Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Země světa,, Podkategorie: Indie,

 • Český podnikatelský inkubátor v Bengalúru (Indie)

  http://pushpakczechhub.com/cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Český Podnikatelský Inkubátor poskytuje a nabízí českým firmám vstupujícím na indický trh kvalitní infrastrukturu, servis a služby pro zahájení podnikání na tomto trhu. Inkubátor se nachází poblíž mezinárodního letiště v Bengalore a průmyslové zóny v Peenya, která patří mezi největší průmyslové zóny v Jižní Asii.

  Zařazeno: Indie , Podpora exportu

 • Indie - celní a daňová správa

  http://www.cbec.gov.in Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky celní a daňové správy Indické republiky. Informace o celním a daňovém systému. Tuzemské tarify. Daň ze služeb. Celní a daňové sazby. Legislativa v plném znění v angličtině. E- platby. Informace pro poplatníky. Formuláře. FAQ.

  Zařazeno: Indie

 • Indie - Czech Technology Days

  http://www.czechtechnologydays.org/india Nahlásit nefunkční odkaz

  Projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a vládní agentury CzechInvest, v rámci kterého se od roku 2005 konají bilaterální setkání mezi Českou republikou a Indií, jejichž cílem je navázat přímou spolupráci mezi českými a indickými vědeckými a výzkumnými institucemi, tvůrci politiky R&D a podnikatelskou sférou. Při setkání dochází k výměně zkušeností a důležitých informací ohledně vývoje a priorit v oblasti vědy a výzkumu.

  Zařazeno: Indie

 • Indie - federace obchodních komor

  http://www.ficci.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Federace indických obchodních a průmyslových komor FICCI. Zahrnuje více než pět set obchodních a průmyslových sdružení a nepřímo přes 250 tisíc dalších obchodních jednotek; zajišťuje podporu obchodních činností nejen v oblasti samotné Indie, ale i dalších míst Asie. Web obsahuje: Základní informace o FICCI, události, aktuality a novinky, kalendář akcí, ekonomické informace z teritoria, nabídka publikací, tiskové zprávy, odkazy na další související internetové stránky.

  Zařazeno: Indie

 • Indie - generální konzulát Mumbai

  http://www.mzv.cz/mumbai Nahlásit nefunkční odkaz

  Konzulární mise pro svazové státy Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu a svazová území Dadra, Nagar Haveli, Daman a Diu, Pondicherry, Lakshadweep. Základní údaje o zemi, kontaktní údaje, úřední hodiny pro veřejnost, informace o činnosti zastupitelského úřadu, víza a konzulární informace, důležitá upozornění a další zprávy o aktuálním dění v zemi. Samostatná sekce věnovaná obchodu a ekonomice. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Asie , Indie

 • Indie - konfederace průmyslu

  http://www.cii.in Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky nevládní a nekomerční Konfederace indického průmyslu CII, která se snaží vytvářet a udržovat prostředí napomáhající růstu průmyslu v Indii, partnerství pro průmyslový rozvoj a související služby. Web obsahuje základní informace CII, aktuální zprávy, strategie sdružení, roční zprávy o činnosti, nabídky spolupráce, kalendář akcí (konference, školení, mezinárodní iniciativy, mezinárodní události), informace o místních trzích, ekonomické informace, monitoring průmyslu.

  Zařazeno: Indie

 • Indie - ministerstvo financí

  http://www.finmin.nic.in Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ministerstva financí Indické republiky. Aktuální zprávy. Daňová problematika. Finanční instituce. Kapitálové trhy. Legislativa. Státní rozpočet. Statistická data. Investice. Odkazy na podřízené instituce.

  Zařazeno: Indie

 • Indie - ministerstvo zahraničních věcí

  http://www.meaindia.nic.in/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ministerstva zahraničních věcí Indické republiky. Informace o ministerstvu. Aktuální dění. Zahraniční politika Indie. Informace o zemi. Publikace. Tiskové zprávy. Odkazy na indické vládní orgány a další instituce.

  Zařazeno: Indie

 • Indie - národní centrum pro obchodní informace

  http://www.ncti-india.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky National Centre for Trade Information (NCTI) zaměřeného na podporu a vytváření obchodních příležitostí pro malé a střední podniky. Online zdroj pro hledání obchodních příležitostí, informací o indickém exportu a importu, informací týkajících se obchodního a ekonomického prostředí. Web obsahuje databáze a přehledy nabídky - poptávky, kalendář akcí (semináře, veletrhy, apod.), tendry, nabídka obchodního čtvrtletníku, FAQ, Harmonized System Codes. Pro některé služby je nutná registrace.

  Zařazeno: Indie

 • Indie - obchodní adresář

  http://www.tradeindia.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Adresář indických vývozců a dovozců. Lze vyhledávat podle produktu, služby nebo podle jména společnosti. Informace o Top 1.000 indických společnostech (k dispozici je kontaktní adresa, osoba, vývozní či dovozní produkce a přehled služeb). Aktuální zprávy o indických ekonomických a obchodních aktivitách ve vztahu k ostatním zemím, prezentace bilaterálních obchodních vztahů Indie s vybranými zeměmi. Nabídky a poptávky.

  Zařazeno: Indie