Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Státní správa, samospráva,, Podkategorie: Státní úřady, agentury,

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

  http://www.nature.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky agentury, jejímž hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Základní informace o agentuře, úřední deska, koncepce činnosti, související legislativa, přehled odborné činnosti, aktuality, publikační činnost, odkazy na související internetové stránky. Součástí stránek jsou dále samostatné dokumenty a ucelené projekty, umístěné na subdoménách: Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP), Úmluva o biologické rozmanitosti v ČR, Soustava Natura 2000 v ČR, Portál ochrany přírody, Mapový server AOPK ČR, Sledování stavu biotopů a druhů, Záchranné programy a další. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Životní prostředí , Státní úřady, agentury

 • Bezpečnostní informační služba (BIS)

  http://www.bis.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Bezpečnostní informační služby ČR (BIS). Informace o BIS (organizační struktura, oblasti působnosti, zaměření a spolupráce, rozpočet, výroční zpráva). Výsledky činnosti a poznatky. Bezpečnostní informační servis (terorismus, extremismus, organizovaný zločin, šíření zbraní hromadného ničení, kontrašpionáž). Kontrolní činnost BIS. Přehled a popis zpravodajských prostředků. Plný text zákonů o BIS, resp. zpravodajských službách. Odkaz na seznam internetových adres (organizací státní správy, ministerstev, zahraničních zpravodajských služeb). Česky, anglicky.

  Zařazeno: Státní úřady, agentury

 • Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

  http://www.crr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  CRR slouží jako podpůrná implementační agentura, kontrolní a zprostředkující subjekt pro státní právu. Zajišťuje aktivity zaměřené na dotační programy Evropské unie (EU). Záladní informace o CRR, výběrová řízení, přehled programů EU (včetně předvstupních programů), regionální informace (informační servisy, mapový server CRR, regionální rozvojové agentury, rozvojový fond, program OBEC 2), odkazy na související informace.

  Zařazeno: Instituce , Euroregiony , Státní úřady, agentury

 • Centrum pro zahraniční pomoc při MF

  http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/sekce-07-mezinarodni-vztahy/odbor-58-mezinarodni-vztahy Nahlásit nefunkční odkaz

  Centrum pro zahraniční pomoc (CZP) při Ministerstvu financí. Kromě informací CZP samém poskytuje průvodce programy zahraniční pomoci České republice. Web obsahuje: informace o zahraniční pomoci pro ČR, podrobnosti o centru pomoci a činnosti jednotlivých sektorů, novinky, výběrová řízení, dokumenty, seznam zkratek užívaných v souvislosti s činností EU, odkazy na příbuzné weby.

  Zařazeno: Strukturální fondy , Státní úřady, agentury

 • Cizinci v České republice

  http://www.cizinci.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o integraci cizinců pro státní úředníky. Web obsahuje: Novinky; doporučené postupy; materiály a vyjádření MPSV k integraci cizinců; oficiální dokumenty; výběr případů a jejich řešení z praxe; základní informace o imigračních komunitách v ČR (řazeno podle zemí původu; imigračních komunit; ženy + děti); studie a výzkumné zprávy. Odkazy na důležité odkazy pro cizince pbývající v ČR. Slovník pojmů. Česky.

  Zařazeno: Státní úřady, agentury

 • Czech POINT

  http://www.czechpoint.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Oficiální stránky projektu Ministerstva vnitra, jehož účelem je zjednodušit občanům komunikaci s jednotlivými orgány veřejné správy (výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů apod.). Czech POINT je státem garantovaná služba, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa. Základní informace o projektu, novinky, aktuální údaje co vše Czech POINT poskytuje (v jaké je fázi vývoje), přehled míst, kde již Czech POINT funguje, FAQ, statistiky, zprávy z provozu, tiskové centrum, informace jak vybudovat další Czech POINTy (informace pro obce), kontaktní údaje. Česky.

  Zařazeno: Obecné , Státní úřady, agentury

 • Český statistický úřad

  http://www.czso.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální internetová prezentace Českého statistického úřadu. Základní informace o funkci, činnosti a legislativě (zákon o státní statistické službě a informace podle zákona 106). Nabízíme (přehled všech služeb a produktů včetně jejich ceny i možností jejich objednání). Statistické výkazy (informace o sběru statistických dat - program statistických zjišťování, stanovení zpravodajské povinnosti, kontakty pro sběr výkazů, možnosti elektronického sběru dat, vzory statistických výkazů). Kraje (stránky krajských reprezentací ČSÚ). ČSÚ a Evropská unie (informace o procesu přistoupení ČR do EU v oblasti statistiky a tiskové zprávy Eurostatu). Kontakty (na pracovníky ČSÚ, organizace státní správy a statistické úřady v zahraničí). Informace o ČR (nejžádanější informace, tiskové a rychlé informace, časové řady ukazatelů). Publikace (věcně členěné statistiky). Sčítání lidu, domů a bytů (předběžné výsledky sčítání 2001). Volby (databáze volebních výsledků).

  Zařazeno: Státní úřady, agentury

 • Český statistický úřad - Veřejná databáze

  http://vdb.czso.cz/vdb/index.jsp Nahlásit nefunkční odkaz

  Brána do světa statistických informací, poskytovaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Veřejná databáze (VDB) je samostatný systém obsahující vybrané a definované statistické ukazatele a jejich hodnoty, případně další objekty, zjednodušeně řečeno tvoří nadstavbu centrální databáze ČSÚ. Oproti centrální databázi však VDB obsahuje agregovaná data opatřená atributy zajišťující ochranu důvěrnosti. Všeobecné informace o VDB; přehled nejhledanějších ukazatelů a tabulek; aktuality; možnosti vyhledávání z grafů, map a výběrů dat; Návody. FAQ a související informace. Česky.

  Zařazeno: Státní úřady, agentury

 • Český telekomunikační úřad

  http://www.ctu.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Základní informace (činnost, adresář pracovišť a zaměstnanců, seznam základních předpisů, informace pro občany o postupu při reklamaci, poplatky vybírané úřadem, zprávy o činnosti, číslovací plán veřejných telefonních sítí). Seznamy generálních licencí, opatření úřadu. Možnost vyhledávání v seznamu vydaných povolení. Možnost vyhledávání v seznamu vydaných osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence. Certifikace - informace pro výrobce a dovozce koncových a rádiových zařízení, informace pro uživatele rádiových a koncových zařízení. Přehled televizních vysílačů a převáděčů a FM vysílačů. Evidence stanic BMIS, vyhledání. Telekomunikační věstník. Mezinárodní aktivity. Adresář.

  Zařazeno: Certifikace, jakost , Telekomunikace , Státní úřady, agentury

 • Český úřad bezpečnosti práce

  http://www.cubp.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální internetové stránky Českého úřadu bezpečnosti práce. ČÚBP je orgánem státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Na stránce jsou přístupné informace o historii a struktuře úřadu; náplňi a programu jeho činnosti a pravomocech. Obdobné informace jsou zveřejněny i pro všechny krajské Inspektoráty bezpečnosti práce podléhající úřadu. Dále přehledy předpisů v oblasti BOZP, elektronická podatelna a odkazy na související oborové weby. Aktuality. Česky.

  Zařazeno: BOZP , Inspekce , Státní úřady, agentury