Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Vyhledávače,, Podkategorie: Obecné,

 • abcHistory.cz

  http://abchistory.cz/index.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Virtuální centrum pro snazší orientaci v historii a dějepisu. Obsáhlý katalog anotovaných odkazů zpřehledňující domácí i zahraniční internetové stránky věnované vedle obecné historie také archivnictví, dokumentaristice, knihovnictví a souvisejícím informačním vědám. Určeno studentům, podnikatelům v oboru i širšímu okruhu zájemců. Odkazy, články a aktuality; řazeno do přehledných sekcí podle událostí, zemí a historických epoch. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Oborové, firemní , Slovníky, seznamy , Obecné , Zahraniční

 • Czech POINT

  http://www.czechpoint.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Oficiální stránky projektu Ministerstva vnitra, jehož účelem je zjednodušit občanům komunikaci s jednotlivými orgány veřejné správy (výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů apod.). Czech POINT je státem garantovaná služba, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa. Základní informace o projektu, novinky, aktuální údaje co vše Czech POINT poskytuje (v jaké je fázi vývoje), přehled míst, kde již Czech POINT funguje, FAQ, statistiky, zprávy z provozu, tiskové centrum, informace jak vybudovat další Czech POINTy (informace pro obce), kontaktní údaje. Česky.

  Zařazeno: Obecné , Státní úřady, agentury

 • Evidence neplatných průkazů

  http://aplikace.mvcr.cz/doklady/index.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Databáze a vyhledávání v evidovaných zcizených a neplatných občanských průkazech a cestovních pasech. Online databáze ministerstva vnitra ČR. Po zadání čísla dokladu a určení typu průkazu je uživatel seznámen s tím, zda je jím dotázané číslo průkazu z nějakého důvodu registováno jako neplatné či nikoliv. Intuitivní ovládání. Podrobnější informace k občanským průkazům; neplatné doklady ve formátu XML. Česky.

  Zařazeno: Obecné

 • Form Server

  http://www.form.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetový server poskytující přehled o vybraných elektronických formulářích dostupných na internetu. Download eletronických formulářů a šablon (ve formátech PDF a FFW). Aktualizace formulářů ve spolupráci s poskytovateli, tj. nepravidelně - orientace dle uváděného data. Základní informace o serveru, o práci s formuláři; výzva úřadům. Možnost odběru novinek e-mailem. Česky.

  Zařazeno: Obecné

 • Formuláře a tiskopisy ke stažení zdarma

  http://www.formulare-ke-stazeni.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Online služba poskytovaná zdarma - Archiv formulářů připravených ke stažení. Aktuální formuláře státní správy a obecně použitelné formuláře z ekonomické a pracovně právní oblasti. U každého formuláře je uveden odkaz ba originální tiskopis a stránky vydavatelské instituce. Formuláře lze vyplňovat ručně nebo s pomocí formuláře FORM eXpress, který je rovněž zdarma ke stažení. Česky, slovensky.

  Zařazeno: Daně, cla , Obecné

 • Google

  http://www.google.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Jeden z nejpoužívanějších internetových vyhledávačů. Vyhledávání fulltextové; v obrázcích; v několika předdefinovaných skupinách; podle kritérií zadaných do adresáře; vyhledávání kombinace dvou i více slov; filtrování. Vyhledávání jednoduché i pokročilé. Podpora několika desítek jazyků; kromě jiného česky, anglicky, německy, rusky, francouzsky, španělsky.

  Zařazeno: Obecné

 • Informace o skotu

  http://www.hovezimaso.cz/skot/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Projekt Ministerstva zemědělství a Českomoravské společnosti chovatelů. Unikátní elektronický systém, podle něhož si může každý spotřebitel doslova najít "svou krávu", respektive veškeré informace o původu kteréhokoli plátku hovězího masa, které zakoupil. Snadné ověření původu (datum narození a porážky, pohlaví a plemenná příslušnost) zakoupeného hovězího masa (dle čísla zvířete z povinné ústřední evidence hospodářských zvířat, které musí být k dispozici buď na balíčku nebo v prostorách řeznictví); praktické rady týkající se nákupu hovězího masa, jeho zrání či dělení (včetně fotogalerie); informace o hovězích plemenech. Česky.

  Zařazeno: Certifikace, jakost , Potravinářský průmysl , Obecné

 • Jak třídit odpad

  http://www.jaktridit.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky poskytující informace o odpadech a o nakládání s odpady. Proč je nutné třídit odpady, jak třídit odpady, odpady z domácností, využití odpadních produktů, slovník obalových značek- např zelený bod, panáček s košem, recyklace, kódy (GL, PAP, PET, HDPE a podobně). Stránky provozuje společnost Eko-kom, a.s. Odkazy. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí , Obecné

 • Mapový server Portálu veřejné správy

  http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Specializovaná služba poskytující státem garantovaná prostorová data - online detailní mapy území České republiky s téměř třiceti tematickými vrstvami. Množství samostatných úloh, rozdělených převážně podle tématického obsahu. Univerzálními úlohami jsou topografické podklady a administrativní členění, sloužící rovněž jako referenční data pro ostatní úlohy. Vedle základního územně správního členění lze využít například geologické a vojenské mapy, tematické vrstvy z oblasti životního prostředí, z oblasti dopravy, zemědělství, vyhledávat úřadovny České pošty aj. Kromě zobrazení prostorových dat v mapě služba umožňuje i možnost výpisu textových informací o vybraném objektu (adresu, PSČ apod.). Česky.

  Zařazeno: Obecné , Státní úřady, agentury

 • Národní registr majitelů zvířat - Informace

  http://www.narodniregistr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Informace o metodě celoživotního a nezaměnitelného označení zvířete mikročipem. Národní registr majitelů zvířat eviduje zvířata označená mikročipy v celosvětově rozšířeném systému ISO 11784 a 11785, který jako jediný používají i chovatelské organizace FCI a FIFe. Web obsahuje základní informace o Národním registru majitelů zvířat; FAQ; poradnu; vyhledání aplikačního pracoviště; rozbor situace v EU; hledání ztracených zvířat; oborové články (informace o pasech pro zvířata aj.). Samostatné sekce pro majitele, veterináře, obchodníky; úředníky. Česky.

  Zařazeno: Zemědělství , Obecné