Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Podpora podnikání,, Podkategorie: Poradenství,

 • RPIC IPI - Žďár nad Sázavou

  http://www.ipi.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Regionální poradenské a informační centrum IPI v.o.s. působí už od roku 1992 v oblasti poskytování poradenských služeb.Držitel certifikátu jakosti ISO 9002. Informace o seminářích organizovaných například ve spolupráci s Hospodářskou komorou a dalšími subjekty. Informace o Programu zvýhodněných úvěrů pro malé a střední podnikatele a o podpůrných fondech Evropské unie. Kalendář akcí. Služby v oblasti účetnictví (Zpracování účetní evidence, závěrky a výkazů; kontrola náležitostí účetních dokladů; účetní revize; účetní dozor) Česky.

  Zařazeno: Poradenství , Regiony, města, obce

 • RPIC Opava

  http://www.rpic.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Internetové stránky opavské společnosti RPIC, spol. s.r.o., která je kvalifikovaným a schváleným poradenským centrem pro malé a střední podnikatele (MSP). Základní informace o společnosti; služby pro podnikatele; služby pro zájemce o podnikání a začínající podnikatele; příležitosti. Česky.

  Zařazeno: Poradenství

 • Společenská odpovědnost firem

  http://www.csr-online.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky věnované tématu Společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR). Realizátorem webu je organizace Business Leaders Forum, která sdružuje mezinárodní i české firmy, jejichž úsilí je směřováno do oblasti dodržování etiky v podnikatelské praxi a které se hlásí k myšlence společenské odpovědnosti. Základní informace o CSR: CSR a malí/střední podnikatelé; databáze dobrých firemních příkladů CSR v praxi; implementace konceptu CSR (návody); normy a iniciativy. Kalendář akcí; odkazy; výkladový slovník, FAQ. Česky.

  Zařazeno: Poradenství , Hospodářská soutěž

 • Svaz českých a moravských výrobních družstev

  http://www.scmvd.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) je zájmovým sdružením právnických osob, které sdružuje 320 výrobních družstev se širokým sortimentem výrobků a služeb; pomáhá při vyhledávání výrobních a obchodních kontaktů; novým obchodním partnerům vytipuje vhodné výrobní družstvo; poskytuje služby při organizování výstav, veletrhů a kontraktů. Web obsahuje základní informace o SČMVD; bulletin Informační přehled; obsáhlou databázi výrobních družstev, oborových sdružení, výrobních programů a prodejen. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Poradenství , Služby , Asociace

 • Šablony - Business.center.cz

  http://business.center.cz/business/sablony/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Elektronické šablony dokumentů často používané živnostníky, malými a středními podnikateli při zahajování nebo změně podnikatelské činnosti. Dokumenty jsou ve formátech WORD a kompatibilních. Například: Ohlášení živnosti fyzickou osobou; Ohlášení živnosti právnickou osobou; Žádost o zrušení živnostenského oprávnění; Žádost o vydání duplikátu živnostenského listu (ŽL); Žádost o koncesi; Čestné prohlášení odpovědného zástupce; Změna názvu předmětu podnikání; Ohlášení zřízení/zrušení provozovny; Oznámení změny údajů aj. Česky.

  Zařazeno: Poradenství

 • Technologické centrum AV ČR

  http://www.tc.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Technologické centrum (TC) je sdružením několika právnických osob, respektive institucí Akademie věd ČR (Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky). Mezi hlavní aktivity TC patří mezinárodní transfer technologií (evropské sítě IRC a OPET); národní kontaktní organizace pro 6.rámcový program EU pro výzkum a vývoj; inkubátor pro malé inovační (high-tech) podniky (evropská síť EBN); strategické studie - regionální inovační strategie a technologický foresight. Web obsahuje: základní informace o TC, aktuální projekty, strategické studie, nabídky pro malé a střední podniky, oborové články a diskuze. Možnost odběru novinek e-mailem. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Poradenství , Podpora výzkumu a inovací , Chemický průmysl , Instituce , Strojírenství

 • Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům prostřednictvím sítě SBC

  http://www.network-sbc.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Hlavní stránka projektu Start business centrum (SBC) realizovaného v rámci evropské iniciativy EQUAL, která je součásti politiky zaměstnanosti EU a usiluje o zvýšení a zkvalitnění zaměstnanosti. Rozvoj prostředí, které inovativními nástroji vhodně motivuje a připravuje k zahájení podnikání a podporuje rozvoj malého a středního podnikání zvýšením životaschopnosti začínajících podnikatelů. Web obsahuje základní informace o projektu, aktuality, informace o Evropské iniciativě Equal, mezinárodní rozvojová partnerství. Česky.

  Zařazeno: Vzdělávání, rekvalifikace , Poradenství