Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Země světa,, Podkategorie: Německo,

 • SRN - ministerstvo financí

  http://www.bundesfinanzministerium.de Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ministerstva financí Spolkové republiky Německo. Informace o ministerstvu, návrhy zákonů z finanční oblasti a informace o službách veřejnosti a podnikatelům, předpisy pro cestovní ruch, ekologické daně, informace k daňové reformě, celní systém a sazby.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - ministerstvo práce a hospodářství

  http://www.bmwi.de Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ministerstva práce a hospodářství Spolkové republiky Německo. Web obsahuje: základní informace o resortu hospodářství a práce; dále sekce zahraniční obchod v Evropě; technologie a energie; podnikatelské prostředí ve SRN; životní minimum ve SRN; zaměstnání a kariéra; tiskové zprávy. Přehledný průvodce pro uživatele. Rady pro zakládání a vedení podniku. Odkazy na německé veřejné a hospodářské instituce, výzkumné ústavy a na další příbuzné internetové stránky.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - ministerstvo zahraničních věcí

  http://www.auswaertiges-amt.de Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. Informace o ministerstvu, zahraniční politika, informace o zemi, mezinárodní vztahy, problematika životního prostředí a energetiky, humanitární pomoc, vztahy s mezinárodními organizacemi, členství.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - podpora investic

  http://www.gtai.com Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální portál pro investory německé vládní agentury na podporu obchodu a investic Germany Trade and Invest. Web je rozdělen na 2 hlavní sekce: obchod a investice. Rubrika Investice obsahuje důvody k investování v Německu, základní informace o zemi, analýzy klíčových odvětví, průvodce investora, kalendář akcí.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - portál pro podnikatele

  http://www.german-business-portal.info Nahlásit nefunkční odkaz

  German Business Portal je projekt Spolkového ministerstva hospodářství a technologie nabízející informace týkající se Německa a německého trhu. Základní informace o hospodářské lokalitě Německo (ekonomické statistiky, infrastruktura, perspektivní průmyslová odvětví), informace týkající se dovozu do SRN (celní problematika, podmínky a předpisy pro dovoz zboží), informace pro zaměstnance a zaměstnavatele (právní rámec zaměstnávání, daňová problematika včetně zamezení dvojího zdanění, uznávání kvalifikací), praktické informace pro obchodní cesty. U každé oblasti je rovněž uveden kontakt na příslušnou německou instituci specializující se na danou problematiku.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - portál vlády

  http://www.bundesregierung.de Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální portál vlády Spolkové republiky Německo. Aktuální informace o zemi a rozhodnutích vlády; tiskové zprávy; aktuality; statistické údaje; informace týkající se Evropské unie; legislativa; odkazy na internetové stránky jednotlivých ministerstev a dalších německých institucí. Ekonomická situace Německa, veřejné tendry, investice, kultura, historie, politický život, online newsletter.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - statistický úřad

  http://www.destatis.de Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky německého statistického úřadu. Statistické údaje z oblastí: geografie, populace, zaměstnanost, volby, vzdělávání, kultura, sociální zabezpečení, soudní systém, oborové statistiky (např. stavebnictví, zdravotnictví, životní prostředí, zemědělství, průmysl a řemesla, služby, zahraniční obchod, aj.), daňové statistiky, microcensus. Aktuální zprávy, ekonomické ukazatele, databáze (GENESIS-online), nabídka publikací, tiskové a výroční zprávy, FAQ.

  Zařazeno: Německo

 • SRN - velvyslanectví Berlín

  http://www.mzv.cz/berlin Nahlásit nefunkční odkaz

  Diplomatická mise pro Spolkovou republiku Německo, konzulární působnost pro spolkové země Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko, a Severní Porýní-Vestfálsko. Informace o činnosti velvyslanectví, víza a konzulární informace, důležitá upozornění a další zprávy o aktuálním dění v zemi. Samostatná sekce věnovaná obchodu a ekonomice. Česky, německy.

  Zařazeno: Německo , Evropa