Nahlášení nefunkčního odkazu

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html