Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Podpora podnikání,, Podkategorie: Politiky,

 • CzechAccelerator

  http://www.czechaccelerator.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Prezentace projektu státní agentury CzechInvest. Technologický akcelerátor pro české podnikatele je umístěn v kalifornském Silicon Valley v USA. Cílem projektu je zajistit finance pro české inovativní projekty, prodat výsledky výzkumu do praxe a podpořit spolupráci mezi podnikateli, vysokoškoláky a vědci. CzechAccelerator je určen pro zavedené malé a střední podniky hledající strategické finanční a obchodní partnery, nebo pro start-up společnosti, které potřebují získat kapitál pro další rozvoj. Aktuální informace o projektu, popis fungování spolupráce a nabídka zapojení do projektu. K vidění jsou i realizované projekty.

  Zařazeno: Podpora výzkumu a inovací , Politiky

 • Enterprise (stránky od Evropské komise)

  http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Samostatná sekce serveru Europa, zabezpečovaná Evrospkou komisí. Obsáhlý zdroj informací z podnikatelského prostředí. Web obsahuje složky: Politiky (inovační technologie, rozvoj výzkumu, životní prostředí, komercializace, turistika, regulace jednotného trhu, příprava firem na Euro apod.); Informace z jednotlivých sektorů průmyslu; tiskové zprávy; kalendář událostí; informace o možnostech vzdělávání; získávání informačních zdrojů; klíčové projevy; tendry; FAQ. Odkazy na nejrůznější podnikatelksé weby roztříděné do kategorií. Download publikací. Anglicky, německy, francouzsky.

  Zařazeno: Poradenství , Politiky

 • Klastr.cz

  http://www.czechinvest.org/klastry Nahlásit nefunkční odkaz

  Specializovaný portál agentury CzechInvest věnovaný problematice klastrů. Základní informace o klastrech. Přínosy klastrů. Základní typy. Mapování klastrů. Založení a rozvoj. Facilitátoři. Financování klastru. Klastrové iniciativy, Podpora klastrů. Informační brožury a dokumenty ke stažení. Základní informace o agentuře CzechInvest. Česky.

  Zařazeno: Poradenství , Politiky

 • Nadační fond proti korupci (NFPK)

  http://www.nfpk.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky fondu, jehož cílem je všeobecná podpora boje proti korupci. Členové fondu se chtějí zasazovat především za odhalování ekonomicky závažných korupčních případů a za dotažení jejich vyřešení do zdárného konce. Zřizovateli a členy správní rady jsou v nemalé míře mediálně známé osobnosti dlouhodobě známé svou kritikou českého korupčního prostředí. Web zpřístupňuje základní informace o činnosti, informace o sledovaných kauzách, archiv převzatých tématických článků.

  Zařazeno: Veřejné zakázky , Politiky

 • Strategie hospodářského růstu

  http://www.hospodarskastrategie.org/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální internetová prezentace Strategie hospodářského růstu České republiky, kterou vláda schválila 16. listopadu 2005 . Text Strategie je zásadním dokumentem pro českou ekonomiku, Česko má takto deklarovanou strategii vůbec poprvé v historii. Strategie vychází z doporučení OECD a navazuje na Lisabonskou strategii EU, zejména pak na její střednědobé vyhodnocení. Kromě samotného textu dokumentu jsou k dispozici rovněž obecné informace o dokumentu, historie přípravy dokumentu, připomínky, aktuality a informace o projednávání vlivu strategie na živorní prostředí (SEA). Česky.

  Zařazeno: Politiky