Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Finance,, Podkategorie: Pohledávky,

 • Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR (KSKŘI)

  http://www.kskri.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky komory, jejímž cílem je zvyšovat odbornou úroveň profesí správce majetku, likvidátorů, správců konkurzní a vyrovnací podstaty, a poradců pro otázky krizového řízení. Zároveň vytváří základnu pro integritu postupů, rozvoje metodologie, a dopracování potřebné legislativy. Základní informace o KSKŘI, novinky, zajímavosti, bulletin, uzavřená sekce. Česky.

  Zařazeno: Pohledávky , Asociace

 • Poradna při finanční tísni

  http://www.financnitisen.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální web obecně prospěšné společnosti, která bezplatně poskytuje konzultace osobám ve finanční tísni, především osobám s vysokou mírou zadluženosti (ať již z důvodů půjček či nemocí). Poradna poskytuje rady a návrhy pro možné řešení jednotlivých individuálních situací. Na webu k dispozici základní souhrn jak postupovat při finanční tísni, přehled nejčastějších dotazů a související právní předpisy. Poradna spolupracuje s několika předními bankovními institucemi i se Sdružením českých spotřebitelů.

  Zařazeno: Certifikace, jakost , Pohledávky

 • Rozhodčí soud HK ČR

  http://www.arbcourt.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí soud je stálý soud ustavený dle zákona č. 216/1994 Sb. Jde o jednoinstanční, rychlé a méně formální rozhodování - od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce několik týdnů; doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným. Základní informace o Rozhodčím soudu, rozhodčí řízení, doporučená znění rozhodčích doložek, listiny rozhodců, seznam znalců, pravidla, sazebníky, FAQ, související internetové odkazy, dokumenty ke stažení. Česky, anglicky, německy, rusky.

  Zařazeno: Soudnictví , Rozhodci a arbitráže , Pohledávky

 • Spotřebitelský úděl

  http://www.spotrebitelskyudel.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky informačního projektu společnosti Člověk v tísni. Záměrem projektu je upozornit na problém předluženosti občanů s nízkými příjmy. Základní informace o projektu, aktuality, program kampaně, tiskový servis, dluhová problematika (odborné texty k dluhové problematice, publikace Dluhová problematika, kasuistiky, přehled základních ekonomických a právnických pojmů), odkazy na související internetové stránky. Česky.

  Zařazeno: Pohledávky

 • Vyhledání firem v konkurzu pro náhradu mezd

  http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/zamkonkurz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Online databáze vyhledávání firem sídlících na území České republiky pro žádost o náhradu mezd. Sekce internetových stránek Správy služeb zaměstnanosti (SSZ). Program obsahuje informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou v souladu se zákonem č. 118/2000 sb., uplatnit své případné mzdové nároky u úřadů práce, včetně lhůty, do které lze tyto nároky uplatnit. Firmy lze vyhledat podle několika kritérií (název firmy, IČO, adresa). Vyhledávání firem lze omezit zadáním řady upřesňujících parametrů. Přístup na další sekce Integrovaného portálu MPSV. Česky.

  Zařazeno: Pohledávky , Úřady práce