Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Lidské zdroje, vzdělávání,, Podkategorie: BOZP,

 • Asociace bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí (ABP)

  http://dgsa-rid.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky dobrovolné, neziskové a nezávislé asociace. Cílem asociace je přispívat k vyšší úrovni bezpečnosti při přepravách nebezpečných věcí v rámci státu i Evropy - zejména v oblasti železniční dopravy, participovat na přípravách právních předpisů a dalších dokumentů (normalizace, informatika, prognózy, studie, poradenství apod.), šířit obecné povědomí o nebezpečích a rizicích. Aktuality, kalendář akcí, oborové články, legislativa, nehody, označování nebezpečného nákladu na železnici, diskusní fórum, odkazy na další webové stránky. Česky.

  Zařazeno: Doprava , BOZP , Asociace

 • BOZP pro MSP (BZP.cz)

  http://bzp.bozpinfo.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro malé a střední podniky (MSP). Zvláštní sekce informačního serveru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bozpinfo.cz) specializovaná na provozy a podmínky malých a středních podnikatelů. Abeceda podnikatele, základní rady a doporučení, FAQ, kalendář akcí, užitečné odkazy, řada praktických příloh volně ke stažení. Česky.

  Zařazeno: BOZP

 • BOZPinfo

  http://www.bozpinfo.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Specializovaný portál zaměřený na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), provozovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Slouží podnikové sféře, státní správě, odborné veřejnosti i dalším uživatelům především z řad malých a středních podniků. Výběr z rubrik: Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v EU, články, statistiky, věda a výzkum, právo, diskusní fórum, kalendář akcí, odkazy.

  Zařazeno: BOZP

 • Českomoravská konfederace odborových svazů

  http://www.cmkos.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Činností konfederace je obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních práv a zájmů členů odborových svazů v ČMKOS sdružených a zaměstnanců ve vztahu ke státu a zaměstnavatelským subjektům. Organizační struktura (Poradní orgány; Regionální rady a právní poradny). Seznam členských Odborových svazů. Vzdělávání. Evropská integrace. Informační servis ČMKOS (veřejnosti; členům; tisku; oborové; časopisy ČMKOS). BOZP. Česky, anglicky.

  Zařazeno: BOZP , Asociace

 • Český úřad bezpečnosti práce

  http://www.cubp.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální internetové stránky Českého úřadu bezpečnosti práce. ČÚBP je orgánem státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Na stránce jsou přístupné informace o historii a struktuře úřadu; náplňi a programu jeho činnosti a pravomocech. Obdobné informace jsou zveřejněny i pro všechny krajské Inspektoráty bezpečnosti práce podléhající úřadu. Dále přehledy předpisů v oblasti BOZP, elektronická podatelna a odkazy na související oborové weby. Aktuality. Česky.

  Zařazeno: Inspekce , BOZP , Státní úřady, agentury

 • Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Česká sekce oficiálních stránek Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), resp. stránky Focal Point (FOP). Stránky jsou součástí informační sítě BOZP Evropské unie. Základní informace, novinky, kalendář akcí, právní předpisy, správná praxe, výzkum, statistiky, vzdělávání, BOZP dle témat, přehled BOZP publikací, FAQ, diskuse. Možnost odběru newsletteru. Česky, přes menu lze vstoupit do dalších jazykových mutací.

  Zařazeno: BOZP

 • Institut výchovy bezpečnosti práce

  http://www.ivbp.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Výchovné a vzdělávací zařízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Vydává osvědčení o akreditaci pro certifikaci pracovníků dozoru a bezpečnosti práce (akreditovaný certifikační orgán). Nabídky školení. Bezpečnost práce, certifikace odborné způsobilosti, požární ochrana. Literatura k problematice bezpečnosti práce. Kontaktní adresy pracovníků. Česky.

  Zařazeno: BOZP

 • Napo - bezpečnost s úsměvem

  http://www.napofilm.net/cs/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Individuální prezentace filmů, které vznikly v rámci činnosti Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Napo je animovaná postava a hlavní hrdina filmů s tématikou BOZP. Účelem krátkých filmových spotů je populární formou poukazovat na zásady bezpečnosti práce. On-line videotéka filmů s Napem, historie postavy Napo, představení Napa a jeho přátel. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  Zařazeno: BOZP

 • Soutěž Bezpečný podnik roku

  http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/bezpecny-podnik/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace oborového hodnocení na stránkách Státního úřadu inspekce práce (SUIP), který toto osvědčení předává dvakrát ročně. Nejedná se tedy o soutěž v pravém slova smyslu, ale o bezpečnostní ohodnocení. Vedle přehledu právních subjektů, které vlastní platné osvědčení Bezpečný podnik, jsou k dispozici i další dokumenty. Manuál projektu Bezpečný podnik, program celého projekt, vysvětlení účelu, formuláře apod.

  Zařazeno: BOZP , Podnikatelské soutěže

 • Soutěž Podnik podporující zdraví roku

  http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-podnik-podporujici-zdravi-1 Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální prezentace soutěže na stránkách Státního zdravotního ústavu. Soutěž o titul Podnik podporující zdraví je každoročně vyhlašována hlavním hygienikem České republiky. Hlavním účelem je motivace k provádění podpory zdraví na pracovištích. Tu totiž - na rozdíl od oblasti ochrany zdraví při práci - zákonně nestanovují žádné legislativní dokumenty. Web zpřístupňuje informace k předešlým ročníkům a informace pro ročník aktuální.

  Zařazeno: BOZP , Podnikatelské soutěže