Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Obchodní příležitosti,, Podkategorie: Veřejné zakázky,

 • ABC Českého Hospodářství - Veřejné zakázky

  http://verejne-zakazky.abc.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce internetového portálu ABC Českého Hospodářství. Veřejné zakázky, české i mezinárodní, tendry. Přehled nejnovějších aktuálních zakázek zadaných do databáze. Možnost přehledného vyhledávání v kategoriích nebo automaticky podle zadaných kritérií (název zakázky, název zadavatele, místo plnění, termín plnění, soutěžní lhůta, předmět zakázky, obor, aktuálnost). Dále je k dispozici FAQ pro uživatele, vstup do dalších sekcí portálu. Česky.

  Zařazeno: Veřejné zakázky

 • Centrální adresa

  http://www.centralni-adresa.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Archiv informací o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách provozovaného Českou poštou, ke dni 1. 6. 2006. Veřejné zakázky (mj. zveřejnění; výsledek; seznam vítězů; kalendář zakázek; v tomto týdnu). Veřejné dražby (mj. dražební kalendář; v tomto týdnu; dražební list; seznam dražebníků). Ostatní nabídky (mj. nabídky na převod státního majetku; nabídky prodej-koupě, práce-výkony-služby; elektronická aukce - CenTrade iAuction). Vyhledávání (rychlé, podrobné, fulltext). Informace (mj. metodické pokyny ÚOHS; obchodní podmínky; ceník; objednávka). Statistiky. Česky, anglicky (část).

  Zařazeno: E-tržiště , Ústřední orgány , Finanční portály , Veřejné zakázky

 • E-ZAK - Veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj

  https://ezak.mmr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pro práci s databází je k dispozici uživatelská příručka. Dále je k dispozici přehled veřejných zakázek a předběžná oznámení. Česky.

  Zařazeno: Veřejné zakázky

 • Informační systém o veřejných zakázkách - uveřejňovací subsystém (IS VZ US)

  https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální informace pro veřejné zakázky umožňující vyhledávání zakázek podle více parametrů: data uveřejnění, evidenčních čísel, názvu zakázky, zadavatele. Přehled vítězů veřejných zakázek. Přehled a možnost vyhledávání v profilech zadavatelů veřejných zakázek. Informace (mj. metodické pokyny, ceník, číselníky, formuláře a pod.). Česky.

  Zařazeno: Veřejné zakázky

 • Nadační fond proti korupci (NFPK)

  http://www.nfpk.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky fondu, jehož cílem je všeobecná podpora boje proti korupci. Členové fondu se chtějí zasazovat především za odhalování ekonomicky závažných korupčních případů a za dotažení jejich vyřešení do zdárného konce. Zřizovateli a členy správní rady jsou v nemalé míře mediálně známé osobnosti dlouhodobě známé svou kritikou českého korupčního prostředí. Web zpřístupňuje základní informace o činnosti, informace o sledovaných kauzách, archiv převzatých tématických článků.

  Zařazeno: Politiky , Veřejné zakázky

 • TED - Tenders Electronic Daily - podnikatelské příležitosti v Evropě

  http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetová aplikace TED je oficiální elektronický informační systém pro veřejné zakázky. TED umožňuje přehledné vyhledávání veřejných zakázek z Evropské unie a to jak těch současných, tak i všech zakázek za uplynulých pět let. Zadavateli jednotlivých veřejných zakázek jsou ústřední vlády, místní nebo krajské úřady, nebo společenství. TED je on-line verzí Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské Unie.

  Zařazeno: Instituce EU , Veřejné zakázky

 • Veřejné zakázky on-line

  http://www.e-zakazky.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Jednoduché a cílené vyhledávání veřejných zakázek v České republice, Evropské Unii a ve Slovenské republice. Server je určen jak zadavatelům (obcím či podnikům se státní účastí a dalším), tak i dodavatelům veřejných zakázek, zejména menším a středně velkým firmám. Zájemci o účast na veřejných zakázkách si prostřednictvím vyhledávače mohou zvolit libovolný počet oborů činnosti o kterých si přejí být informováni. Vyhledávač jim poté zprostředkuje seznam pouze těch veřejných zakázek, které byly vypsány v zadaných oborech. Pro každou veřejnou zakázku je k dispozici základní informace a odkaz na zdroj s komplexními informacemi. Aktuality, základní informace o provozovateli, ceník a nabídka služeb. Česky.

  Zařazeno: Veřejné zakázky

 • Veřejné zakázky SIMAP

  https://simap.ted.europa.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky SIMAP (Systéme d Information pour les MArchés Publics/The European Electronic Procurement Service) - evropského informačního systému veřejných zakázek využívajícího moderních informačních technologií, tedy elektronického obchodování. Byl připraven jak pro uživatele v rámci EU, tak pro obchod s dalšími zeměmi světa. Web obsahuje: Pravidla a směrnice vztahující se k veřejným zakázkám; databázi veřejných zakázek (vyhledávání podle různých kritérií); seznam internetových adres z oblasti elektronického obchodování v Evropě; přehled dalších relevantních projektů a systémů vztahujících se k elektronickým zakázkám. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Poptávky, zakázky , Instituce EU , Veřejné zakázky