Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Oborové informace,, Podkategorie: Životní prostředí,

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

  http://www.nature.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky agentury, jejímž hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Základní informace o agentuře, úřední deska, koncepce činnosti, související legislativa, přehled odborné činnosti, aktuality, publikační činnost, odkazy na související internetové stránky. Součástí stránek jsou dále samostatné dokumenty a ucelené projekty, umístěné na subdoménách: Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP), Úmluva o biologické rozmanitosti v ČR, Soustava Natura 2000 v ČR, Portál ochrany přírody, Mapový server AOPK ČR, Sledování stavu biotopů a druhů, Záchranné programy a další. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Státní úřady, agentury , Životní prostředí

 • Asociace pro vodu ČR, (Czech Water Association CzWA)

  http://www.czwa.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Asociace pro vodu ČR, která sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. Asociace byla založena v roce 1992 pod původním názvem Asociace čistírenských expertů ČR. Od roku 2009 působí pod současným názvem. Základní informace o asociaci, kalendář akcí, novinky, spolupracující organizace, korporativní členové, odborné skupiny.

  Zařazeno: Asociace , Životní prostředí

 • CEMC

  http://www.cemc.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Společné internetové stránky Českého ekologického manažerského centra (CEMC) a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CzBCSD). Web obsahuje základní informace o obou subjektech, jejich cíle a projekty. Novinky; výsledky ČR v ochraně životního prostředí; mezinárodní projekty; oborové informace a oznámení; problematika IPPC a EMS (enviromentální managemet); nabídka tištěných časopisů "Environmnetální aspekty" a "Alternativní Energie" (anotace jednotlivých článků starších čísel); mezinárodní kalendář akcí; legislativa; normy; odpady. Sekce pro členy. Česky, základní info též anglicky, německy a francouzsky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO)

  http://ceho.vuv.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky věnované problematice odpadového hospodářství. Oficiální stránky sekce výzkumného ústavu vodohodpodářského. Oborové aktuality, školení. Základní informace o CeHO (referenční laboratoře pro stanovení PCB ve vodě, půdě a odpadech; pro hodnocení odpadů pro skládkování; pro hodnocení čistírenských kalů pro zemědělské využití). Kontakty.Nabídka informační podpory. Legislativní a oborové dokumenty. Problematika nakládání s autovraky, bateriemi, akumulátory, elektroodpadem, kaly, odpadním olejem; odpady z výroby oxidu titaničitého; odpady azbestu aj. Vzorkování obalů. Problematika zpětného odběru; vzorkování odpadů apod. Odkazy na související weby. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Časopis Odpadové fórum

  http://www.odpadoveforum.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Prezentace časopisu Odpadové fórum, který je prestižním odborným měsíčníkem zabývajícím se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím. To znamená předcházením vzniku odpadu, jeho využíváním i odstraňováním. Základní informace o redakci časopisu, nabídka předplatného, nabídka inzerce, aktuality, kalendář akcí, ukázky starších čísel s obsahem článků. Česky, anglicky, německy.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Česká asociace hydrogeologů (CAH)

  https://www.cah-uga.cz/cs Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky asociace, která sdružuje odborníky v oborech hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie. Aktuality, kalendář akcí, osvědčení odborné způsobilosti, interní metodiky. Sekce pro veřejnost.

  Zařazeno: Asociace , Životní prostředí

 • Česká bioplynová asociace (CzBA)

  http://www.czba.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky asociace, které usiluje o vznik národní technologické platformy v oblasti bioplynu. Základní informace o asociaci, aktuality, kalendář akcí, nabídka členství. Česky.

  Zařazeno: Asociace , Životní prostředí

 • Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

  http://www.cenia.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky agentury, jejímž účelem je poskytování průřezových informací z životního prostředí a ucelených analýz o stavu a udržitelnosti životního prostředí. Základní informace o CENIA, informační služby (publikace, mapy apod.), odborná podpora státní správy (přehled technik), nástroje politiky životního prostředí (přehled projektů a technik), přehled provozovaných databází, odkazy na související internetové stránky, aktuality, specializovaný mapový server, online indikátory životního prostředí, metainformační systém. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Česká inspekce životního prostředí

  http://www.cizp.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Posláním inspekce je prosazování a dohlížení na dodržování právních předpisů a rozhodnutí. Obecné informace o inspekci (organizační struktura, kompetence, charakteristika činnosti). Podmínky poskytování informací a podávání stížností (adresy, potřebné doklady). Informace o mezinárodních aktivitách. Odkazy na provozované informační systémy. Aktuality (bulletin inspekce, informace pro ČTK, výroční zprávy, pokuty, archiv). Přehled jednotlivých složek inspekce. Mapy působnosti oblastních inspektorátů (dle regionů).

  Zařazeno: Životní prostředí , Inspekce

 • Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost (ČVTVHS)

  http://www.cvtvhs.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky společnosti, která si klade za cíl vytvářet podmínky pro vědeckotechnický rozvoj ve vodním hospodářství a v souvisejících oborech, provozovat odbornou činnost, přispívat ke vzdělávání vodohospodářů a umožňovat jejich seberealizaci, rozvoj osobní odborné iniciativy a talentu. Základní informace o činnosti, přehled odborných akcí, přehled publikací (s možností jejich nákupu), odkazy na související internetové stránky. Problematika přehrad a jezů - Český přehradní výbor (vykonává funkci Českého národního výboru Mezinárodní přehradní komise), základní informace o organizaci. Česky.

  Zařazeno: Výzkumné organizace , Životní prostředí