Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Mezinárodní instituce,

 • ANEC - spotřebitelé a standardizace

  http://www.anec.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky nevýdělečné asociace ANEC, evropské spotřebitelské autority pro standardizaci. Chrání a pečuje o spotřebitelské zájmy při procesech standardizace a certifikace. Web obsahuje: základní informace o ANEC, informační bulletin, nabídku publikací (možnost stažení do vašeho počítače), novinky, tiskové zprávy, sekce pro členy. Anglicky, francouzsky.

  Zařazeno: Certifikace, jakost , Evropa

 • APEC

  http://www.apec.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Asijsko-pacifického hospodářského společenství (Asia Pacific Economic Cooperation) APEC, jehož cílem je podpora udržitelného hospodářského růstu a prosperity v asijsko-tichomořském regionu. Web obsahuje základní informace o APEC (cíle, činnost, struktura, politiky, historie), výbory APEC (např. rozpočtový, ekonomický, výbor pro investice a obchod), členské ekonomiky (klíčové ekonomické ukazatele, webové stránky, ekonomické zprávy), uskutečněné, probíhající a plánované projekty, publikované dokumenty a nabídku tištěných publikací.

  Zařazeno: Obchodní organizace

 • Asociace Center světového obchodu

  http://www.wtca.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky World Trade Centers Association (WTCA), která sdružuje cca 300 Center světového obchodu z téměř 100 zemí s cílem rozvíjet a podporovat mezinárodní obchod. Prezentace WTCA (poslání, historie, management, služby). Knihovna světového obchodu WTCA (odkaz na web adresy relevantní světovému obchodu). Kalendář seminářů, konferencí, výstav, veletrhů a dalších obchodních akcí. Zpravodajství WTCA (měsíčník vydávaný WTCA). Obchodní příležitosti (nutná registrace). Adresář Center světového obchodu (vyhledávání v databázi podle geografického regionu, požadované služby nebo abecedního řazení). Anglicky.

  Zařazeno: Obchodní organizace

 • Ballerina

  http://www.baltic-region.net Nahlásit nefunkční odkaz

  Rozcestník internetových informačních zdrojů týkajících se životního prostředí rozvoje v pobaltském regionu (Baltic Sea Region On-line Environmental Information Resources for Internet Access). Odkazy na mezivládní spolupráci jedenácti zainteresovaných zemí; vize a strategie do roku 2010; prezentace relevantních programů; oborové zprávy. Anglicky.

  Zařazeno: Evropa

 • BUSINESSEUROPE - Konfederace evropského podnikání

  http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp? Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky konfederace, která sdružuje téměř čtyři desítky podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 zemí Evropy, čímž je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím. Základní informace o konfederaci, novinky, tiskové zprávy, rozhovory, přehled publikací (některé jsou dostupné on-line), přehled politických priorit, členové, kalendář akcí. Anglicky, francouzsky.

  Zařazeno: Evropa , Instituce EU

 • CEFIC

  http://www.cefic.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Evropského výboru pro chemicky průmysl (European Chemical Industry Council, CEFIC), který reprezentuje národní federace chemického průmyslu 22 zemí, respektive zhruba 40.000 velkých, středních a malých chemických společností po celé Evropě. Web obsahuje: základní informace o CEFIC, projekty, cíle, úkoly, iniciativy CEFIC. Adresář členů CEFIC.Hlavní aktivity CEFIC v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, logistiky, energetiky a obchodní politiky. Programy CEFIC/PHARE (v chemickém průmyslu) v kontextu budoucího rozšiřování evropského vnitřního trhu. Prezentace základních ekonomických statistik o chemickém průmyslu. Evropský vzdělávací systém pro oblast chemického průmyslu. Download publikací. Odkazy na oborové weby. Anglicky.

  Zařazeno: Evropa , Chemický průmysl

 • CEFTA

  http://www.cefta2006.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Středoevropská dohoda o volném obchodu (Central European Free Trade Agreement) CEFTA, jejímiž členy jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldavsko, Černá hora, Srbsko a Kosovo. Web obsahuje základní informace o CEFTA, jednotlivých výborech a výsledky jejich činnosti.; odkazy na weby členských zemí.

  Zařazeno: Evropa , Obchodní organizace

 • CIPE - Mezinárodní centrum pro soukromé podnikání

  http://www.cipe.org/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Americké centrum zaměřené na podporu demokracie prostřednictvím soukromého podnikání a tržních reforem s pobočkami v Afganistánu, Egypě, Iráku, Pákistánu, Rumunsku a Rusku. Programy boje s korupcí, za přístup k informacím, práva žen a mladistvých a další. Regiony působení, publikace ke stažení.

  Zařazeno: Svět

 • EFTA

  http://www.efta.int Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Evropského sdružení volného obchodu (European Free Trade Association) EFTA, jehož členy jsou Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Jde o seskupení zemí, které z různých důvodů neakceptovaly systém ustavený v EHS (zejména s ohledem na nadstátní roli orgánů EHS, stupeň integrace či v souvislosti se snahami zachovat si preferenční vztahy s jinými mimoevropskými státy). Mezi členskými státy vzniklo pásmo volného obchodu omezené pouze na průmyslové výrobky; nebyl zaveden společný celní tarif vůči třetím státům. Web obsahuje: Základní informace o EFTA/ESVO, dohoda o evropském ekonomickém prostoru EEA, profily členských zemích; informace o volném obchodu, statistika, platné právní dokumenty.

  Zařazeno: Evropa , Obchodní organizace

 • EirOnline

  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky European Industrial Relations Observatory; Informační online servis pro oblast pracovních vztahů. Web obsahuje: zprávy, komparativní studie, články a další dokumenty vztahující se k oblasti pracovních vztahů zemí EU na národní, evropské a nadnárodní úrovni. Soubor článků, diskusních příspěvků, dohod a zpráv s tématikou související se zdokonalováním životních a pracovních podmínek (sociální dialog v různých oborech, penze, mobilita pracovních sil, pracovní podmínky, náklady, doba atd.). Vyhledávání zpráv a studií podle zemí, sektorů a časového určení. Katalog relevantních internetových odkazů. Anglicky.

  Zařazeno: Pracovní právo , Evropa , Politiky a programy EU