Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Ochrana spotřebitele,, Podkategorie: Inspekce,

  • Česká inspekce životního prostředí

    http://www.cizp.cz Nahlásit nefunkční odkaz

    Posláním inspekce je prosazování a dohlížení na dodržování právních předpisů a rozhodnutí. Obecné informace o inspekci (organizační struktura, kompetence, charakteristika činnosti). Podmínky poskytování informací a podávání stížností (adresy, potřebné doklady). Informace o mezinárodních aktivitách. Odkazy na provozované informační systémy. Aktuality (bulletin inspekce, informace pro ČTK, výroční zprávy, pokuty, archiv). Přehled jednotlivých složek inspekce. Mapy působnosti oblastních inspektorátů (dle regionů).

    Zařazeno: Životní prostředí , Inspekce

  • Český úřad bezpečnosti práce

    http://www.cubp.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

    Oficiální internetové stránky Českého úřadu bezpečnosti práce. ČÚBP je orgánem státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Na stránce jsou přístupné informace o historii a struktuře úřadu; náplňi a programu jeho činnosti a pravomocech. Obdobné informace jsou zveřejněny i pro všechny krajské Inspektoráty bezpečnosti práce podléhající úřadu. Dále přehledy předpisů v oblasti BOZP, elektronická podatelna a odkazy na související oborové weby. Aktuality. Česky.

    Zařazeno: BOZP , Státní úřady, agentury , Inspekce

  • Energetický regulační úřad

    http://www.eru.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

    Oficiální stránka Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Úkoly: ochrana zájmů spotřebitelů před snahou zvyšovat ceny, důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek energie, podpora konkurence, zefektivnění činnosti energetických společností, stabilita cenové úrovně. Základní informace. Přehled energetické legislativy. Cenová rozhodnutí. Ceny a tarify. Licence (vyhledávání licencovaných osob). Projekty. Systém statistiky elektroenergetiky ČR (TISSEL). Sdělení ERÚ. Česky, anglicky.

    Zařazeno: Státní úřady, agentury , Energetika , Inspekce

  • Institut technické inspekce Praha

    http://www.iti.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

    Státní odborný dozor nad bezpečností technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení osob a majetku. Zřizovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Pobočky ve všech bývalých krajských městech. Struktura a adresy pracovišť. Bezpečnost elektrických, jaderných, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení. Výroční zpráva.

    Zařazeno: Inspekce

  • Státní energetická inspekce

    http://www.cr-sei.cz Nahlásit nefunkční odkaz

    Informace o Státní energetické inspekci, jejích kompetencích, poskytování informací. Přehled předpisů pro činnost Státní energetické společnosti. Zákon o hospodaření energií. Energetický zákon. Formuláře Energetického regulačního úřadu ke stažení. Inspektoráty Státní energetické společnosti.

    Zařazeno: Státní úřady, agentury , Energetika , Inspekce

  • Státní rostlinolékařská správa

    http://www.srs.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

    Oficiální stránka Státní rostlinolékařské správy (SRS). Orgán rostlinolékařské péče ČR. O SRS (org. struktura; kontakty; průvodci životními situacemi; formuláře). Úřední sdělení SRS (vývoz, dovoz, zákazy). Monitoring chorob a škůdců (prognózy). Diagnostika (seznam autorizovaných laboratoří). Fytokaranténa (seznam vstupních míst; dovoz a vývoz rostlin do ČR; rostlinolékařské pasy). Registrace (přípravků na ochranu rostlin; seznamy: schválených testačních stanic a registrovaných sušáren dřeva). Mechanizace v ochraně rostlin (přihlašování; seznam schválených). Česky, anglicky.

    Zařazeno: Státní úřady, agentury , Zemědělství , Inspekce

  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

    http://www.sujb.cz Nahlásit nefunkční odkaz

    Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Aktuální informace - tiskové zprávy. Postavení SÚJB ve státní správě ČR. Organizační struktura. Právní předpisy - znění zákonů, vyhlášek, seznam publikací SÚJB, Návrhy právních předpisů, Ostatní právní předpisy. Registry - Seznam právních subjektů s povolením SÚJB k měření, k odborné přípravě (pořádání kurzů). Mezinárodní spolupráce - Seznamy mezinárodních akcí, smluv a úmluv. Formuláře. Základní informace k zajištění závazků podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní. Výzkum a vývoj. Odkazy na mezinárodní organizace. Seznamy konferencí.

    Zařazeno: Státní úřady, agentury , Energetika , Inspekce

  • Státní ústav pro kontrolu léčiv

    http://www.sukl.cz Nahlásit nefunkční odkaz

    Oficiální stránka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). SÚKL provádí státní dozor nad vlastnostmi humánních léčiv (mj. i dozor nad reklamou); je oprávněn zasahovat v případě ohrožení zdraví, sankcionovat a vyžadovat doklady; u zdravotnických prostředků provádí kontroly u poskytovatelů zdravotní péče, kontroly klinického hodnocení a šetření nežádoucích příhod. Sekce: O SÚKL (statut; org. struktura; kontaktní osoby; inspektoři; ceník). Novinky. Důležitá upozornění (závady v jakosti léčiv). Léčiva (registrace; poplatky; klinické hodnocení; farmakovigilance; výroba; distribuce; lékárny; prodejci; lékopis). Zdravotnické prostředky. Pokyny a formuláře. Vzdělávací centrum. Věstník SÚKL. Česky, anglicky.

    Zařazeno: Inspekce , Zdravotnictví

  • Státní veterinární správa ČR

    http://www.svscr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

    Seznam elektronických podatelen. Kompletní adresář. Znění veterinárního zákona. Platné zákazy, příkazy, omezení. Aktuální sdělení SVS ČR. Měsíční výkaz nákaz. Vzteklina - měsíční přehled. BSE - přehledy vyšetření. Publikace SVS ČR. Obchodováni s veterinárním zbožím. Podmínky tranzitu zvířat. Zajímavé odkazy.

    Zařazeno: Státní úřady, agentury , Zemědělství , Inspekce

  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

    http://www.szpi.gov.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

    Přehled činnosti úřadu, principy kontrolní činnosti, činnost laboratoří a certifikační činnost, mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity, výsledky kontrol, tiskové zprávy. Rubrika určená spotřebitelům se zajímavostmi o potravinách, přídatných látkách, onemocněních z potravin, bezpečnosti potravinářských výrobků. Rubrika určená vývozcům a dovozcům s dokumenty ke stažení €Ѡregistrační formuláře (Oznámení o zahájení výroby saponátových nebo mydlářských výrobků, Oznámení o uvádění do oběhu nebo vývozu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, Oznámení o zahájení výroby potravin a tabákových výrobků), žádosti o zatřízení vín (Osvědčení pro dovoz vína do České republiky, Přihláška do MTZL). Kompletní potravinářská a potravinová legislativa v plném a platném znění. Zajímavé odkazy na další instituce a úřady. Volná místa.

    Zařazeno: Státní úřady, agentury , Zemědělství , Potravinářský průmysl , Inspekce