Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Ochrana spotřebitele,

 • ANEC - spotřebitelé a standardizace

  http://www.anec.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky nevýdělečné asociace ANEC, evropské spotřebitelské autority pro standardizaci. Chrání a pečuje o spotřebitelské zájmy při procesech standardizace a certifikace. Web obsahuje: základní informace o ANEC, informační bulletin, nabídku publikací (možnost stažení do vašeho počítače), novinky, tiskové zprávy, sekce pro členy. Anglicky, francouzsky.

  Zařazeno: Evropa , Certifikace, jakost

 • Benchmarking České společnosti pro jakost

  http://www.benchmarking.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Online národní benchmarkingová databáze České společnosti pro jakost (ČSJ). Benchmarking je proces identifikace nejlepších postupů a učení se z nich v jiných organizacích. Protože je účinným nástrojem ve vyhledávání neustálého zlepšování a výrazně lepších výsledků vytvořila ČSJ databázi, která umožňuje generovat účelná a spolehlivá srovnání. Web obsahuje: aktuality, základní informace o ČSJ, slovník pojmů, FAQ, odkazy na příbuzné internetové stránky, související články a dokumenty, včetně textů se seminářů. Pro práci s databází je nutná registrace. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Certifikace, jakost

 • Bezpečnost potravin

  http://www.bezpecnostpotravin.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál zaměřený na problematiku zdravotně nezávadných potravin - informační centrum bezpečnosti potravin provozované Ústavem zemědělských a potravinářských informací. Web obsahuje: aktuality; oborové dokumenty rozdělené do přehledných sekcí (obecné, potravinářství, legislativa, zemědělství); informace publikované Ministerstvem zdravotnictví ČR; plnotextové elektronické časopisy z oboru dostupné v online podobě; poradenské centrum; kalendář akcí; možnost odběru novinek e-mailem; možnost poožení dotazu prostřednictvím aplikace Infopult.Vyhledávání. Česky.

  Zařazeno: Potravinářský průmysl , Zemědělství , Certifikace, jakost

 • Certifikace systémů řízení

  http://www.iso.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Vše o systémech managementu jakosti a environmentálního managementu. Web obsahuje seznam certifikačních i konzultačních společností; informace o certifikacích - historie, účel a zavedení normy (ISO 9000:2000, ISO 14001, ISO 17799, QS 9000, VDA 6, ISO/TS 16949, ČSN 732601); grafický přehled počtu certifikovaných společností podle certifikačních firem; přehled certifikovaných společností se sídlem v ČR, přehled odebraných certifikátů společnostem se sídlem v ČR; FAQ; informace o školeních v oblasti certifikací. Odkazy na domácí i zahraniční oborové weby. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Certifikace, jakost

 • Česká inspekce životního prostředí

  http://www.cizp.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Posláním inspekce je prosazování a dohlížení na dodržování právních předpisů a rozhodnutí. Obecné informace o inspekci (organizační struktura, kompetence, charakteristika činnosti). Podmínky poskytování informací a podávání stížností (adresy, potřebné doklady). Informace o mezinárodních aktivitách. Odkazy na provozované informační systémy. Aktuality (bulletin inspekce, informace pro ČTK, výroční zprávy, pokuty, archiv). Přehled jednotlivých složek inspekce. Mapy působnosti oblastních inspektorátů (dle regionů).

  Zařazeno: Životní prostředí , Inspekce

 • Česká společnost pro jakost

  http://www.csq.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Web České společnosti pro jakost (ČSJ) - vdělávacího centra pro získávání poznatků a šíření znalostí o managementu jakosti. Web obsahuje: Aktuality; základní informace o ČSJ; vzdělávací kurzy (internátní kurzy; školení ve firmách; distanční studia; semináře); poradenství; nabídka publikací ČSJ; online katalog knihovny ČSJ; jakostní certifikace osob a systémů; oborové články; tiskové zprávy; spolupráce se zahraničím; kalendář akcí; informace o certifikaci osob a systémů; informace o benchmarkingu. Odkazy na oborové weby. Možnost odběru novinek e-mailem. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Certifikace, jakost , Vzdělávání, rekvalifikace

 • Český institut pro akreditaci

  http://www.cai.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) - Národního akreditačního orgánu. Akreditace zkušebních a kalibračních laboratoří; organizátorů programů zkoušení způsobilosti; certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků, systémů jakosti (včetně EMS) a pracovníků; inspekčních orgánů; enviromentálních ověřovatelů a dohled nad zahraničními enviromentálními ověřovateli. Seznamy subjektů (zkušební, kalibrační laboratoře; certifikační a inspekční orgány; EMAS; OPZZ), základní informace a ceník. Nejčastější otázky. Dokumenty ke stažení. Kontaktní údaje. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Normy

 • Český telekomunikační úřad

  http://www.ctu.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Základní informace (činnost, adresář pracovišť a zaměstnanců, seznam základních předpisů, informace pro občany o postupu při reklamaci, poplatky vybírané úřadem, zprávy o činnosti, číslovací plán veřejných telefonních sítí). Seznamy generálních licencí, opatření úřadu. Možnost vyhledávání v seznamu vydaných povolení. Možnost vyhledávání v seznamu vydaných osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence. Certifikace - informace pro výrobce a dovozce koncových a rádiových zařízení, informace pro uživatele rádiových a koncových zařízení. Přehled televizních vysílačů a převáděčů a FM vysílačů. Evidence stanic BMIS, vyhledání. Telekomunikační věstník. Mezinárodní aktivity. Adresář.

  Zařazeno: Státní úřady, agentury , Telekomunikace , Certifikace, jakost

 • Český úřad bezpečnosti práce

  http://www.cubp.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální internetové stránky Českého úřadu bezpečnosti práce. ČÚBP je orgánem státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Na stránce jsou přístupné informace o historii a struktuře úřadu; náplňi a programu jeho činnosti a pravomocech. Obdobné informace jsou zveřejněny i pro všechny krajské Inspektoráty bezpečnosti práce podléhající úřadu. Dále přehledy předpisů v oblasti BOZP, elektronická podatelna a odkazy na související oborové weby. Aktuality. Česky.

  Zařazeno: Státní úřady, agentury , Inspekce , BOZP

 • DOLCETA

  http://portal.dolceta.net/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetový nástroj pro vzdělávání spotřebitelů o spotřebitelských právech Dolceta (Development of On Line Consumer Education Tools for Adults), představuje užitečný nástroj pro vzdělávání spotřebitelů v celé řadě otázek, resp. spotřebitelských práv, včetně práv při využívání finančních služeb. Každý členský stát má svou vlastní verzi portálu, a to jak pokud jde o jazyk, tak pokud jde o adaptaci na národní právní prostředí. Dolceta má dva základní moduly: Spotřebitelská práva a Finanční služby, které řeší například následující tématické okruhy: Kupní smlouva, označování cen, zásilkový prodej, rozhodování sporů; nebo v druhém případě: Úvěry, hypotéky vedení bankovního konta a podobně. Odkazy na další tématicky blízké webové stránky. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Infoportály o EU , Certifikace, jakost