Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Země světa,, Podkategorie: Švédsko,

 • Skandinávská obchodní komora

  http://www.nordicchamber.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky skandinávské obchodní komory. Účelem komory je podporovat a chránit společné zájmy členů, jimiž je více než sto společností z několika severských zemí (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Island). Mezi základní služby patří: poskytování poradenských služeb, organizace seminářů, podpora oboustranného česko-skandinávského obchodu. Web obsahuje: základní informace o komoře, kalendář akcí, adresář partnerů, výroční zprávy.

  Zařazeno: Švédsko , Obchodní komory

 • Švédsko - Czech Technology Days

  http://www.czechtechnologydays.org/se Nahlásit nefunkční odkaz

  Projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a vládní agentury CzechInvest, v rámci kterého se od roku 2005 konají bilaterální setkání mezi Českou republikou a Švédskem, jejichž cílem je navázat přímou spolupráci mezi českými a švédskými vědeckými a výzkumnými institucemi, tvůrci politiky R&D a podnikatelskou sférou. Při setkání dochází k výměně zkušeností a důležitých informací ohledně vývoje a priorit v oblasti vědy a výzkumu.

  Zařazeno: Švédsko

 • Švédsko - konfederace průmyslu

  http://www.svensktnaringsliv.se Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Konfederace švédských podniků, největší a nejvlivnější konfederace zaměstnavatelů ve Švédsku. Informace o podnikatelském prostředí. Program konfederace. Publikace.

  Zařazeno: Švédsko

 • Švédsko - obchodní komory

  http://www.swedishchambers.se/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky Asociace švédských obchodních komor. Služby exportérům z Evropy, Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Služby obchodní komory, registr poptávek po zboží, službách, spolupráci (bezplatné vyhledávání), informace o švédském trhu. Nabídka služeb Švédského výboru pro obchod. Odkaz na další užitečné adresy ve vztahu k obchodování a podnikání.

  Zařazeno: Švédsko , Obchodní komory

 • Švédsko - podpora investic

  http://www.investsweden.se Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální portál pro investory švédské vládní agentury na podporu zahraničních investic ve Švédsku. Úkolem agentury je propagovat investiční příležitosti a poskytovat případným zájemcům zdarma informace a pomoc. Web nabízí: Přehled příležitostí (podrobné charakteristiky oborů a případných švédských partnerů). Základní info o podnikání ve Švédsku (podnikatelské prostředí, jak založit podnik, statistické přehledy, regiony, život a práce ve Švédsku). Případové studie. PPT prezentace. Možnost zasílání informací po registraci zdarma. Kalendář akcí.

  Zařazeno: Švédsko

 • Švédsko - podpora zahraničního obchodu

  http://www.swedishtrade.se Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál švédské Rady pro obchod. Portál je určen pro podporu švédského exportu a importu. Umožňuje vyhledat dodavatele ve Švédsku a švédské podniky ve světě. Web poskytuje odkazy na oborově zaměřené portály podporující export (ICT, ekoprůmysl, potraviny, biotechnologie, obnovitelné zdroje). Možnost zobrazení statistiky ZO s vybranou zemí a výběr personalizovaných informací - pro ČR: info obchodování se Švédskem, výstavy a veletrhy, aktuální příležitosti, základní info o Švédsku a přehled švédských organizací a firem v ČR. Anglicky.

  Zařazeno: Švédsko

 • Švédsko - portál vlády

  http://www.sweden.gov.se Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální portál vlády Švédského království . Aktuální informace o zemi a rozhodnutích vlády; tiskové zprávy; aktuality; odkazy na internetové stránky dalších institucí. Přehled a popis jednotlivých ministerstev včetně odpovědností; tvorba a stav státního rozpočtu; jak vláda funguje (historie vlád, účel a principy); Švédsko a Evropská unie; tiskový servis.

  Zařazeno: Švédsko

 • Švédsko - statistické informace

  http://www.ekonomifakta.se/en Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky pro podnikatele Ekonomifakta provozované Konfederací švédských podniků. Oficiální statistická data o švédské ekonomice. Data jsou rozdělena na ekonomiků (HDP, produktivita a inflace), daně, trh práce (zaměstnanost, nezaměstnanost). Sekce všeobecných informací o švédské ekonomice.

  Zařazeno: Švédsko

 • Švédsko - stockholmská obchodní komora

  http://www.chamber.se Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky stockholmské obchodní komory, dobrovolné obchodní organizace, jejímž cílem je reprezentovat místní průmyslová a komerční odvětví a podpora místního i zahraničního obchodu. Web obsahuje: základní informace o komoře, obchodní kontakty, obchodní klima, obchodní delegace, kalendář akcí. Kooperace stockholmské komory s ostatními švédskými komorami. Možnost vyhledávání v registru požadavků na prodej - koupi zboží, služeb a spolupráci.

  Zařazeno: Švédsko

 • Švédsko - velvyslanectví Stockholm

  http://www.mzv.cz/stockholm Nahlásit nefunkční odkaz

  Diplomatická a konzulární mise pro Švédské království. Informace o činnosti zastupitelského úřadu, politické, obchodní, konzulární informace, důležitá upozornění a další zprávy o aktuálním dění v zemi. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Švédsko , Evropa