Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Státní správa, samospráva,, Podkategorie: Ministerstva,

 • Kalendář událostí MPO

  https://www.mpo.cz/kalendar-ministr-ministerstvo.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Specializovaná stránka oficiálních stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Přehled a vyhledávání událostí dle časového rozmezí, regionu a požadované události. konference, výstavy, veletrhy, semináře, Schůze vlády České republiky, Schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu a další události. Česky.

  Zařazeno: Podpora exportu , Ministerstva

 • Ministerstvo dopravy

  http://www.mdcr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Ministerstva dopravy České republiky. Jednotlivé sekce: Železniční doprava, silniční doprava, letecká doprava, vodní doprava. Organizace a struktura ministerstva. Osobní stránka ministra. Koncepce dopravní politiky. Legislativní činnost MDS od července 1998. Tiskové zprávy MDS. Odkazy na internetové stránky s tematikou dopravy. Diskusní fórum.

  Zařazeno: Ministerstva

 • Ministerstvo financí

  http://www.mfcr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Ministerstva financí České republiky. Informace o ministerstvu: (působnost, organizační struktura), Ústřední finanční a daňové ředitelství, Celní správa. Oddělení pro styk s veřejností (kontakty), tiskové zprávy, jednání vlády, informační kancelář. Informace: knihovna, finanční zpravodaj, cenový věstník, daňová správa. Legislativa: zákony, vyhlášky, devizové předpisy, ochrana investic, dvojí zdanění. Makroekonomika: predikce, finanční statistika, fiskální výhled. Finanční trh: pojišťovny, penzijní fondy, kapitálový trh, loterie a sázkové hry, instituce - internetové odkazy, OECD. Podpora podnikání: investiční pobídky v ČR, podpora malého a středního podnikání. Evropská integrace. Zahraniční pomoc pro ČR: bilaterální programy, programy pomoci ES. Rozpočet. Informační zdroje ministerstva financí: adresář finančních orgánů, administrativní registr ekonomických subjektů, daňové tiskopisy, dražby, plátci DPH, plátci silniční daně - databáze. Obchodní veřejné soutěže.

  Zařazeno: Ministerstva

 • Ministerstvo kultury

  http://www.mkcr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Ministerstva kultury České republiky. Organizační struktura ministerstva. Kontakty. Poradní orgány, příspěvkové organizace. Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Registrované církve a náboženské společnosti. Výběrová řízení. Přehled právních předpisů v gesci ministerstva, plán legislativních úkolů. Kulturní politika, kulturní akce pod záštitou ministerstva, věda a výzkum, granty a programy, veřejné soutěže, ceny, kulturní organizace, periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání, profesionální divadlo, hudba, výtvarné umění, audiovize, autorské právo. Ministerstvo kultury a Evropská Unie. Mezinárodní organizace: UNESCO, Světová organizace duševního vlastnictví. Formulář pro žadatele o informace. Diskusní forum. Fulltextové vyhledávání.

  Zařazeno: Ministerstva

 • Ministerstvo obrany

  http://www.army.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Ministerstva obrany a Armády České republiky. Organizační struktura ministerstva. Jednotlivé resorty a kontaktní adresy. Organizační řád, rozpočet. Národní úřad pro vyzbrojování ministerstva obrany, odbor obranné standardizace (Přehled standardizačních dohod NATO a spojeneckých publikací). Dotační politika resortu obrany k občanským sdružením v roce 2001. Úřad veteránů válek a odboje. Vojenský tisk, knihovna. Obchodní veřejné soutěže. Zákony branného zákonodárství.

  Zařazeno: Ministerstva

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

  http://www.mpsv.cz/cs/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stánky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Kontaktní informace. Informace ministerstva - organizační struktura, koncepce ministerstva. Bezpečnost práce, Evropská Unie a mezinárodní vztahy, pojištění, práce a platy, příjmy a životní úroveň (demografická situace ČR, životní minimum), rovnost mužů a žen, sociální problematika, služby zaměstnanosti (Správa služeb zaměstnanosti, volná místa úřadů práce ČR, hledání volného místa podle okresů a dosaženého vzdělání, podle profese), územně identifikační registr.

  Zařazeno: Pracovní právo , Ministerstva

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

  http://www.mmr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Základní informace - organizace a působnost ministerstva, konzultační dny pro veřejnost, kontakt na vedení ministerstva. Informace odboru pro styk s veřejností. Koncepce ministerstva v oblasti cestovního ruchu. Evropská integrace. Bytová politika - programy podpory, ceny, sociální aspekty bydlení. Územní plánování a stavební řád, nabídka rozvojových ploch z územních plánů obcí České republiky, informace odboru územního plánování a stavebního řádu. Národní rozvojový plán. Územní identifikační registr. Zájmová sdružení měst a obcí České republiky. Publikace ministerstva. Internetové odkazy z oblasti působnosti ministerstva.

  Zařazeno: Ministerstva , Instituce

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

  http://www.mpo.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Informace o organizaci a činnosti. Průmyslová a obchodní politika. Údaje o jednotlivých sektorech (průmysl, obchod, energetika, stavebnictví). Podpora podnikání. Zahraničněobchodní vztahy (např. seznam mezinárodních smluv v působnosti MPO, pracovníci obchodně ekonomických úseků ZÚ ČR v zahraničí, Česká centra). Příslušná legislativa. Analýzy a programy. Statistické údaje o zahraničním obchodu ČR. Vyhledávání v registru živnostenského podnikání.

  Zařazeno: Podpora exportu , Ministerstva , Instituce

 • Ministerstvo spravedlnosti

  http://www.justice.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální portál Ministerstva spravedlnosti České republiky. Webové odkazy na informační registry, adresáře složek, informace z resortu. Odkaz na portál českého soudnictví justice.cz. Jednotlivé linky déle obsahují odkazy na soudy, státní zastupitelství, rejstřík trestů, institut vzdělávání, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, probační a mediační službu, vězeňskou službu. Hledání v obchodním rejstříku podle firmy či jména a fulltextové hledání ve složkách justice.

  Zařazeno: Ministerstva

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  http://www.msmt.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Informační stránka ministerstva: organizace, věstníky, registr sítě škol - vyhledávání podle mnoha specifikací. Školský zákon. Regionální školství - odborné vzdělávání. Vysoké školy - zákon o vysokých školách. Tělovýchova. Věda a výzkum - programy na podporu výzkumu, legislativa výzkumu a vývoje, mezinárodní spolupráce. Strukturální fondy Evropské Unie.

  Zařazeno: Školství , Ministerstva