Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Oborové informace,, Podkategorie: Životní prostředí,

 • Český svaz ochránců přírody

  http://www.csop.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Sdružuje zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. Seznam základních organizací a regionálních sdružení. Činnost svazu (pozemkové spolky, ochrana biodiverzity, záchrana zvířat, ekocentra). Nabídka "služeb" (pomoc, rady, akce, publikace). Aktuality. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Ekoporadna

  http://www.ekoporadna.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky sítě ekologických poraden STEP (Eco-Counselling Network). Aktuální oborové informace; kalendář akcí; nabídky vzdělávání ve formě kurzů nebo konzultací poradnám, obcím i občanům (download některých materiálů); základní informace o STEPi; FAQ; základní informace o metodách ekologického poradenství; informace o projektech. Česky, základní informace anglicky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Ekoporadny

  http://www.ekoporadny.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Ekoporadenský portál Ministerstva životního prostředí, který prezentuje síť environmentálních informačních a poradenských center v České republice. Ekoporadny poskytují odborné rady se zaměřením na životního prostředí, dotační program Zelená úsporám, ochranu přírody, úspory energie, pasivní domy apod. Přehled jednotlivých poraden na území České republiky s jejich zaměřením (odpady, krajina, voda, biopotraviny apod.).

  Zařazeno: Zemědělství , Dotace , Životní prostředí

 • Ekoznačka

  http://www.ekoznacka.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce webu agentury CENIA (Česká informační agentura životního prostředí)věnovaná systému ekoznaček. Základní informace o ekoznačení. Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a její služby (součástí CENIA). Ekoznačení Evropské unie. Databáze ekologicky šetrných výrobků. Přihlášení výrobku či služby a poplatky. Informace o CENIA, vstup do dalších částí portálu CENIA. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Certifikace, jakost , Životní prostředí

 • Envi Web

  http://www.enviweb.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál zaměřený na průmyslovou ekologii. Odborné i popularizační články zaměřené a rozdělené podle jednotlivých tematik (voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, lesy, geologie, energie, EIA, IPPC, EMS). Aktuality, kalendář akcí, aktuální legislativní dokumenty, anglický výkladový slovník environmentálních výrazů, diskuse, obchodní informace a inzerce (veřejné zakázky, burza odpadů, adresář firem, technologie). Odkazy na související internetové stránky. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Evropská asociace výrobců obalové oceli (APEAL)

  http://www.apeal.org Nahlásit nefunkční odkaz

  Asociace výrobců oceli (The Association of European Producers of Steel for Packaging, APEAL) je federace čtyř multinárodních výrobců oceli pro obalovou techniku v Evropě. Struktura APEALu. Průzkum trhu. Marketing značky (design, obrazová dokumentace). Kalendář událostí. Fakta a grafy o výrobě (ocel v EU). Úspora zdrojů a energie.Rozvoj a inovace. Možnost objednání publikací (brožur a zpráv). Recyklace. Odkaz na web stránky ostatních producentů v oboru. Anglicky.

  Zařazeno: Evropa , Životní prostředí

 • Forest Stewardship Council (FCS) Česká republika

  http://www.czechfsc.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky české větve nevládní neziskové organizace, která se zasazuje za ochranu ohrožených a devastovaných lesů po celém světě. Podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Jedním z hlavních náplní činnosti je udělování vlastní certifikace šetrnosti podnikům, které lesní dřevo zpracovávají podle standardů FSC. Web obsahuje informace o FCS, certifikační politiky, výukový program, ukázky periodika Dobré dřevo a související.

  Zařazeno: Těžba surovin , Životní prostředí

 • Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

  http://www.ippc.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační web provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Obsahovou náplní webu jsou souhrnné informace z oblasti integrované prevence a omezování znečištění. Aktuality, základní informace o IPPC, přehled procesu výměny informací, archiv dokumentů, fórum. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

  http://www.irz.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  IRZ je veřejně přístupný informační systém zřízený na základě zákona o integrované prevenci - IPPC. IRZ poskytuje relevantní a věrohodná data o znečištění životního prostředí. Obsahuje informace vhodné pro environmentální řízení, a to jak pro orgány státní správy při vytváření politiky životního prostředí, tak pro průmyslové podniky při zvyšování ekologické účinnosti. Gestorem projektu je MŽP. Web obsahuje: základní informace o IRZ; legislativní dokumenty; slovník důležitých pojmů; odkazy na příbuzné stránky, včetně národních registrů znečišťování. Integrovaný formulář pro kontakt s Centrální ohlašovnou. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)

  https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html Nahlásit nefunkční odkaz

  ISPOP nahrazuje předešlý informační systém Centrální ohlašovna. S jeho pomocí jsou zpracovávány informace o znečišťování ovzduší, vod, půdy, evidence odpadů, likvidace elektrozařízení, evidence autovraků v příslušných zařízeních apod. Systém zajišťuje příjem vybraných ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí. Získaná hlášení zpracuje a dále distribuuje dotčeným institucím státní a veřejné správy. Informace pro zpracovatele i ověřovatele.

  Zařazeno: Státní úřady, agentury , Životní prostředí