Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Adresáře, registry,, Podkategorie: Asociace,

 • Agrární komora ČR

  http://www.agrocr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Agrární komory ČR (AGROCR). Sdružení podnikatelů z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Základní informace o AGROCR, seznam svazů a společenstev, seznam územních komor, kontakty. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Odkaz na Agrární poradenské a informační centrum APIC. Česky.

  Zařazeno: Asociace , Instituce , Zemědělství

 • Asociace bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí (ABP)

  http://dgsa-rid.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky dobrovolné, neziskové a nezávislé asociace. Cílem asociace je přispívat k vyšší úrovni bezpečnosti při přepravách nebezpečných věcí v rámci státu i Evropy - zejména v oblasti železniční dopravy, participovat na přípravách právních předpisů a dalších dokumentů (normalizace, informatika, prognózy, studie, poradenství apod.), šířit obecné povědomí o nebezpečích a rizicích. Aktuality, kalendář akcí, oborové články, legislativa, nehody, označování nebezpečného nákladu na železnici, diskusní fórum, odkazy na další webové stránky. Česky.

  Zařazeno: Doprava , Asociace , BOZP

 • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA)

  http://www.accka.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky profesního sdružení subjektů cestovního ruchu. Sdružení slouží k zastupování a ochraně hospodářských zájmů svých členů, podpoře jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Základní informace o asociaci, přehled členů, aktuality, kalendář akcí (semináře a jiné), přehled projektů, informace pro odbornou veřejnost. Možnost odběru novinek e-mailem, uzavřená členská sekce. Česky.

  Zařazeno: Organizace, sdružení , Asociace

 • Asociace českých nábytkářů

  http://www.czechfurniture.com/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Asociace českých nábytkářů (AČN) vznikla v roce 1995 s cílem zastupování společných zájmů všech, kdo se zabývají vývojem, výrobou a prodejem nábytku. Dále monitoruje evropský trh s nábytkem a poskytuje svým členům informace a analýzy. Web obsahuje základní informace o AČN (kontakty, představitelé, seznam členů, stanovy, přihláška, školská komise); informace o nabídkách, poptávkách, spolupráci; informace o výstavách a související problematice (např. Solvit); Odborný překladový slovník (čeština, angličtina, němčina); FACTS Direktivy EU. Česky, základní informace anglicky.

  Zařazeno: Asociace

 • Asociace českých pojišťovacích makléřů

  http://www.acpm.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Cílem asociace je prosazování profesních zájmů, kultivace prestiže profese ve sféře českých finančních služeb. Historie, poslání a zaměření činnosti asociace. Kritéria členství. Kodex etiky pojišťovacího makléře. Adresář členů asociace. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Asociace , Pojištění

 • Asociace českých reklamních agentur

  http://www.acra-mk.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA M.K.). Člen Rady pro reklamu. Základní informace (prezidium, stanovy). Seznam členů a klientely. Informační produkty AČRA. Rady pořadatelům výběrových řízení pro výběr reklamních agentur. Vzdělávání (odkaz na Český institut reklamní a marketingové komunikace). AČRA je pořadatelem soutěže Zlatá pecka. Česky, anglicky (výběr).

  Zařazeno: Asociace , Marketing, reklama, PR

 • Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ)

  http://www.admaz.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky profesního sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v direct marketingu a zásilkovém obchodu. ADMAZ vznikla sloučením Sdružení zásilkového obchodu (SZO) a Asociace direct marketingových agentur (1997). Základní informace o ADMAZ, etický kodex, projekty, kalendář akcí, novinky, tiskové zprávy. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Asociace , Marketing, reklama, PR

 • Asociace energetických manažerů (AEM)

  http://www.aem.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky asociace sdružující specialisty, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Sdružuje energetické manažery na profesionální a partnerské bázi a společně se snaží působit na vytváření ekonomického, legislativního a technického prostředí k hospodárnému využití energie. Základní informace o AEM, aktuality, kalendář akcí, Zpravodaj AEM, Sborníky asociace, odkazy. Česky.

  Zařazeno: Asociace , Energetika

 • Asociace exportérů (AE)

  http://www.asociaceexporteru.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky dobrovolného sdružení, které své členy zastupuje při prosazování společných zájmů, tj.: průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména exportních. AE jedná s orgány státní správy, propaguje své cíle v médiích, organizuje vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na dosažení cílů. Web obsahuje základní informace o AE, aktuality, tiskové zprávy, diskusní fórum, archiv textů, kontakty. Česky.

  Zařazeno: Asociace exportérů , Asociace

 • Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFiZ)

  http://afiz.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Asociace jejíž činnost je zaměřena do oblasti vzdělávání svých členů, legislativy, vytváření etických norem a profesních postupů pro práci investičních zprostředkovatelů. Základní informace o AFiZ, zákaznický servis, informace pro veřejnost tříděné dle typu investice, členství, struktura, stanoviska, vzdělávání v oblasti AFiZ, partneři, FAQ. Česky.

  Zařazeno: Investování , Asociace