Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Zahraniční obchod,, Podkategorie: Clo a celní překážky,

 • Celní ředitelství a celní úřady - Seznam úřadů

  http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Seznam Celních ředitelství ČR dle regionů, seznam všech útvarů, kontakty na odbory a pracovníky. Generální ředitelství cel (přehled organizační struktury, kontakty na jednotlivé odbory a pracovníky). Seznam celních útvarů zemí společného tranzitního systému (vyhledávání dle země/ dle útvaru). Přes menu lze vstoupit do dalších částí webu. Česky.

  Zařazeno: Daně, cla , Clo a celní překážky

 • Celní sazebník EU - TARIC - vyhledávání

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce "Daňová a Celní unie" portálu Evropské unie. Stránka TARIC Consultation umožňuje vyhledávat dle kódů TARICu, dle země původu nebo určení a data. Intuitivní ovládání. Celní sazby; Zákazy, popis. Portál je pravidelně aktualizován, přičemž během této aktualizace bývá dočasně nedostupný (většinou v časných ranních hodinách). Česky, anglicky, německy a další jazycích EU.

  Zařazeno: Daně, cla , Instituce EU , Legislativa , Clo a celní překážky

 • Celní správa

  http://www.cs.mfcr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Celní správy ČR. Informace CS (hraniční přechody a letiště, limity zboží osvobozeného od dovozního cla, vrácení DPH, změny v celním sazebníku pro r. 2001, kurzovní lístek pro výpočet cla, dovozní kvóty, celně technické laboratoře,statistiky o výkonu služby CS, přehled veřejných zakázek vyhlašovaných GŘC). Soubor celních předpisů. CS v kontextu příprav na vstup do EU (základní dokumenty/předpřístupová strategie celní správy, zprávy ze screeningu, národní program přípravy na členství za oblast cel ap./, pravidelná zpráva EK za oblast cel pro ČR /srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi/, přehled legislativy EU v anglické a české verzi, EU na internetu). Celní orgány. Celní sazebník. Datové soubory (vč. popisu struktury) pro celní deklaranty. Elektronické celní řízení. Přehled zahraničního obchodu (podle zboží, podle zemí, podle zboží a zemí, podle zemí a zboží). Měsíčník CS Clo-Douane (obsah vybraného čísla/ročníku, fulltext článků). Odkaz na web stránky státních orgánů ČR, WCO, zahraniční celní správy apod. Česky, částečně anglicky.

  Zařazeno: Ústřední orgány , Clo a celní překážky

 • Cla a daně v EU

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en Nahlásit nefunkční odkaz

  Taxation and Customs Union. Sekce stránek Evropské komise informující o daních a clech v Evropské unii. Informace o daních z příjmů fyzických a právnických osob, DPH a spotřebních daních a v rámci EU a v jednotlivých členských zemích. Problematika cel EU a celních nástrojů, databází, kontakty na daňové a celní úřady členských zemí. Stránky členěny pro uživatele z řad fyzických osob a pro podnikatele. Přístup do unijních databází. Anglicky, německy a francouzsky.

  Zařazeno: Daně, cla , Legislativa , Clo a celní překážky

 • Databáze tržních příležitostí - Market Access Database

  http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Evropské komise obsahující databázi informací pro podporu marketingové činnosti (stránky spravuje Ředitelství pro vzdělávání a kulturu). Přístup na řadu informačních zdrojů týkajících se problematiky obchodu a podnikání v zemích EU, ale i v jinde ve světě. Konkrétně se jedná o databáze obchodních bariér (obchodní politika obecně, tarifní bariéry, netarifní bariéry), problematiku investic, databázi celních tarifů, exportní manuály, statistiky zahraničního obchodu členských zemí EU. Web obsahuje rovněž samostatné marketingové studie, samostatná marketingová data a texty. Některé stránky jsou přístupny jen po registraci. Volně dosažitelná je databáze sektorových a obchodních bariér (vyhledávání podle země, oboru a opatření) a databáze obchodních statistik. Aktuální zprávy týkající se strategie EK v oblasti přístupu na zahraniční trhy. Anglicky.

  Zařazeno: Politiky a programy EU , Clo a celní překážky , Podpora exportu

 • Ověřování DIČ pro účely DPH

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce stránek Daňové a celní unie, na nichž si můžete ověřit platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v nějakém členském státě Evropské unie. Ověření DIČ probíhá prostřednictvím systému VIES (VAT Information Exchange System). Lze vybrat příslušný členský stát, který DIČ pro účely DPH vydal a do příslušné kolonky vložit ověřované DIČ. K dispozici je návod i výkladový slovník.

  Zařazeno: Obchodní vztahy EU , Daně , Clo a celní překážky

 • Přehled antidumpingových a vyrovnávacích opatření EU

  http://www.mpo.cz/cz/prehled-ad-as.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. On-line formulář umožňuje vyhledat aktuální informace v databázi antidumpingových a vyrovnávacích případů Evropské unie vůči třetím zemím. Využít lze třídící kritéria jako například název výrobku v českém nebo anglickém jazyce, země či kódy KN nebo TARIC. U vybraného výrobku jsou uvedeny podrobné údaje: o jeho celním zařazení, zemi původu nebo dovozu, o výrobci nebo dovozci z této země, případně i individuální výše antidumpingového či vyrovnávacího cla a další informace. Česky.

  Zařazeno: Clo a celní překážky

 • Slovensko - celní správa

  http://www.colnasprava.sk Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky slovenské celní správy. Web obsahuje: aktuální informace, celní předpisy (dohody, vyhlášky, zákony); základní informace o úřadu a jeho činnosti; celní sazebník (ISST, TARIC, kvóty, kalkulace); veřejné celní sklady; informace o dražbách na úřadech CSSR; informace o vybraných útvarech CSSR; informace o veřejných soutěžích; základní legislativní předpisy. Odkazy na adresy dalších, tuzemských i mezinárodních firem a institucí spojených s celní problematikou.

  Zařazeno: Clo a celní překážky , Slovensko

 • SRN - celní úřad

  http://www.zoll.de Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky celní správy SRN. Aktuální celní problematika, kompletní oborové informace, ochrana duševního vlastnictví, ověřování, přístup k celnímu sazebníku TARIC.

  Zařazeno: Německo , Clo a celní překážky