Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Finance,, Podkategorie: Daně,

 • Daně & účetnictví aktuálně

  http://www.du.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál pro daně a účetnictví provozovaný nakladatelstvím Verlag Dashöfer. Aktuality (novinky z jednání vlády a Parlamentu). Články. Daňový kalendář. Dotazy (archiv dotazů a odpovědí; možnost zeptat se odborníků). Adresář úřadů (FÚ a dalších státních orgánů). Cestovní náhrady (sazby pro tuzemské/zahraniční pracovní cesty; průměrné ceny pohonných hmot). Kurzy měn. Sazby ČNB. Sbírka zákonů (kompletní anotace právních předpisů). E-mail noviny zdarma. Česky.

  Zařazeno: Daňoví poradci , Účetnictví , Daně

 • Daňový portál ČR

  http://adis.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces Nahlásit nefunkční odkaz

  Specializovaný portál slouží pro komunikaci s daňovou správou a k získávání informací z daňového řízení. Podmínkou využití této služby je vlastnictví tzv. kvalifikovaného certifikátu. Portál byl spuštěn v létě roku 2006 s dvěma základními moduly (Stav osobního daňového účtu; Elektronické podání - EPO), přičemž bylo rovněž ihned započato s budováním dalších služeb, tak aby byly spuštěny nejpozději během roku 2007. Už se základními moduly si však lze například ověřit, zda finanční úřady evidují k určitému datu na vašem osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda jeho stav je vyrovnán. V rámci elektronického podání (EPO) bude možné i nadále vytvářet a zpracovávat podání adresovaná daňové správě. Dále jsou k dispozici aktuality a související zprávy. Česky.

  Zařazeno: Daně

 • Dvojí zdanění

  http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce oficiálních stránek Ministerstva financí ČR. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Přehled pokynů, resp. sdělení Ministerstva financí v oblasti mezinárodních daňových vztahů uveřejněných ve Finančním zpravodaji.

  Zařazeno: Daně

 • Finanční správa ČR

  https://www.financnisprava.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální webové stránky Finanční správy České republiky. Naleznete zde informace o daních a poplatcích (mj. daňový kalendář, přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů, přehled předčíslí pro jednotlivé daně) apod. K dispozici jsou tištěné, interaktivní a elektronické daňové tiskopisy pro aktuální zdaňovací období a základní informace, které se týkají možnosti elektronického daňového podání. Platná daňová legislativa i předpisy EU.

  Zařazeno: Daně, cla , Ústřední orgány , Daně

 • On-line informace o daních a clech v EU

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services_en Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce portálu Evropské unie (EU), na které Komise ve spolupráci s celními správami členských států a daňovýmu úřady v rámci informačního systému daňové a celní unie zpřístupňuje databáze daní a cel, mj.: TARIC, KVÓTA (QUOTA), VIES, EBTI, ECICS, Tranzitní celní úřady (Transit Customs Offices), Suspenze a MIS (MRN Follow-up). Možnost vyhledávání potřebných informací podle zadaných kritérií. Anglicky, německy, francouzsky.

  Zařazeno: Infoportály o EU , Daně

 • Ověřování DIČ pro účely DPH

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce stránek Daňové a celní unie, na nichž si můžete ověřit platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v nějakém členském státě Evropské unie. Ověření DIČ probíhá prostřednictvím systému VIES (VAT Information Exchange System). Lze vybrat příslušný členský stát, který DIČ pro účely DPH vydal a do příslušné kolonky vložit ověřované DIČ. K dispozici je návod i výkladový slovník.

  Zařazeno: Clo a celní překážky , Obchodní vztahy EU , Daně

 • Plátci DPH

  http://adis.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2 Nahlásit nefunkční odkaz

  Hledání plátců daně z přidané hodnoty (DPH) podle zadaných identifikačních čísel (DIČ). Stránku zřizuje Ministerstvo financí České republiky.

  Zařazeno: Daně, cla , Daně

 • Sagit

  http://www.sagit.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky ostravského nakladatelství ekonomické a právní literatury. Kromě nabídek tištěných a elektronických publikací jsou na webu bezplatně zpřístupněny novinky, aktuality i odsáhlejší texty z oboru (informace o úpravách zákonů, FAQ apod.). Materiály jsou rozděleny podle následujících kategorií: Daně a poplatky; Účetnictví; Občanské a obchodní právo; Pracovní právo, mzdy, platy, náhrady; Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění; Správní právo; Cestovní náhrady; Konkurs a vyrovnání; Ochrana hospodářské soutěže; Ochrana spotřebitele; Vveřejné zakázky; Živnostenské podnikání; Základy Evropského práva; Ostatní. Z oblasti zákonů jsou zdarma tyto materiály: Obsah Sbírky zákonů; Sbírka mezinárodních smluv; Finanční zpravodaj; Anotace. K některým dalším službám je nutná placená registrace. Česky.

  Zařazeno: Účetnictví , Zákony , Daně

 • Zdanění elektronických služeb

  http://adiszes.mfcr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce portálu České daňové správy. Zdanění elektronických služeb týkající se zahraničních osob sídlících mimo území EU, které poskytují elektronické služby alespoň v jednom členském státě EU. Základní informace, on-line aplikace pro elektronické služby v uvedeném zvláštním režimu. Základní informace o využití, FAQ, přihlášení do aplikace. Sazby DPH v jednotlivých zemích EU. Česky.

  Zařazeno: Daně