategorie: Normy,

 • Český institut pro akreditaci

  http://www.cai.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) - Národního akreditačního orgánu. Akreditace zkušebních a kalibračních laboratoří; organizátorů programů zkoušení způsobilosti; certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků, systémů jakosti (včetně EMS) a pracovníků; inspekčních orgánů; enviromentálních ověřovatelů a dohled nad zahraničními enviromentálními ověřovateli. Seznamy subjektů (zkušební, kalibrační laboratoře; certifikační a inspekční orgány; EMAS; OPZZ), základní informace a ceník. Nejčastější otázky. Dokumenty ke stažení. Kontaktní údaje. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Normy

 • NORMY.biz

  http://www.normy.biz Nahlásit nefunkční odkaz

  Server zaměřený na technické normy. Obsahuje seznam norem ČSN, přehled jakostí (ISO 9000, EN 14000), stavební normy, požární normy, elektro normy, normy pro rozvod plynu (TGP, TDG a GAS), vytápění, normy pro vodovody a kanalizace, strojnické tabulky, elektronická právní knihovna. Odborné texty, diskuze, online obchod, přehled a nabídka oborových publikací, FAQ, odkazy na další internetové stránky. Možnost odběru novinek e-mailem. Česky.

  Zařazeno: Elektrotechnika a elektronika , Normy , Stavebnictví , Strojírenství

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR

  http://www.unmz.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  ÚNMZ je rozpočtovou organizací resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravující technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti sbližování technických předpisů a norem České republiky s technickými předpisy Evropských společenství. Dokumenty a informace - PECA, autorizované osoby, informační středisko WTO/TBT, zákony a nařízení vlády, harmonizované normy, harmonizace technických předpisů, metrologie. Na internetových stránkách ÚNMZ je zdarma k dispozici Věstník ÚNMZ, jenž obsahuje důležitá oznámení, informace a sdělení úřadu.

  Zařazeno: Normy , Státní úřady, agentury