Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Evropská unie,, Podkategorie: Instituce EU,

 • BUSINESSEUROPE - Konfederace evropského podnikání

  http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp? Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky konfederace, která sdružuje téměř čtyři desítky podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 zemí Evropy, čímž je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím. Základní informace o konfederaci, novinky, tiskové zprávy, rozhovory, přehled publikací (některé jsou dostupné on-line), přehled politických priorit, členové, kalendář akcí. Anglicky, francouzsky.

  Zařazeno: Instituce EU , Evropa

 • Celní sazebník EU - TARIC - vyhledávání

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce "Daňová a Celní unie" portálu Evropské unie. Stránka TARIC Consultation umožňuje vyhledávat dle kódů TARICu, dle země původu nebo určení a data. Intuitivní ovládání. Celní sazby; Zákazy, popis. Portál je pravidelně aktualizován, přičemž během této aktualizace bývá dočasně nedostupný (většinou v časných ranních hodinách). Česky, anglicky, německy a další jazycích EU.

  Zařazeno: Instituce EU , Legislativa , Clo a celní překážky , Daně, cla

 • CORDIS

  http://cordis.europa.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Community Research and Development Information Service (CORDIS) je informační server poskytující velmi široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU. Web obsahuje: úplné informace o 4.-6. rámcovém programu, aktuální přehled odkazů na nejdůležitější dokumenty a informační zdroje, bohaté databázové systémy, novinky, informace o řešených projektech, výsledky dosažené v ukončených projektech, nabídku publikací, dokumenty EU související s výzkumem a vývojem, informace o inovacích tj. o zavádění nových technologií, transfer technologií, související financování, informace o problematice duševního vlastnictví, důležité dokumenty o inovační politice v EU, informace o regionálních inovačních politikách, o Evropské chartě o trendech v inovacích, vysvětlivky zkratek, odkazy na příbuzné weby. CORDIS zpřístupňuje databázi ERGO, která nyní obsahuje cca 100 000 odkazů na výzkum v EU. Interaktivními službami lze vyhledávat partnery pro spolupráci, nabízet své výsledky, přihlásit se jako posuzovatel projektů atd. Anglicky, německy, španělsky, francousky, italsky.

  Zařazeno: Instituce EU , Podpora výzkumu a inovací

 • e-Justice

  https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=cs&sufix=2 Nahlásit nefunkční odkaz

  Portál Evropské unie s informacemi zaměřenými na nejrůznější právní otázky. Pro občany například informace o právních záležitostech souvisejících například s vedením sporů, s rozvody nebo dědictvím. Pro podnikatele jsou k dispozici obchodní rejstříky, insolvenční rejstříky, katastry nemovitostí a další zdroje informací. Pro právníky, notáře a soudce je k dispozici přístup k právním databázím a pro podnikatele zase přístup k rejstříkům nemovitostí ze všech členských států. Samostatnou složkou je Justice, která je věnována soudnictví. Popisuje soudní mechanismy, obsahuje Evropský soudní atlas atd.

  Zařazeno: Instituce EU , Zákony , Legislativa

 • Enterprise Europe Network (EEN)

  http://een.ec.europa.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky evropská sítě pro podporu podnikání malých a středních podniků (MSP). Cílem sítě je odborné poradenství pro podnikatele, rozvoj potenciálu a inovačních kapacit MSP, informace o jednotném evropském trhu, asistence při mezinárodním technologickém transferu, vyhledávání obchodních kontaktů a konzultace k ochraně duševního vlastnictví. Síť působí ve více jak 50 zemích světa a sdružuje více jak 600 partnerských organizací. Základní informace o činnosti sítě, aktuální události, přehled služeb, FAQ, přehled publikací, související internetové odkazy. Anglicky.

  Zařazeno: Politiky a programy EU , Instituce EU , Podpora výzkumu a inovací

 • EURO - Jedna měna pro jednotnou Evropu

  http://ec.europa.eu/euro/index_cs.html Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce internetového portálu Evropské unie (EU) věnované měně Euru. Web obsahuje: Rozbor problematiky měnové unie a společné měny; měnové konvertory pro výpočty aktuálních kurzů apod.; vzhled a zabezpečení bankovek a mincí; nejdůležitější oficiální dokumenty vztahující se k Euru; FAQ. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Instituce EU

 • Eurojust

  http://www.eurojust.europa.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Agentura pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech, která byla založena v roce 2002 s cílem pomoci členským státům EU spolupracovat v boji proti organizovanému mezinárodnímu zločinu. Vykonává velmi specifické úkoly v oblasti dialogu, vzájemné podpory, společného úsilí a spolupráce mezi vyšetřovacími orgány členských států EU. Web obsahuje základní informace o agentuře; oficiální texty; tiskové a výroční zprávy; odkazy na příbuzné internetové stránky. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Instituce EU

 • EuropeAid

  http://ec.europa.eu/europeaid/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Europe-Aid Co-operation Office - úřadu spadajícího pod Evropskou komisi. Úřad má na starosti zahraniční pomoc financovanou z rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu. Základní informace o EuropeAid; tendry; granty; procedurální postupy; programy a projekty; expertízy; odborná pomoc; tiskové zprávy; download publikací a oborových textů. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: Instituce EU

 • Europol - European Police Office

  http://www.europol.europa.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Agentura pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech. Europol byl založen v roce 1999 s cílem pomoci členským státům EU spolupracovat v boji proti organizovanému mezinárodnímu zločinu. Tato spolupráce v trestních věcech tvoří tzv. "třetí pilíř" EU. Vykonává velmi specifické úkoly v oblasti dialogu, vzájemné podpory, společného úsilí a spolupráce mezi policií, celní správou, imigračními úřady a ministerstvy spravedlnosti členských států EU. Web obsahuje základní informace o agentuře, tiskové zprávy, FAQ, projekty spojené s rozšiřováním EU, publikace (výroční zprávy, situační zprávy, materiály týkající se terorismu aj.); informace k právní a bezpečnostní problematice v EU, odkazy na příbuzné webové stránky. Anglicky.

  Zařazeno: Instituce EU

 • Eurostat

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální webové stránky Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie. Web obsahuje: základní informace o Eurostatu, aktuality, novinky, přehled nabídky informací ve formě online a offline, přehled služeb, přehled produktů (publikací, databáze, volná data, katalogy) fulltextové i ruční vyhledávání podle témat, dat, metadat, služeb, činnosti a rovněž vyhledávání v publikacích. Anglicky, německy, francouzsky.

  Zařazeno: Instituce EU