Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Země světa,, Podkategorie: Rusko,

 • Česko-středoasijská smíšená obchodní komora (ČSOK)

  http://www.csok.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky komory se zvláštním zaměřením pro české subjekty. Dobrovolné sdružení českých a zahraničních fyzických a právnických osob, které mají zájem na všestranné spolupráci mezi Českou republikou a zahraničím. Základní informace o ČSOK, přehled služeb, přehled aktivit, obchodní mise, obchodní příležitosti (nabídky, poptávky, informace z regionů, přehled služeb. Vyhledávání obchodních kontaktů a příprava obchodních jednání. Česky, anglicky, rusky.

  Zařazeno: Obchodní komory , Rusko , Ukrajina

 • Global Technical Certification Services (GTCS)

  http://www.gtcs.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Komerční servis s nabídkou zajišťování důležitých povolení pro dovoz na území Ruské federace, případně i na další východní trhy. Přehled certifikátů, které společnost zajišťuje (telekomunikační zařízení, požární bezpečnost, hygienické produkty, měřidla, elektrické spotřebiče, oleje, paliva a další komodity. Přehled souvisejících podpůrných služeb, vzory certifikátů.

  Zařazeno: Poradenské firmy, portály , Rusko

 • Komora pro hospodářské styky se SNS

  http://www.komorasns.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Komora SNS byla zřízena Hospodářskou komorou ČR jako speciální obchodní komora, samostatný a nezávislý právnický subjekt. Členskou základnu tvoří jak průmyslové podniky, tak i komerční banky a pojišťovny i poradenské firmy. Cílem činnosti Komory je v nejširším pojetí podpora českých podnikatelských subjektů v jejich aktivitách a snaze prosadit se svými obchodními záměry na trzích SNS. Web obsahuje základní informace o komoře, zpravodajství z teritoria, katalog akcí, obchodní informace, víza, služby, novinky a další internetové odkazy. Informace pro členy, pro ostatní nutná registrace. Česky, základní info též anglicky a rusky.

  Zařazeno: Obchodní komory , Rusko , Ukrajina

 • Obchodní vztahy EU s Ruskem

  http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/index_en.htm Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro obchod (DG Trade) zaměřené na dvoustranné obchodní vztahy Ruska s Evropskou unií. Informace týkající se institucionálního rámce obchodu se zbožím a službami i zahraničních investic. Širší rámcové dohody s obchodními aspekty, politické iniciativy. Přehled aktuálních smluvních opatření a obchodních dohod, programů spolupráce, apod. Význam země pro obchod Evropské unie (procenta obchodu, trendy, atd.). Anglicky.

  Zařazeno: Rusko , Obchodní vztahy EU

 • Rusko - agentura technické regulace a metrologie

  http://www.gost.ru Nahlásit nefunkční odkaz

  Federální orgán výkonné moci ve sféře technické regulace a metrologie. Základní informace o činnosti, tiskové zprávy, aktuální oznámení, technické standardy, normy (katalog norem, národní i mezinárodní normy, číselníky apod.), certifikační autority, zkušební laboratoř, analýzy, statistiky, legislativa, přehled agentury v jednotlivých oblastech Ruské federace, FAQ, odkazy.

  Zařazeno: Rusko

 • Rusko - centrum pro životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj

  http://trade.ecoaccord.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky programu Dialog pro trvale udržitelný rozvoj Globalizace, WTo a SNS Centra pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Informace o programu, měsíčník Mosty, široké spektrum aktuálních informací k otázkám mezinárodního obchodu a trvale udržitelného rozvoje, včetně novinek v mezinárodních organizacích, analytické přehledy ve vztahu k mezinárodnímu obchodu s vzájemnou vazbou na ekonomické, sociální a ekologické aspekty stabilního rozvoje zemí východní Evropy, Kavkazu a Centrální Asie.

  Zařazeno: Rusko

 • Rusko - centrum zahraničního obchodu

  http://www.rusimpex.ru Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ruského centra pro zahraniční obchod Rusimpex. Základní informace o činnosti, novinky, kalendář akcí (především virtuální a reálné výstavy a veletrhy), mezinárodní obchod (podrobné informace k problematice¨, právo, mezinárodní rozhodčí soud), vyhledávání v databázi ruských exportérů a importérů, příručky pro podnikatele, ekonomika a statistiky, nabídka služeb (servis a reklama), obchodní kontakty, elní problematika.

  Zařazeno: Rusko

 • Rusko - český dům v Moskvě (České centrum)

  http://www.czechcentres.cz/ceskydum Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace Českého centra působícího při velvyslanectví ČR v Moskvě. Jako státní organizace slouží pro podporu českých ekonomických subjektů a českých občanů působících v Ruské federaci. Základní informace o provozu, program, aktuality, kalendář akcí, nabídka služeb (hotelové služby, stravování, ekonomický servis, kultura, vzdělávání), informace pro cestovatele, virtuální prohlídka.

  Zařazeno: Rusko

 • Rusko - ekonomické zóny

  http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Federální agentury pro správu speciálních ekonomických zón. Základní informace o činnosti, novinky, tiskový servis, speciální ekonomické zóny SEZ (průmyslově-výrobní SEZ, technicko-inovační SEZ, turisticko-rekreační SEZ, Kaliningradská oblast SEZ, Magadanský kraj SEZ; obecné informace a údaje o rezidentech), právní otázky, administrativní reforma, informace o veřejných soutěžích, informace pro občany.

  Zařazeno: Rusko

 • Rusko - federální celní úřad

  http://www.customs.ru Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky celní správy Ruské federace. Základní informace o činnosti úřadu, celní zákonodárství, informace pro fyzické i právnické osoby, informace o mezinárodní spolupráci, podrobné statistiky zahraničního obchodu (rozděleno dle druhu zboží nebo dle subjektů Ruské federace), celní nomenklatura WTO, celní tarify, celní zákoník. Přes stránky lze podávat údaje pro celní odbavení elektronickou formou.

  Zařazeno: Rusko