Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Podpora podnikání,

 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

  http://www.czechinvest.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Server Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jejímž úkolem je poskytovat podporu podnikatelům v ČR (vznikla sloučením původního CzechInvestu, ARP a CzechIndustry). Implementační agentura rozvojových programů. Podpora MSP (státní podpora; Phare 2000, 2002 a 2003; Strukturální fondy - OPPP, SOP; CERN). Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí. Informace o činnosti CzechInvestu. Praktické informace pro investory (databáze českých subdodavatelů, databáze průmyslových nemovitostí, investiční pobídky). Program podpory průmyslových zón (mapa, programy, statistické přehledy výsledků).

  Zařazeno: Instituce , Investování

 • Agentura pro Regionální Rozvoj (ARR) - Moravskoslezský kraj

  http://www.arr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky ostravské Agentury pro regionální rozvoj, a.s., která se podílí na koordinaci projektů ekonomické a sociální transformace a rozvoji regionu. Mimo jiné funguje jako certifikované Regionální informační centrum, Euro Info Centrum a Regionální informační místo agentury CzechInvest. Základní informace o společnosti; informace o regionu; projekty a programy; strategické dokumenty; investiční příležitosti; poradenství; Kalendář seminářů; odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Poradenství

 • Agrární komora ČR

  http://www.agrocr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Agrární komory ČR (AGROCR). Sdružení podnikatelů z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Základní informace o AGROCR, seznam svazů a společenstev, seznam územních komor, kontakty. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Odkaz na Agrární poradenské a informační centrum APIC. Česky.

  Zařazeno: Instituce , Asociace , Zemědělství

 • Business Innovation Centre (BIC)

  http://www.bicprague.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Business Innovation Centre (BIC) Praha je projektem Technologického centra AV ČR zaměřeným na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních podniků. Podpora je poskytována zejména firmám, které jsou zaměřeny na pokročilé výrobky, technologie a služby s perspektivou dalšího inovačního vývoje. Podnikům je poskytována řada služeb a výhod, které jim pomáhají překonat počáteční obtíže a vytvářejí podmínky pro jejich další úspěšný rozvoj. Web obsahuje základní informace o BIC, novinky, aktuality, probíhající projekty, dotazník pro zájemce o spolupráci. Česky.

  Zařazeno: Podpora výzkumu a inovací , Poradenství

 • Business.center.cz

  http://business.center.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační server pro obchodníky, podnikatele a finanční transakce. Novinky a aktuality; texty oborových zákonů a nařízení; šablony dokumentů, rady a diskuse v rubrikách finance, právo, úřady. Podrubrika Ochrana spotřebitele. Odkazy na weby státní správy a oborové portály. Možnost registrace k odběru novinek e-mailem. Česky.

  Zařazeno: Poradenství , Zákony

 • CEDR III- INTERnet (Centrální registr dotací)

  http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační systém CEDR (IS CEDR) - Centrální evidence dotací z rozpočtu - slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Jeden z IS provozovaných v rámci státní správy. IS CEDR III je jednou z jeho modulárních částí. Vyhledávání příjemců dotací; dotovaných míst a projektů; vyhledávání v sestavách s pomocí technologie OLAP. Systém obsahuje údaje za rozpočtové roky 1999 až 2002 , které byly Ministerstvu financí předány k 12.6.2003. Česky.

  Zařazeno: Dotace

 • CEDR III-INTRAnet (Centrální registr dotací)

  http://cedr.mfcr.cz/cedr3intranetv412/default.aspx Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační systém CEDR (IS CEDR) - Centrální evidence dotací z rozpočtu -, slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Jeden z IS provozovaných v rámci státní správy. IS CEDR III je jednou z jeho modulárních částí. Vyhledávání příjemců dotací; dotovaných míst a projektů; vyhledávání v sestavách s pomocí technologie OLAP. Systém obsahuje údaje za rozpočtové roky 1998 až 2003 , které byly Ministerstvu financí předány k 12.6.2003. Česky.

  Zařazeno: Dotace

 • CEITEC Cluster- bioinformatics

  http://www.ceitec-cluster.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky zájmového sdružení právnických osob z akademického a komerčního prostředí se zaměřením na biotechnologické firmy a vědecko-výzkumné instituce zabývající se bioinformatikou anebo jí příbuznými obory. Účelem sdružení je posílení spolupráce vědecké a firemní sféry a posílení konkurenceschopnosti firem. Web obsahuje základní informace o účelu, z.s.p.o., náplni a o projektech.

  Zařazeno: Podpora výzkumu a inovací , Instituce

 • Centrum pro elektronický obchod

  http://www.centrumeo.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Centra pro elektronický obchod (CEO). CEO je odbornou sekcí České společnosti pro systémovou integraci. Sdružuje organizace a jednotlivce s profesním zájmem o elektronický obchod, Internet a širší aspekty rozvoje informační společnosti. CEO mj. monitoruje možnosti zapojení do 6. rámcového programu EU. Základní informace (Rada CEO, mise, podmínky členství, kontakt). Seznam členů (kolektivní, individuální). Akce. Dokumenty k tématu. CEO sděluje. Odkazy z oblasti. Diskuze. Česky.

  Zařazeno: Instituce , Informatika

 • Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

  http://www.crr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  CRR slouží jako podpůrná implementační agentura, kontrolní a zprostředkující subjekt pro státní právu. Zajišťuje aktivity zaměřené na dotační programy Evropské unie (EU). Záladní informace o CRR, výběrová řízení, přehled programů EU (včetně předvstupních programů), regionální informace (informační servisy, mapový server CRR, regionální rozvojové agentury, rozvojový fond, program OBEC 2), odkazy na související informace.

  Zařazeno: Instituce , Státní úřady, agentury , Euroregiony