Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Země světa,, Podkategorie: Německo,

 • Česko-německá obchodní a průmyslová komora

  http://tschechien.ahk.de/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) založené v roce 1993 v Praze jako důležitý prostředník v česko-německých hospodářských vztazích. Komora má přes 20 zaměstnanců a členem komory je více než 500 podniků včetně největších německých investorů a významných českých firem. ČNOPK je součástí sítě zahraničních obchodních komor (AHK). Web obsahuje: aktuality; kalendář akcí; nabídku spolupráce, členství, služeb, publikací, pracovních míst; nabídky vzdělávání; přehled důležitých veletrhů; ekologické informace; seznam německých firem hledajících partnery v ČR; informace o německém hospodářství; odkazy na další weby; vybrané články z časopisu PLUS.

  Zařazeno: Obchodní komory , Německo

 • SRN - adresář exportérů

  http://www.sachon-exportadressbuch.de Nahlásit nefunkční odkaz

  Adresář německých exportéů provozovaný ve spolupráci s Federací německého průmyslu. V databázi lze jednotlivé exportéry vyhledávat buď ručně podle abecedního řazení nebo vyhledávačem podle názvu firmy či podle produktů. Nabídka prodeje databází na CD-ROMech.

  Zařazeno: Německo , Poradenské firmy, portály

 • SRN - asociace obchodních komor

  http://www.ihk.de Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky německé Asociace průmyslových a obchodních komor DIHT. Web obsahuje: odkazy na jednotlivé komory; služby sdružení, možnost vyhledávání v kooperační burze; Informace obchodních komor v zahraničí (adresa, služby, aktuality, základní údaje o zemi a jejím hospodářství) a další relevantní oborové informace.

  Zařazeno: Obchodní komory , Německo

 • SRN - celní úřad

  http://www.zoll.de Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky celní správy SRN. Aktuální celní problematika, kompletní oborové informace, ochrana duševního vlastnictví, ověřování, přístup k celnímu sazebníku TARIC.

  Zařazeno: Německo , Clo a celní překážky

 • SRN - Centrální banka

  http://www.bundesbank.de/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky federální Deutsche Bundesbank. Web obsahuje: Základní informace o činnosti; adresy a činnost zemských centrálních bank; měsíční a výroční zprávy; statistické údaje (aktuální makroekonomické ukazatele, bankovnictví, kapitálový trh, platební bilance); znění vybraných zákonů a pravidel týkajících se bankovnictví; finanční trhy; informace o Evropské centrální bance a o euru; další relevantní internetové odkazy na německé i evropské instituce a bankovní svazy. Německy, anglicky.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - generální konzulát Drážďany

  http://www.mzv.cz/dresden Nahlásit nefunkční odkaz

  Konzulární mise pro spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Informace o činnosti zastupitelského úřadu, víza a konzulární informace, důležitá upozornění a další zprávy o aktuálním dění v zemi. Samostatná sekce věnovaná obchodu a ekonomice. Česky, německy.

  Zařazeno: Německo , Evropa

 • SRN - generální konzulát Mnichov

  http://www.mzv.cz/munich Nahlásit nefunkční odkaz

  Konzulární mise pro spolkové země Bavorsko a Bádensko-Virtembersko, Sársko a Porýní-Falc. Informace o činnosti zastupitelského úřadu, víza a konzulární informace, důležitá upozornění a další zprávy o aktuálním dění v zemi. Samostatná sekce věnovaná obchodu a ekonomice. Česky, německy.

  Zařazeno: Německo , Evropa

 • SRN - informační místo

  http://www.ixpos.de Nahlásit nefunkční odkaz

  iXPOS je portál Spolkovéhoho ministerstva hospodářství a funguje jako centrálním informační místo více než 70 německých organizací poskytujících služby na podporu zahraničního obchodu. Mezi tyto organizace patří spolková i zemská ministerstva, hospodářské komory, průmyslové svazy, finanční instituce a další organizace hospodářského života. V SRN existuje velké množství programů a servisních nabídek na podporu zahraničního obchodu. Podílejí se na nich jak veřejné, tak i soukromé instituce na spolkové, zemské i komunální úrovni. Hlavním cíle ixpos je jednotlivé servisní nabídky soustřeďovat a třídit tak, aby zákazník rychle a jednoduše získal informace, které odpovídají jeho požadavkům. Přehled veletrhů a různých seminářů.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - jednotná kontaktní místa

  http://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Your-business-in-germany/Eu-service-market/points-of-single-contact.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Jednotná kontaktní místa (JKM) ve Spolkové republice Německo, která poskytují informace začínajícím podnikatelům a zprostředkovávají kontakt s příslušným úřadem, který se zabývá povolováním konkrétních činností. JKM jsou součástí celoevropské sítě. Kontakt na jednotlivá JKM ve spokových republikách.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - konfederace strojírenského průmyslu

  http://www.vdma.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky německé federace strojírenského průmyslu VDMA, sdružující výrobce strojů a investičních celků. Zahrnuje cca 3000 kompletních adres a firemních profilů celého spektra německého strojírenství - potenciálních německých odběratelů. Vhodné zejména pro subdodavatele komponentů včetně menších a středních firem nabízejících kooperaci. Oborové novinky, nabídka publikací, statistiky, databáze produktů. Přístup zdarma.

  Zařazeno: Německo