Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Zahraniční obchod,, Podkategorie: Obchodní komory,

 • Česko-rumunská smíšená obchodní a průmyslová komora

  http://crok.biz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Česko-rumunské smíšené obchodní a průmyslové komory (ČROK). Sdružení, které se věnuje rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a rumunskými podnikatelskými subjekty. Základní informace o komoře, nabídka služeb, kalendář akcí, aktuality, odkazy na související internetové stránky.

  Zařazeno: Rumunsko , Obchodní komory

 • Česko-středoasijská smíšená obchodní komora (ČSOK)

  http://www.csok.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky komory se zvláštním zaměřením pro české subjekty. Dobrovolné sdružení českých a zahraničních fyzických a právnických osob, které mají zájem na všestranné spolupráci mezi Českou republikou a zahraničím. Základní informace o ČSOK, přehled služeb, přehled aktivit, obchodní mise, obchodní příležitosti (nabídky, poptávky, informace z regionů, přehled služeb. Vyhledávání obchodních kontaktů a příprava obchodních jednání. Česky, anglicky, rusky.

  Zařazeno: Rusko , Ukrajina , Obchodní komory

 • Česko-turecká smíšená obchodní komora

  http://www.ctsok.eu Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky smíšené obchodní komory, jejímž cílem je podpora obchodně-hospodářských vztahů mezi českými fyzickými a právnickými osobami a podnikatelskými subjekty na teritoriu Turecké republiky. Přehled služeb komory, aktuální informace (víza, obchodní příležitosti, bulletin), kalendář akcí.

  Zařazeno: Turecko , Obchodní komory

 • Česko-turecká smíšená obchodní Komora (ČTSOK)

  http://www.ctsok.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky komory zaměřené na vztahy mezi podnikatelskými subjekty v České republice a v Turecku. Komora se zaměřuje na pomoc českým podnikům, které chtějí uspět na tureckých trzích, usiluje o rozvíjení operativních kontaktů s obchodními, průmyslovými a hospodářskými komorami obou zemí v obecné rovině. Web obsahuje základní informace o činnosti ČTSOK, přehled služeb, aktuální informace o podmínkách mezinárodního obchodu mezi zeměmi (víza a obchodní příležitosti) a související informace.

  Zařazeno: Turecko , Obchodní komory

 • EuroChambres

  http://www.eurochambres.be/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky organizace EuroChambres (The Association of European Chambers of Commerce and Industry) sdružující okolo 41 národních asociací hospodářských komor - síť více jak 2000 lokálních hospodářských komor a podnikatelských asociací v Evropě (cca 17 mil. členů). Web obsahuje základní informace o organizaci, přehled hlavní činnosti, kalendář událostí, tiskové zprávy, dokumenty, výroční zprávy; informační newsletter (možnost zdarma objednat), publikace vydané EuroChambres (některé z nich lze zdarma stáhnout); odkazy na příbuzné weby. Anglicky.

  Zařazeno: Obchodní komory , Evropa

 • Evropská komora pro mezinárodní obchod (ECIB)

  http://www.ecib.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální internetové stránky European Chamber of International Business (ECIB) pro podporu evropského obchodu. Web obsahuje základní informace o ECIB, velké množství služeb zaměřených na pro export a import zboží vzhledem k EU; obchodně využitelné informace z oblasti cestovního ruchu; poradenství. Anglicky, španělsky, francouzsky.

  Zařazeno: Obchodní komory , Evropa

 • Francie - český národní výbor frankofonního ekonomického fóra

  http://www.frankofonie.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Posláním Českého Národního Výboru Frankofonního Ekonomického Fóra (ČNVFEF) je rozvíjení styků v oblasti obchodu, průmyslu, technologií, kultury a politiky a to se všemi zeměmi frankofonního společenství. Zastupuje, podporuje, koordinuje a obraňuje zájmy, jak ekonomické, tak odborné u frankofonních subjektů působících v ČR a českých subjektů působících ve frankofonních zemích. Vytváří prostor pro dialog mezi podnikateli a společnostmi z frankofonních zemí. Organizuje semináře, konference; shromažďuje ekonomické analýzy. Web obsahuje základní informace o činnosti ČNVFEF, publikační aktivity, pořádané akce, novinky a aktuality. Česky, francouzsky.

  Zařazeno: Obchodní komory , Francie

 • Francouzsko-česká obchodní komora

  http://www.ccft-fcok.cz/cz/index.asp?p= Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky francouzsko-české obchodní komory (FČOK), která je soukromým právnickým subjektrm bilaterální povahy. Cílem FČOK je reprezentovat, podporovat, koordinovat a hájit hospodářské a profesionální zájmy svých členů. Zajišťuje organizaci různých akcí v rámci francouzsko-české obchodní komunity (kulaté stoly, debatní obědy), podporuje rovněž rozvoj francouzsko-českých obchodních vztahů a to prostřednictvím služeb, které podnikům nabízí. Web obsahuje základní informace o FČOK, kalendář akcí, informace k podpoře obchodních aktivit, nabídku různých podpůrných služeb FČOK, pomoc při vyhledávání zaměstnanců, nabídka tištěných publikací FČOK.

  Zařazeno: Obchodní komory , Francie

 • Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

  http://www.camic.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Italsko-české obchodní a průmyslové komory (Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca, CAMIC), jejímž hlavním cílem je napomáhání rozvoji obchodních vztahů mezi Itálií a Českou republikou. Web obsahuje: Základní informace o komoře, dokumenty, přehled členů, ceník služeb komory, Novinky (přehled akcí, aktivity), kontaktní údaje, anketu. Česky, italsky.

  Zařazeno: Obchodní komory , Itálie

 • Italský úřad pro zahraniční obchod (I.C.E.)

  http://www.italtrade.com/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Prezentace italské vládní agentury ICE, která má za úkol podporovat obchodní vztahy se zvláštním zaměřením na malé a střední společnosti. Funguje jako sekce pro podporu obchodu při Italském velvyslanectví v Praze. Statistiky, databáze, obchodní informace. Vyhledávací databáze obsahující více než 40.000 italských výrobců a distributorů s profily společností, nabídky obchodní spolupráce italských firem a možnost zadání vaší žádosti o obchodní spolupráci.

  Zařazeno: Obchodní komory